Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vuosiohjelma: Pätevyyskokeet ja muut vertailumittaukset

Tarkemmat tiedot pätevyyskokeesta ilmestyy noin 2 kk ennen tässä ilmoitettua ajankohtia. Katso tarkemmin kohdasta käynnissä olevat pätevyyskokeet tai ota yhteyttä suoraan meihin.

 

PÄTEVYYSKOKEET JA MUUT VERTAILUMITTAUKSET 2020PÄTEVYYSKOE / MÄÄRITYKSET


NÄYTTEIDEN
LÄHETYS-
AJANKOHTA


SPW 01/2020 Uima-allasvesi
Sitoutunut, vapaa- ja kokonaiskloori, KMnO4, urea, sameus, nitraatti, pH


Viikko 5


NW 02/2020 Luonnonvesi I
Alkaliniteetti, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, pH, PPO4, PPO4, dissolved, Ptot, Ptot, dissolved, sähkönjohtavuus


Viikko 7


WW 03/2020 Jätevesi I
Jätevedestä: BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na, TOC
Luonnonvedestä: BOD7, CODMn


Viikko 11


LT 04/2020 Liukoisuustesti
2-vaiheinen ravistelutesti
Metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn) sekä F-, Cl-, SO42-, pH, Sähkönjohtavuus, DOC, TDS


Viikko 15


MET 05/2020 Metallit Luonnonvesistä
Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, U, V, Zn


Viikko 17


NW 06/2020 Luonnonvesi II
Happi, klorofylli a, saliniteetti, SiO2, TIC, TOC


Viikko 19


CAL 07/2020 Lämpöarvo polttoaineesta
Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo, kosteus- ja tuhkapitoisuus, haihtuvat yhdisteet, C-, H-, N- ja S-pitoisuus


Viikko 36


DW 08/2020 Talousvesi
CODMn, fluoridi, kovuus, kloridi, pH, NO2, NO3, NH4, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, sulfaatti,  sähkönjohtavuus


Viikko 38


ABS 09/2020 Materiaalinäytteiden asbestimääritykset*
Asbestimääritys ja asbestitunnistus


Viikko 39


ZOO 10/2020 Pohjaeläimet*
Pohjaeläinlajien tunnistus


Syys-lokakuu


IAVOC 11/2020 Sisäilman VOC-määritys*
TVOC ja yksittäiset yhdisteet standardin ISO 16000-6 mukaisesti rakennusmateriaalinäytteestä


Viikko 40


MET 12/2020 Jätevedestä ja lietteestä
Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, U, V, Zn
Lietteestä lisäksi: Drw, Ntot, Ptot


Viikko 41


KMV 13/2020 Kenttämittausvertailu*
Vesistöjen kenttämittaukset: Happi, lämpötila, pH, sameus, sähkönjohtavuus
Paikka: Oulu


Lokakuu


PHYTO 14/2020 Kasviplankton
Kasviplanktonlajien tunnistus ja laskenta


Loka-Marraskuu


VOC 15/2020 VOC-yhdisteet
VOC-yhdisteet vedestä ja maasta


Viikko 46


WW 16/2020 Jätevesi II
Alkaliniteetti, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, pH, PPO4,  Ptot,  sähkönjohtavuus, väri


Viikko 48


Asumisterveystutkimuksien mikrobit*


Tammi-Helmikuu


Sisäilmanäytteiden PAH-mittaukset*


Maalis-Huhkikuu
Akkreditointi ei kata *-merkittyjä määrityksiä.
Julkaistu 24.4.2013 klo 8.35, päivitetty 23.1.2020 klo 10.48