Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Laatua kenttätoimintaan henkilösertifioinnilla

CERIT_10022015_556px.jpg

Edustavien näytteiden ottaminen ja kenttämittaus erilaisista ympäristökohteista edellyttää hyvää näytteenoton ja mittausten teorian ja virhelähteiden tuntemista sekä hyvää perehtyneisyyttä kenttätoimintaan käytännössä. Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän avulla voi kenttätoimintaa suorittava henkilö osoittaa pätevyytensä niin perinteisessä näytteenotossa kuin ympäristömittauksissa ja havainnointitoiminnassa.

Henkilösertifiointi on hyvä tapa varmistaa kenttätoiminnan laatu ja siksi sertifikaatti on vahvuus esim. tarjouskilpailuissa. Tärkeää on muistaa, että sertifikaatti on henkilökohtainen. Korostaessa myös laatutekijöitä tarjouksissa tilaaja voi perustella valintaansa laatutekijöillä eikä vain halvan hinnan perusteella.  

Kenttämittareiden käyttö ympäristötutkimuksessa kasvaa ja perinteisen näytteenoton rooli pienenee. Siksi pätevyysvaatimuksia on päivitetty palvelemaan nykyajan vaatimuksia. Muutokset näkyvät erikoistumisalojen nimissä ja pätevyysvaatimuksissa. Vanhat sertifikaatit ovat kuitenkin voimassa sertifikaatissa kuvatun ajan ja siinä laajuudessa kuin sertifikaatti on myönnetty.

 

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä tekee päätelmät sertifikaatin hakijan näytteenottotoimintaan liittyvästä tieto- ja taitotasosta saamansa dokumentaation perusteella. Täten järjestelmän myöntämä sertifikaatti ei takaa yksittäisen näytteenoton edustavuutta ja laatua. Jokainen näytteenottaja vastaa omasta työstään.
 
 
 

Certi logo.

Sertifiointitoiminta perustuu kansainväliseen standardiin

Sertifiointitoiminta perustuu standardiin SFS-EN ISO/IEC 17024 Yleiset vaatimukset henkilösertifiointia varten perustetuille elimille. Järjestelmä on FINAS akkreditointi- palvelun akkreditoima tunnuksella S022.S022 tunnus FINAS

 

Sertifiointitoiminta noudattaa kaikessa toiminnassaan riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Sertifiointitoiminta välttää sellaista toimintaa, joka voisi heikentää luottamusta toiminnan pätevyyteen, puolueettomuuteen, arviointikykyyn ja koskemattomuuteen. Mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan toimintajärjestelmän kautta.

Sertifiointiryhmä ja ohjausryhmä

Suomen ympäristökeskus on asettanut sertifiointiryhmän, joka määrittää pätevyysvaatimukset, myöntää pätevyystodistukset sekä ylläpitää ja kehittää sertifiointitoimintaa. Sertifiointiryhmä päättää myös näytteenottajille järjestettävien kurssien ohjelmista. Ympäristöministeriö on asettanut keskeisten intressitahojen edustajista koostuvan ohjausryhmän, joka tukee ja ohjaa sertifiointiryhmän toimintaa. Ryhmät on asetettu viideksi vuodeksi kerrallaan.

Tietosuojailmoitus

 

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.31, päivitetty 10.1.2020 klo 14.14
Kohderyhmä: