Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ekosysteemipalvelut-teeman asiantuntijatyö

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan tutkijoita asiantuntijoina etsimään ratkaisuja ja arvioimaan vaihtoehtoja. SYKE vastaa lukuisista ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Työtä tehdään yhteistyössä valtionhallinnon, tutkimus- ja asiantuntijalaitosten sekä yliopistojen kanssa. Osaamisellamme tuemme kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön valmistelua ja toteuttamista sekä tuomme tietämyksemme mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

© Markus Sirkka

SYKEn asiantuntijat vastaavat eliölajien ja luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnista ja suojelusta, EU:n luonto- ja lintudirektiivin toimeenpanoon liittyvistä asiantuntijatehtävistä sekä kansainvälisten sopimusten, kuten biodiversiteettisopimuksen ja CITES-sopimuksen velvoitteista.

Asiantuntijatyöhön kuuluvat viimeisimpään tietoon pohjautuvat luontotyyppien ennallistamisen, kunnostuksen ja hoidon menetelmät, joita hyödynnetään mm. METSO-ohjelmassa. SYKE vastaa myös geenitekniikalla muunnettujen organismien ympäristöriskien arvioinnista sekä geenivarojen saatavuuden ja hyötyjen jaon arvioinnista. Lisäksi SYKE tarjoaa asiantuntijapalveluita, kuten tietojärjestelmiä ja niihin liittyvää tukea sekä erilaista koulutusta ja tapahtumia.

 

Uutiset

RSS
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
  • Koottua tietoa ekologisen kompensaation käyttöön ottamiseksi Suomessa 14.9.2020
    Parhaillaan Suomessa valmistellaan luonnonsuojelulain uudistamista. Sen yhtenä osana selvitetään ekologisen kompensaation mahdollista käyttöönottoa luonnonsuojelun keinovalikoimaan. Valmistelun tueksi on Suomen ympäristökeskuksessa tehty selvitys esimerkkitilanteista, joissa erilaisten hankkeiden luonnolle aiheuttamia haittoja on Suomessa lievennetty tai pyritty kompensoimaan.
  • Väitös: Metsien ja peltojen hiilensidonnan kytkeminen ekosysteemipalveluarvioihin 11.9.2020
    Hiilensidonta kytkeytyy ruoan, raaka-aineiden ja uusiutuvan energian tuotantoon sekä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden säätelyyn. Ilmaston nopea lämpeneminen ja luonnonvarojen kysynnän kasvu voivat heikentää näiden ekosysteemipalveluiden saatavuutta pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Kestävän maankäytön suunnittelun ja ilmastonmuutoksen hillinnän tueksi tarvitaan tietoa hiilensidonnan alueellisesta vaihtelusta suhteessa muihin ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
  • Monimuotoisuudelle tärkeät haukkametsät häviävät hakkuissa 8.9.2020
    Tuoreen tutkimuksen mukaan monimuotoisuudelle merkittävät haukkametsät peittävät Keski-Suomen pinta-alasta noin kolme prosenttia ja sijaitsevat pääasiassa suojelualueiden ulkopuolella. Kymmenesosa näistä haukkametsistä katosi tai heikentyi huomattavasti muutamassa vuodessa hakkuiden vuoksi, osoitti Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n yhteistutkimus.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 24.4.2013 klo 14.53, päivitetty 21.11.2019 klo 10.53
Kohderyhmä: