Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Kesä
 

Sertifiointiryhmä lomailee 12.7-15.8.2021 ja toivottaa kaikille aurinkoista kesää.

HUOM! Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi suomi.fi:n kautta on toistaiseksi pois käytöstä. Hakemukset voit toimittaa sähköpostilla SYKEn kirjaamoon, etusivulla olevaan osoitteeseen.

Kenttähenkilöstön rooli edustavan pohjavesinäytteenoton yhteydessä 

Nyt se on valmis; pohjavesinäytteenoton koulutusvideo nimittäin! Kenttähenkilöstön rooli edustavan pohjavesinäytteenoton yhteydessä on tärkeä ja siksi Certi yhdessä Ramboll Finland:n sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n huippuasiantuntijoiden kanssa koulutusivdeon, jossa kuvataan prosessin krittisimpiä asioita. Tässä on linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=e7I12zQb73A

Koronavirusepidemian vaikutus koulutustarjontaan

Kouluttajat tarjoavat koulutusta/tenttejä seuraavasti:

 • Suomen ympäristökeskus SYKE: Hydrologisten kenttätöiden tenttejä voidaan järjestää esim. videoyhteyden avulla.
 • Taitotalo: Syksyn kursseja ja koulutuksia.
  • Ympäristönäytteenotto, erikoistumisalan tentti, 22.9.2021
   • vesinäytteenotto ja mittaus
   • talous- ja uimavedet
   • ilmanlaatumittaukset
  • Maaperä- ja jäteympäristöt -kurssi /tentti, 29. - 30.9.2021
   • maaperä, pohjavesi, kiinteät jätteet, haihtuvat yhdisteet maaperässä ja jätteissä
  • Vesinäytteenotto ja mittaus -kurssi, 25. - 26.11.2021

Koronavirusepidemiasta huolimatta puoliväliselvitys tulee toimittaa sertifiointiryhmälle normaalisti, vaikka ylläpitokoulutus ei täyttäisi vaatimuksia (vähintään 3 pv). Selvitykset käsitellään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 

 

 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

 • To 9.9.2021
 • Ke 10.11.2021

Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 20.7.2021 klo 14.15
Kohderyhmä: