Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ekosysteemipalvelut-teeman asiantuntijatyö

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan tutkijoita asiantuntijoina etsimään ratkaisuja ja arvioimaan vaihtoehtoja. SYKE vastaa lukuisista ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Työtä tehdään yhteistyössä valtionhallinnon, tutkimus- ja asiantuntijalaitosten sekä yliopistojen kanssa. Osaamisellamme tuemme kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön valmistelua ja toteuttamista sekä tuomme tietämyksemme mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

© Markus Sirkka

SYKEn asiantuntijat vastaavat eliölajien ja luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnista ja suojelusta, EU:n luonto- ja lintudirektiivin toimeenpanoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä sekä kansainvälisten sopimusten, kuten biodiversiteettisopimuksen ja CITES-sopimuksen velvoitteista.

Asiantuntijatyöhön kuuluvat viimeisimpään tietoon pohjautuvat luontotyyppien ennallistamisen, kunnostuksen ja hoidon menetelmät, joita hyödynnetään mm. METSO-ohjelmassa. SYKE vastaa myös geenitekniikalla muunnettujen organismien ympäristöriskien arvioinnista sekä geenivarojen saatavuuden ja hyötyjen jaon arvioinnista. Lisäksi SYKE tarjoaa asiantuntijapalveluita, kuten tietojärjestelmiä ja niihin liittyvää tukea sekä erilaista koulutusta ja tapahtumia.

 

Uutiset

RSS
 • Järvillä yöpyvien valkoposkihanhien välittömät vaikutukset veden ravinnepitoisuuksiin jäivät vähäisiksi 16.12.2020
  Suomen ympäristökeskus tutki syksyllä 2020 vedenlaatua kahdella Kaakkois-Suomen järvellä valkoposkihanhien massalevähdyksen aikaan. Lintulaskentojen perusteella yksittäisellä järvellä yöpyi parhaimmillaan 120 000 hanhea yötä kohden. Hanhien runsaasta lukumäärästä huolimatta välitöntä veden ravinnepitoisuuksien kohoamista ei havaittu. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, että yöpyvät valkoposkihanhet voivat vaikuttaa järvien rehevöitymiseen viiveellä.
 • Soiden ravinnenieluja tutkitaan 6.11.2020
  SYKE tutkii soiden ravinteiden pidätyskykyä ja suotuista vaikutusta vedenlaatuun osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Soidensuojelun ja ennallistaminen päätavoite on monimuotoisuuden säilyttäminen, mutta yhtä tärkeää on saada tietoa suolle tulevien ja sieltä lähtevien valumavesien laadusta. 
 • Itämeren luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tulokset englanniksi 4.11.2020
  Itämeren luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (LuTU) tulokset on nyt julkaistu myös englanniksi luontotyyppikuvauksineen. Massiivisesta LuTU-raportista käännettiin englanniksi juuri Itämeri-luontotyypit kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Englanninkielistä versiota voidaan hyödyntää esimerkiksi HELCOM-työssä.
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
 • Joka kolmas maamme hiukepistiäisistä on Suomelle uusi 10.11.2020
  Suomalaiset ja kansainväliset asiantuntijat tutkivat PUTTE-hankkeessa Suomen hiukepistiäisiä (Mymaridae), jotka ovat maailman pienikokoisimpia lentäviä hyönteisiä. Hankkeessa löydettiin kaikkiaan 19 sukua ja 85 lajia, joista 25 lajista tehtiin ensilöytö Suomesta. Lisäksi yksi laji kuvattiin tieteelle uutena ja toinen tieteelle uusi laji jätettiin toistaiseksi kuvaamatta aineiston niukkuuden vuoksi.
 • Euroopan unionin luonnon tila arvioitu – vain joka neljännen lajin tilanne suotuisa 5.11.2020
  Luonnon köyhtyminen on jatkunut EU:ssa huolestuttavan voimakkaana. Suurin osa direktiivien suojelemista lajeista ja luontotyypeistä on epäsuotuisalla tai huonolla suojelutasolla jäsenmaiden toteuttamista suojelu-, ennallistamis- ja hoitotoimista huolimatta. Aktiivisten toimenpiteiden ansiosta on kuitenkin saatu aikaan myönteistä kehitystä. 
 • Kansainvälistä maisemapäivää 20.10. juhlistetaan valokuvakilpailulla ja maisemakävelyillä 15.10.2020
  Kansainvälistä maisemapäivää vietetään tiistaina 20.10.2020. Ympäristöministeriö järjestää valokuvakilpailun päivän kunniaksi ja Maa- ja kotitalousnaiset ohjattuja maisemäkävelyjä. Meneillään on maisemien juhlavuosi Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen täyttäessä 20 vuotta.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 24.4.2013 klo 14.53, päivitetty 9.10.2020 klo 11.28
Kohderyhmä: