Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Syksyn loistoa

Koronavirusepidemian vaikutus koulutustarjontaan

Kouluttajat tarjoavat koulutusta/tenttejä seuraavasti:

 • Suomen ympäristökeskus SYKE: Hydrologisten kenttätöiden tenttejä voidaan järjestää esim. videoyhteyden avulla.
 • Taitotalo: Syksyn kursseja ja koulutuksia.
  • Ympäristönäytteenotto, erikoistumisalan tentti, 7.12.2021, sekä etätentti 28.10.2021
   • vesinäytteenotto ja mittaus
   • talous- ja uimavedet
   • ilmanlaatumittaukset
  • Vesinäytteenotto ja mittaus -kurssi, 25. - 26.11.2021
  • Maaperä- ja jäteympäristöt -kurssi, 8.12.2021, sekä etätentti 29.10.2021
   • maaperä, pohjavesi, kiinteät jätteet, haihtuvat yhdisteet maaperässä ja jätteissä
 • Taitotalo: Kevät 2022
 • XAMK: Talous- ja uimavedet, erikoistumisalankurssi, 17.-19.8 2022
  Kurssilla käsitellään näytteenottoa esim. talousvesistä, vesijohtoverkostovesistä, raakavesistä, kaivovesistä, uimahallien, kylpylöiden ja vastaavien pienempien yksiköiden allasvesistä, uimarantavesistä sekä käyttötarkkailunäytteiden ottoa.

Koronavirusepidemiasta huolimatta puoliväliselvitys tulee toimittaa sertifiointiryhmälle normaalisti, vaikka ylläpitokoulutus ei täyttäisi vaatimuksia (vähintään 3 pv). Selvitykset käsitellään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 

HUOM! Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi suomi.fi:n kautta on toistaiseksi pois käytöstä. Hakemukset voit toimittaa sähköpostilla SYKEn kirjaamoon, etusivulla olevaan osoitteeseen.

 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

 • Ke 10.11.2021
 • To 10.2.2022
 • To 2.6.2022
 • Ke 7.9.2022
 • Ti 8.11.2022

Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 14.10.2021 klo 9.52
Kohderyhmä: