Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tietosuojailmoitus ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmään saapuvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

  • Katarina Björklöf, ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän päällikkö
    etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tietosuojavastaava@syke.fi

Käsittelyn peruste

Kun arvioimme ja päätämme hakijoiden ilmoittamia tietoja pätevyyskriteerien täyttämiseksi käsittelemme henkilötietoja seuraavien lakisääteisen velvoitteiden noudattamiseksi:

  • Tietosuojaasetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan b alakohta
  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat hakemuksiin liittyvät tiedot: yksilöintitiedot (nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti, koulutustiedot, työkokemushistoria, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot. Käytämme henkilötietoja päätöksenteossa, täyttääkö henkilön ilmoittamat tiedot Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän eri erikoistumisalojen pätevyysvaatimuksia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään hakijalta itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen vastaanottajat SYKEssä ovat Kirjaamo sekä sertifiointijärjestelmän asiantuntijaryhmän jäsenet. Muutamien erikoistumisalan asiantuntijat eivät työskentele SYKEssä, jolloin kyseisiä hakijoiden henkilötietoja välitetään asiantuntijoille salattuina sähköpostiviesteinä. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään SYKE:n sähköisessä arkistointijärjestelmässä sekä SYKEn sisäisessä sertifioitujen henkilöiden rekisterissä. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua.

Hakijan suostumuksella hakijan ilmoittamia yhteistietoja julkaistaan Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä verkkosivulla, niin kauan kuin henkilön sertifikaatti on voimassa. Mikäli ilmenee, että hakijan yhteystiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet, tiedot poistetaan ilmoittamatta hakijalle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmässä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Julkaistu 25.11.2020 klo 8.43, päivitetty 30.11.2020 klo 8.41

Aihealue:
Kohderyhmä: