Tietosuojailmoitus ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmään saapuvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

  • Katarina Björklöf, ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän päällikkö
    etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat hakemuksiin liittyvät tiedot: yksilöintitiedot (nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti), koulutustiedot, työkokemushistoria, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot. Käytämme henkilötietoja päätöksenteossa, täyttääkö henkilön ilmoittamat tiedot Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän eri erikoistumisalojen pätevyysvaatimuksia. Lista sertifioiduista henkilöistä julkaistaan verkkosivuillamme.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään hakijalta itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajat SYKEssä ovat Kirjaamo sekä sertifiointijärjestelmän asiantuntijaryhmän jäsenet. Muutamien erikoistumisalan asiantuntijat eivät työskentele SYKEssä, jolloin kyseisiä hakijoiden henkilötietoja välitetään asiantuntijoille salattuina sähköpostiviesteinä. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään SYKEn sähköisessä arkistointijärjestelmässä sekä SYKEn sisäisessä sertifioitujen henkilöiden rekisterissä. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua.

Hakijan suostumuksella hakijan ilmoittamia yhteistietoja julkaistaan Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän verkkosivulla niin kauan kuin henkilön sertifikaatti on voimassa. Mikäli ilmenee, että hakijan yhteystiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet, tiedot poistetaan ilmoittamatta hakijalle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai SYKEn tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  • Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.
  • Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.
  • Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus, mikä johtaa sertifikaattisi peruuttamiseen.
  • Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.
  • Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen, mikä saattaa johtaa sertifikaattisi peruuttamiseen.
  • Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Julkaistu 16.8.2021 klo 14.36, päivitetty 23.9.2022 klo 14.53

Aihealue:
Kohderyhmä: