Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meriekologia ja mallinnus

SYKE tutkii meren avainlajien fysiologiaa ja ekologiaa, ravintoverkkojen rakennetta ja toimintaa, meriekosysteemien prosesseja ja dynamiikkaa sekä niitä sääteleviä tekijöitä. Tutkimme Itämeren biogeokemiallisia prosesseja, biodiversiteettiä, rehevöitymistä, haitallisten levien ekologiaa sekä niihin liittyviä ratkaisuja meren tilan parantamiseksi.

SYKEssä on käytössä useita erilaisia ympäristön tilan matemaattisia arviointi- ja ennustamisvälineitä, joita voidaan laajasti ottaen kutsua matemaattisiksi malleiksi. Malleja on kehitetty erityisesti vesivarojen ja ravinteiden kierron laskentaa varten. Sovelluskohteina ovat valuma-alueet, vesistöt ja merialueet. Osa malleista soveltuu vain tutkimus- tai asiantuntijakäyttöön, mutta jatkossa kehitämme malleja enenevästi kaikkien kiinnostuneiden käyttöön.

Arvioimme meriekosysteemien tilaa, toimintaa sekä niiden muutoksia tilastollisilla ja mekanistisilla malleilla. Mallien avulla voidaan arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia rannikkomeriimme. Mallit hyödyttävät päättäjiä, suunnittelijoita ja tiedeyhteisöä, ja niiden avulla voidaan vertailla ympäristötoimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä tehdä riskianalyysejä.

 

Kysyttävää?

Ryhmäpäällikkö Jonna Piiparinen

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.35, päivitetty 30.10.2020 klo 13.35
Aihealue:
Kohderyhmä: