Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Meriekologia ja mallinnus

SYKE tutkii ihmisen tuottamien paineiden vaikutusta meren tilaan käyttäen meriekosysteemejä kuvaavia malleja. Tutkimuksemme painottuu Itämereen ja mallikirjoon kuuluu sekä tilastollisia että ekosysteemin toimintaa kuvaavia mekanistisia malleja.

Analysoimme seuranta- ja tutkimusaineistoja sekä teemme kenttämittauksia ja kokeita mallien soveltamiseksi käyttöömme. Teemme jatkuvaa kehitystyötä parantaaksemme mallien luotettavuutta esimerkiksi virtausten ja ekosysteemin prosessien mallinnuksessa. Itämeren lisäksi tutkimme globaalin ilmastonmuutoksen seurauksia kylmillä merillä, mukaan lukien polaarimeret, yhdistämällä biogeokemiallista ja ilmaston mallinnusta.

Ryhmämme soveltaa asiantuntemustaan monissa ympäristöarvioinneissa. On tärkeää arvioida sekä maalta tulevan ravinnekuormituksen että mereisten päästölähteiden, kuten kalanviljelyn, vaikutuksia meren tilaan.  Lisäksi arvioimme tulokaslajien ja muiden lajistomuutosten sekä vesiensuojelutoimien vaikutuksia rannikkovesiimme.

Tutkimme myös ihmispaineiden vähentämisratkaisuja osana sinistä biotaloutta ja kiertotaloutta. Osallistumme koko Itämeren kattaviin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja toimimme asiantuntijana Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM), Kansainvälisen merentutkimusneuvostossa (ICES) ja Arktisen meriympäristön suojeluohjelmassa (PAME).

Rakkohaurua ja punahelmilevää läntisellä Suomenlahden kalliopohjalla
© Kuva: Julia Nyström

Keskeisimmät hankkeet
 

Rannikkoalueen kokonaiskuormitusmallin kehittäminen ja soveltaminen

Sinisen biotalouden kehittäminen Itämerellä

Muita hankkeita

Julkaisuja

 

Kysyttävää?

Ryhmäpäällikkö Jonna Piiparinen

Julkaistu 30.10.2020 klo 13.35, päivitetty 5.5.2021 klo 12.46
Aihealue:
Kohderyhmä: