Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

Kivenlahti 2020

Koronavirusepidemian vaikutus koulutustarjontaan

 

Kouluttajat tarjoavat koulutusta/tenttejä seuraavasti:

TAITOTALO

Järjestää tenttejä erikoistumisaloille Vesinäytteenotto ja mittaus, Näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä, Talous- ja uimavedet sekä Ilmanlaatumittaukset (rajoitukset kesäkuussa 50 henkilöä).

  • 8.6.2020 ilmoittautuminen viimeistään 5.6.2020
  • 29.6.2020 ilmoittautuminen viimeistään 15.6.2020
  • 18.8.2020 ilmoittautuminen viimeistään 4.8.2020

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Vesinäytteenotto ja mittaus -erikoistumisalan koulutus 20.8.2020, jonka yhteydessä mahdollisuus suorittaa pelkkä tentti.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU (TAMK)

TAMKn seuraava Näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä -erikoistumisalan tentti 27.10.2020

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE)

Hydrologisten kenttätöiden tenttejä voidaan järjestää esim. videoyhteyden avulla.

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU (XAMK)

XAMK ei järjestä koulutusta/tenttejä 2020 kevää ja kesän aikana.

HUOM!

Koronavirusepidemiasta huolimatta puoliväliselvitys tulee toimittaa sertifiointiryhmälle normaalisti, vaikka ylläpitokoulutus ei täyttäisi vaatimuksia (vähintään 3 pv). Selvitykset käsitellään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Huomaathan, että ylläpitokoulutukseksi kelpaavat esim. organisaatioiden sisäiset koulutustilaisuudet, auditoinnit jne. kunhan niistä toimitetaan todistus, josta selviää tilaisuuden kesto ja sisältö.

Taitotalon tulevat koulutustilaisuudet

Lisäksi suunnittelilla myös Ilmanlaatumittaukset, erikoistumiskurssi 27. - 29.4.2021. Kurssilla saat käytännönläheisesti tietoa laadukkaiden ja luotettavien ilmanlaatumittausten tekemisestä. 

Ympäristönäytteenottajan sertifiointikoulutus maaperä- ja kiinteän jätteen näytteenoton erikoistumisalaan

Tampereen ammattikorkeakoulun 26.-27.10.2020 järjestämässä henkilösertifiointikoulutuksessa opiskellaan ja tentitään maaperä- ja kiinteän jätteen näytteenoton erikoistumisalan tietovaatimuksen osio.

Kaksi tärkeää muutosta astuu voimaan vuoden 2020 alusta:

  • Kaikkien erikoistumisalojen jatkotentteinä suoritetaan vuoden 2020 alusta lähtien koko erikoistumisalan tentti, ei vain monivalintaosuutta, kuten nyt. Erikoistumisalan tentit ovat voimassa kaksi vuotta. Osaaminen tulee osoittaa erikoistumisalan tentin avulla kaikkien erikoistumisalojen osalta, mihin haetaan jatkosertifikaattia. Tähän ei tule muutosta.
  • Vaatimus suoritetusta ylläpitokoulutuksesta puoliväliselvityksen yhteydessä on vähintään kolme päivää tarkastelujakson aikana (neljä vuotta sertifiointikaudesta). Puoliväliselvitystä ei siis voida hyväksyä, mikäli siinä ilmoitetaan vähemmän kuin tämä määrä.

Lomakkeet

Ota aina tuoreimmat lomakkeet käyttöösi täältä. Se sujuvoittaa käsittelyprosessia!

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

  • To 4.6.2020
  • To 10.9.2020
  • To 12.11.2020

Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 3.6.2020 klo 10.28
Kohderyhmä: