Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Juhannus 2020.

HUOM! Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi suomi.fi:n kautta on toistaiseksi pois käytöstä. Hakemukset voit toimittaa sähköpostilla SYKEn kirjaamoon, etusivulla olevaan osoitteeseen.

Koronavirusepidemian vaikutus koulutustarjontaan

Kouluttajat tarjoavat koulutusta/tenttejä seuraavasti:

  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK): TAMKn seuraava Näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä -erikoistumisalan tentti 27.10.2020
  • Suomen ympäristökeskus SYKE: Hydrologisten kenttätöiden tenttejä voidaan järjestää esim. videoyhteyden avulla.
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK): XAMK ei järjestä koulutusta/tenttejä 2020 alkusyksyn aikana.

Koronavirusepidemiasta huolimatta puoliväliselvitys tulee toimittaa sertifiointiryhmälle normaalisti, vaikka ylläpitokoulutus ei täyttäisi vaatimuksia (vähintään 3 pv). Selvitykset käsitellään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 

Taitotalon tulevat koulutustilaisuudet

Piilevä- ja pohjaeläinnäytteenoton laatutekijät koulutuspäivä 29.10.2020, Oulu

Ympäristönäytteenottajan sertifiointikoulutus maaperä- ja kiinteän jätteen näytteenoton erikoistumisalaan

Tampereen ammattikorkeakoulun 26.-27.10.2020 järjestämässä henkilösertifiointikoulutuksessa opiskellaan ja tentitään maaperä- ja kiinteän jätteen näytteenoton erikoistumisalan tietovaatimuksen osio.

 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

  • To 12.11.2020
  • To 4.2.2021
  • Ti 13.4.2021
  • Ke 9.6.2021
  • To 9.9.2021
  • Ke 10.11.2021

Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 13.10.2020 klo 8.06
Kohderyhmä: