Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Sertifioitujen henkilöiden auditointikierros toteutettiin 2018

Limnos 2015

Toiminnan auditointi on tärkeä laadunvarmistuskeino myös kenttätoiminnassa. Auditoinnissa työhön nähden neutraali henkilö omasta organisaatiosta tai muualta (ns. auditoija) tarkistaa, että auditoinnin kohde tai auditoitava (esim. kenttähenkilöstö) työskentelee sovittujen ohjeiden ja hyviä käytäntöjä noudattaen. Myös Certi-järjestelmä hyödyntää auditointikäytäntöä omassa toiminnassa niin, että varmistetaan, että sertifioidut henkilöt työskentelevät sillä tasolla kuin sertifiointijärjestelmä on kriteereissään määritellyt.

 

Viime vuonna Certi-järjestelmä auditoi kahta vesipuolen sertifioitua henkilöä. Auditojina toimivat SYKEn asiantuntijat. Auditointien perusteella todettiin, että auditoinnissa näytteenotto suoritettiin huolellisesti sekä ammattitaidolla ja organisaation dokumentaatio tuki näytteenottajan työtä. Näytteenotto-tapahtumista välittyi kokemus ja osaaminen. Tämä oli tärkeä tieto Certi-järjestelmälle ja KIITÄMME AUDITOINTIIN OSALLISTUNEITA HENKILÖITÄ arvokkaista tiedoista. Vaikka poikkeamia ei kirjattu, toivomme, että auditoijien esille nostamat keskustelut olivat teillekin hyödyllisiä esim. toimintaa kehitettäessä.

  • Mikäli kiinnostuit olemaan Certi-toiminnan auditiontikohteena, ota rohkeasti yhteyttä! Teemme  resurssien salliessa myös jatkossa sertifioitujen henkilöiden  auditointeja.

 

Biotrap passiivikerain 2010

Passiivinäytteenotto pilaantuneiden pohjavesialueiden    tutkimisessa ja seurannassa
(PASSIIVI) -seminaari Tampereella

 

Paljon toivottua passiivikeräinkoulutusta on nyt tarjoilla, kun Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää seminaarin passiivikeräimistä 9.4.2019. Osallistuminen seminaariin on maksuton.

 

AELn kurssitarjonta kevään aikana

Luontoselvitykset-erikoistumisalan tentti

Turun yliopisto järjestää Luontoselvitykset -erikoistumisalan henkilösertifiointiin tarvittavan tenttitilaisuuden  lauantaina 2.3.2019.

Certi logo

Lomakkeet

Ota aina tuoreimmat lomakkeet käyttöösi täältä. Se sujuvoittaa käsittelyprosessia!

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

  • To 11.4.2019
  • To 27.6.2019
  • To 12.9.2019
  • To 14.11.2019

Hakemusten tulee olla SYKEss ä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Hyväksytyt näytteenottajat.xlsx (Avaa Excel -ohjelmalla, päivitetty  14.2.2019)

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Läheltä piti-tilanteet (päivitetty 17.1.2018) 

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 14.2.2019 klo 14.57
Kohderyhmä: