Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä

Ajankohtaista

 
 
Certi
 

Vuoden 2020 kirjatut kenttätoiminnan vaaratilanteet

Certi-toiminnan tiedoksi tuli vuonna 2020 aikana kaikkiaan 23 kenttätoiminnassa havaittua vaaratilannetta, mikä on noin 30 % pienempi määrä kuin edellisenä vuonna (34 kpl). Suhteutettuna saatuihin selvityksiin läheltä piti - tilanteista ilmoitettiin noin joka neljännessä selvityksessä. Liikenteessä johtuvia tilanteita kirjattiin 6 kpl ja suoraan näytteenottokoneista tai laitteista johtuvia vaaratilanteita kirjattiin yksi tilanne. Suoraan kenttätöistä johtuvia vaaratilanteita kirjattiin 17 kpl, mikä on vähemmän kuin vuonna 2019 (29 kpl). Kenttätyössä edelleen suurin yksittäinen vaaratilanteita aiheuttava tekijä on liukastumiset (9 kpl). Näyttää siis siltä, että panostamalla hyviin jalkineisiin, valitsemalla reitit näytteenottopisteeseen turvalliseksi ja kiinnittämään huomiota painavien kantamuksien asianmukaiseen kuljettamiseen vähenisi näytteenottajien vaaratilanteen selvästi.

HUOM! Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi suomi.fi:n kautta on toistaiseksi pois käytöstä. Hakemukset voit toimittaa sähköpostilla SYKEn kirjaamoon, etusivulla olevaan osoitteeseen.

Uudistettu Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmän erikoistumisala, Maaperä- ja jäteympäristöt, otetaan käyttöön vuoden 2021 alussa

Pätevyys vanhalla Maaperä- ja kiinteät jätteet- erikoistumisalalla on voimassa siihen asti, kun sertifikaatissa on ilmoitettu. Vanhalla Maaperä- ja kiinteiden jätteiden erikoistumisalalla voi hakea sertifikaattia kolme vuotta sen jälkeen, kun tentti on suoritettu hyväksytysti.

- Lue koko uutinen tästä 

Koronavirusepidemian vaikutus koulutustarjontaan

Kouluttajat tarjoavat koulutusta/tenttejä seuraavasti:

 • Suomen ympäristökeskus SYKE: Hydrologisten kenttätöiden tenttejä voidaan järjestää esim. videoyhteyden avulla.
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK): XAMK ei järjestä koulutusta/tenttejä 2020 alkusyksyn aikana.
 • Taitotalo: Erikoistumisalan tenttitilaisuudet 25.1.2021 ja 18.2.2021 Helsingissä:Vesinäytteenotto ja mittaus, Maaperä ja kiinteät jätteet, Talous- ja uimavedet, Ilmanlaatumittaukset
 • Taitotalo: Erikoistumisalojen kurssit, Ilmanlaatumittaukset, 27.-2.4.2021 ja Vesinäytteenotto ja mittaus, 26.-27.5.2021
 • Taitotalo: Ylläpitokoulutus, Ympäristönäytteenottajien kokoontumisajot, Taitotalo 11.2.2021
 • Suomen ympäristökeskus SYKE: Piilevä- ja pohjaeläinnäytteenoton laatutekijät koulutuspäivä 27.5.2021, Oulu

Koronavirusepidemiasta huolimatta puoliväliselvitys tulee toimittaa sertifiointiryhmälle normaalisti, vaikka ylläpitokoulutus ei täyttäisi vaatimuksia (vähintään 3 pv). Selvitykset käsitellään ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 

 

 Certi logo.

Certi-ryhmän seuraavat kokousajankohdat

 • To 4.2.2021
 • Ti 13.4.2021
 • Ke 9.6.2021
 • To 9.9.2021
 • Ke 10.11.2021

Hakemusten tulee olla SYKEssä 15 työpäivää ennen kokousta. Sähköinen osoite ja postiosoite ovat oikean palstan alussa.

Mistä löytää sertifioituja toimijoita?

Sertifioituja näytteenottajien palveluja on saatavana eri puolella Suomea. Sertifioidut henkilöt, jotka ovat hyväksyneet, että yhteystietoja voidaan jakaa tässä foorumissa, on lueteltu alla olevassa Excel-tiedostossa. Luettelo on ryhmitelty postinumeron perusteella. Näytteenottajia voi hakea Excelin pikasuodatuksen avulla. Ystävällisesti huomaa, että vain tällä verkkosivulla oleva sähköinen luettelo on virallinen versio.

Vaaratilanteet kenttätyössä

Ympäristönäytteenotto  ja muu kenttätyö on itsenäistä ja vastuunalaista työtä. Työnantajalla on vastuu työtehtävien jaossa ja työntekijöiden varustamisessa, työntekijällä ja työryhmällä oma vastuunsa työohjeiden noudattamisessa ja muissa työsuojelukysymyksissä. Sertifiointiryhmä kerää tietoja näytteenoton ja muun kenttätyön vaara- ja "läheltä piti" -tilanteista mm. selvityskaavakkeessa.

Olemme Facebookissa

Julkaistu 22.4.2013 klo 11.30, päivitetty 31.12.2020 klo 12.30
Kohderyhmä: