Gå till innehållet

Delta i en enkät som kartlägger betydelsefulla platser i Östersjön (sttinfo.fi)

© Adobe Stock

Pressmeddelande 11.9.2023
Finlands miljöcentral (Syke) utreder betydelsefulla platser för medborgarna i havsområden och vid kusten i Finland. Med hjälp av en kartbaserad enkät får forskarna information om platser som är viktiga för människorna och som kan användas som stöd för havsplaneringen. Människors erfarenhetskunskap utnyttjas i arbetet med att identifiera havsområden som är värdefulla med tanke på ekosystemtjänsterna

Delta i kulturmiljödagarna och i landskapsdagen i september–oktober

© Miljöministeriet

Nyhet 4.9.2023
Välskötta kulturmiljöer och landskap är en väsentlig del av människornas och naturens välbefinnande: de förbättrar livsmiljöns kvalitet och mångfald. Dessa dagar firas varje år och de uppmuntrar till att delta i och njuta av vår gemensamma miljö och vårt gemensamma kulturarv.