Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

 
Kenttämittaus 2017, Kenttämittaus 2017
 

Kaksi tärkeää muutosta astuu voimaan yleisissä vaatimuksissa vuoden 2020 alusta:

  • Kaikkien erikoistumisalojen jatkotentteinä suoritetaan vuoden 2020 alusta lähtien koko erikoistumisalan tentti, ei vain monivalintaosuutta, kuten nyt. Jatkotentit ovat voimassa kaksi vuotta. Osaaminen tulee osoittaa jatkotentin avulla kaikkien erikoistumisalojen osalta, mihin haetaan jatkosertifikaattia. Tähän ei tule muutosta.
  • Vaatimus suoritetusta ylläpitokoulutuksesta puoliväliselvityksen yhteydessä on vähintään kolme päivää tarkastelujakson aikana (neljä vuotta sertifiointikaudesta). Puoliväliselvitystä ei siis voida hyväksyä, mikäli siinä ilmoitetaan vähemmän kuin tämä määrä.

Uima-allasveden kloori- ja pH-kenttämittausvertailu Rovaniemellä elokuussa:

Uima-allasveden kloori- ja pH-kenttämittausvertailu järjestetään Rovaniemellä elokuun lopussa. Osallistumalla saat puolueettoman arvioinnin kenttätoiminnastasi ja kenttämittaristasi sekä kehität omaa toimintaasi palautteen avulla. Vertailun yhteyteen suunnitellaan myös muutaman tunnin keskustelutilaisuus hyvistä käytännöistä ja toiminnan haasteista. Osallistuminen sopii ympäristönäytteenottajiensertifioinnin ylläpitokoulutukseksi.

Certi logo

Lomakkeet

Ota aina tuoreimmat lomakkeet käyttöösi täältä. Se sujuvoittaa käsittelyprosessia!

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

  • Ti 4.6.2019
  • To 12.9.2019
  • To 14.11.2019

Hakemusten tulee olla SYKEss ä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Hyväksytyt näytteenottajat.xlsx (Avaa Excel -ohjelmalla, päivitetty  12.4.2019)

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Läheltä piti-tilanteet (päivitetty 17.1.2018) 

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 12.4.2019 klo 13.19
Kohderyhmä: