Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vuosiohjelma: Pätevyyskokeet ja muut vertailumittaukset

Pätevyyskokeista ja vertailumittauksista julkaistaan tarkemmat tiedot noin 2 kk ennen tässä ilmoitettua näytteiden lähetys- tai kierroksen toteutusajankohtaa. Tällöin myös aukeaa kyseisen kierroksen ilmoittautuminen. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Käynnissä olevat pätevyyskokeet tai ota yhteyttä proftest@ymparisto.fi. Akkreditointi ei kata tähdellä (*) merkittyjä määrityksiä/kierroksia.

Vuosiohjelma 2021 julkaistaan loka-marraskuussa 2020, jolloin se päivitetään tälle sivulle.

2020

Vesivarojen kestävä käyttö  |  Rakennettu ympäristö  |  Haitalliset aineet  |  Kiertotalous

Vesivarojen kestävä käyttö

Luonnonvesi

 • Luonnonvesi I
  Kierrostunnus: NW 02/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 7
  Testisuureet: Alkaliniteetti, NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot, PPO4, dissolved, Ptot, dissolved, pH ja sähkönjohtavuus
   
 • Luonnonvesi II
  Kierrostunnus: NW 06/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 19
  Testisuureet: Klorofylli a, happi, SiO2, TOC, TIC ja saliniteetti

Jätevesi

 • Jätevesi I
  Kierrostunnus: WW 03/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 11
  Testisuureet: BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevedestä
  BOD7 ja CODMn luonnonvedestä
   
 • Jätevesi II
  Kierrostunnus: WW 16/2020
  Näytteiden lähetys: viikko ;48
  Testisuureet: Alkaliniteetti, NNO2+NO3, NNH4, Ntot, PPO4, Ptot, pH, väri ja sähkönjohtavuus

Talousvesi

 • Kierrostunnus: DW 08/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 38
  Testisuureet: CODMn, fluoridi, kovuus, kloridi, pH, NNO2, NNO3, NNH4, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, sulfaatti ja sähkönjohtavuus

Pohjaeläinlajien tunnistus*

 • Kierrostunnus: ZOO 10/2020
  Toteutusajankohta: Marraskuu 2020

Vesistöjen kenttämittaukset* (Oulussa) - Siirtyy vuodelle 2021

 • Kierrostunnus: KMV 13/2020
  Toteutusajankohta: Lokakuu 2020
  Testisuureet: Happi, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus ja sameus

Kasviplanktonlajien tunnistus ja laskenta

 • Kierrostunnus: PHYTO 14/2020
  Toteutusajankohta: Loka-marraskuu 2020

Rakennettu ympäristö

Uima-allasvesi

 • Kierrostunnus: SPW 01/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 5
  Testisuureet: Sitoutunut, vapaa ja kokonaiskloori, urea, sameus, nitraatti, pH ja KMnO4

Lämpöarvo polttoaineesta

 • Kierrostunnus: CAL 07/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 36
  Testisuureet: Kalorimetrinen ja tehollinen lämpöarvo, kosteus- ja tuhkapitoisuus, haihtuvat yhdisteet, C-, H-, N- ja S-pitoisuus

Materiaalinäytteiden asbestimääritykset*

 • Kierrostunnus: ABS 09/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 39

Sisäilman VOC-määritys*

 • Kierrostunnus: IAVOC 11/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 40

THL Asumisterveystutkimuksien mikrobit*

 • Toteutusajankohta: Tammi-helmikuu 2020
  Vastuutaho: THL

Sisäilmanäytteiden PAH-mittaukset*

 • Kierrostunnus: IAPAH 18/2020
  Toteutusajankohta: Maalis-kesäkuu 2020
  Kehitysvertailu

Haitalliset aineet

Metallit

 • Metallit luonnonvesistä
  Kierrostunnus: MET 05/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 17
  Testisuureet: Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, U, V ja Zn
   
 • Metallit jätevedestä ja lietteestä
  Kierrostunnus: MET 12/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 41
  Testisuureet jätevedestä ja lietteestä:Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, U, V ja Zn
  Lietteestä lisäksi testisuureet: Drw, Ntot ja Ptot

VOC-yhdisteet vedestä ja maasta

 • Kierrostunnus: VOC 15/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 46

Kiertotalous

Liukoisuustesti kierrätysmateriaalista: 2-vaiheinen ravistelutesti

 • Kierrostunnus: LT 04/2020
  Näytteiden lähetys: Viikko 17
Julkaistu 24.4.2013 klo 8.35, päivitetty 25.5.2020 klo 15.34