Analyysipalvelut

Suomen ympäristökeskus (Syke) tarjoaa tärkeimmät ympäristöseurannoissa ja -tutkimuksissa tarvittavat kemialliset ja biologiset analyysipalvelut. Kemialliseen analyysivalikoimaamme kuuluvat alkuaineiden ja orgaanisten aineiden määritykset erityyppisistä ympäristönäytteistä sekä veden fysikaalis-kemialliset määritykset. Biologiset analyysipalvelumme kattavat laajan valikoiman ekotoksikologisia testejä sekä biologisten näytteiden käsittelyjä.

Syken laboratorio on toiminut FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimana testauslaboratoriona (T003) jo vuodesta 1992. Toimintamme täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025, FINAS T003 vaatimukset. Näiden lisäksi asiantunteva henkilöstö ja nykyaikainen laitekanta takaavat luotettavat analyysitulokset. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan alan uusia menetelmä- ja teknisiä tarpeita.

Palvelemme valtion virastoja, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja yrityksiä tarjoamalla ratkaisuja niiden ympäristötutkimus- ja seurantatoimintaan. Yksityishenkilöitä pyydämme kääntymään analyysipalveluissa kunnallisten ja yksityisten laboratorioiden puoleen.

Kuva: Timo Vänni
Julkaistu 22.12.2017 klo 14.07, päivitetty 6.11.2023 klo 10.04
Aihealue:
Kohderyhmä: