Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteenoton ja mittauksen ohjeita

Matriisikohtaiset ohjeet

Yleisiä ohjeita

Näytteenottostandardeja

Kaikki ympäristönäytteenottoon (vesi, maaperä, liete, jäte, hydrologia) liittyvät menetelmästandardit (SFS, EN ja ISO) ovat ostettavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

Yleistä näytteenottoon liittyvää

Työsuojelu

Vesi ja vesistöt

Jätevesi

Pohjavesi

Sedimentti

Talous- ja uimavesi

Hydrologia ja lumi

Maaperä

Kiinteät jätteet

Biologisten seurantamenetelmien ohjeet

Melun mittaus ja arviointi

Ilmanlaatumittaukset

Luontoselvitykset

 

Ympäristörikokset

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.34, päivitetty 12.11.2019 klo 15.30
Kohderyhmä: