Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vuosiohjelma: Pätevyyskokeet ja muut vertailumittaukset

Pätevyyskokeista ja vertailumittauksista julkaistaan tarkemmat tiedot noin 1-2 kuukautta ennen tässä ilmoitettua näytteiden lähetys- tai kierroksen toteutusajankohtaa. Tällöin myös aukeaa kyseisen kierroksen ilmoittautuminen. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Käynnissä olevat pätevyyskokeet tai ota yhteyttä proftest@syke.fi. Akkreditointi ei kata tähdellä (*) merkittyjä määrityksiä/kierroksia.

Vuosiohjelma 2022 julkaistaan loka-marraskuussa 2021, jolloin se päivitetään tälle sivulle.

Vuoden 2020 ohjelma.

Vuosiohjelma 2021

Vesivarojen kestävä käyttö  |  Rakennettu ympäristö |  Haitalliset aineet  |  Kiertotalous 

Vesivarojen kestävä käyttö

Luonnonvesi

 • Luonnonvesi I
  Kierrostunnus: NW 02/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 7
  Testisuureet: Klorofylli a, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot, pH, sameus, sähkönjohtavuus ja väri

Jätevesi

 • Jätevesi I
  Kierrostunnus: WW 03/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 11
  Testisuureet: BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Ca, K, Mg, Na ja TOC jätevedestä
  BOD7 ja CODMn luonnonvedestä 
   
 • Jätevesi II
  Kierrostunnus: WW 14/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 47
  Testisuureet: Kloridi, NNO2+NO3, NNH4, Ntot, PPO4, Ptot, pH, sulfaatti, sähkönjohtavuus ja väri

Talousvesi

 • Radon pohjavedestä
  Kierrostunnus: RAD 06/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 19
  Yhteistyökumppani: STUK
   
 • Talousvesi
  Kierrostunnus: DW 08/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 37
  Testisuureet: Alkaliniteetti, Ca, K, Mg, Na, Fe, Mn, fluoridi, Klrodi, sulfaatti, NNO2, NNO3, NNH4, pH, sameus, sähkönjohtavuus ja TOC

Vesistöjen kenttämittaukset* (Oulussa) 

 • Kierrostunnus: KMV 11/2021
  Toteutusajankohta: Lokakuu 2021
  Testisuureet: Happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Rakennettu ympäristö

Uima-allasvesi

 • Kierrostunnus: SPW 01/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 5
  Testisuureet: Sitoutunut-, vapaa- ja kokonaiskloori, urea, sameus, nitraatti, pH ja KMnO
  Yhteistyökumppani: Eurofins Testing Finland Oy, Lahti

Lämpöarvo polttoaineesta

 • Kierrostunnus: CAL 07/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 35
  Testisuureet: Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo, kosteus- ja tuhkapitoisuus, haihtuvat yhdisteet, C-, H-, N- ja S-pitoisuus
  Yhteistyökumppani: FTF Fuel Testing Finland Oy

Materiaalinäytteiden asbestimääritykset*

 • Kierrostunnus: ABS 09/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 38
  Asbestimääritys ja asbestitunnistus
  Yhteistyökumppani: TTL

THL Asumisterveystutkimuksien mikrobit*

 • Toteutusajankohta: Tammi-helmikuu 2021
  Vastuutaho: THL

Haitalliset aineet

Metallit

 • Metallit luonnonvesistä
  Kierrostunnus: MET 05/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 16
  Testisuureet: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, V, Zn sekä Ca, K, Mg ja Na
   
 • Metallit jätevedestä ja maasta
  Kierrostunnus: MET 10/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 40
  Testisuureet: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Ti, V, Zn sekä Ca, K, Mg ja Na
  Maasta lisäksi testisuureet: N ja P

Valobakteeritesti*

 • Kierrostunnus: BTOX 12/2021
  Näytteiden lähetys: Lokakuu 2021
  Akuutti valobakteeritesti (Aliivibrio fischeri)
  Kirkas ja värillinen näyte

Öljyhiilivedyt vedestä ja maasta

 • Kierrostunnus: OIL 13/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 45
  Testisuureet: C5–C10, >C10–C40 

Kiertotalous

Liukoisuustesti jätemateriaalista: läpivirtaustesti

 • Kierrostunnus: LT 04/2021
  Näytteiden lähetys: Viikko 12
  Testisuureet: Metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn) sekä Cl-, F-, SO42-, pH, sähkönjohtavuus, DOC
  Yhteistyökumppani: KVVY Tutkimus Oy

 

2020

Vesivarojen kestävä käyttö  |  Rakennettu ympäristö  |  Haitalliset aineet 

Vesivarojen kestävä käyttö

Jätevesi

 • Jätevesi II
  Kierrostunnus: WW 16/2020
  Näytteiden lähetys: viikko ;48
  Testisuureet: Alkaliniteetti, NNO2+NO3, NNH4, Ntot, PPO4, Ptot, pH, väri ja sähkönjohtavuus

Talousvesi

 • Kierrostunnus: DW 08/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 38
  Testisuureet: CODMn, fluoridi, kovuus, kloridi, pH, NNO2, NNO3, NNH4, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, sulfaatti ja sähkönjohtavuus

Pohjaeläinlajien tunnistus*

 • Kierrostunnus: ZOO 10/2020
  Toteutusajankohta: Marraskuu 2020

Kasviplanktonlajien tunnistus ja laskenta

 • Kierrostunnus: PHYTO 14/2020
  Toteutusajankohta: Loka-marraskuu 2020

Rakennettu ympäristö

Materiaalinäytteiden asbestimääritykset*

 • Kierrostunnus: ABS 09/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 39

Sisäilman VOC-määritys*

 • Kierrostunnus: IAVOC 11/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 40

Haitalliset aineet

Metallit

 • Metallit jätevedestä ja lietteestä
  Kierrostunnus: MET 12/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 41
  Testisuureet jätevedestä ja lietteestä: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, U, V ja Zn
  Lietteestä lisäksi testisuureet: Drw, Ntot ja Ptot

VOC-yhdisteet vedestä ja maasta

 • Kierrostunnus: VOC 15/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 46
Julkaistu 24.4.2013 klo 8.35, päivitetty 5.1.2021 klo 8.41