Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Skarv å
Skarvkoloni i Skärgårdshavet. Bild Riku Lumiaro.

Finlands storskarvsbestånd har stabiliserats till cirka 26 000 häckande par

Riksomfattande algöversikt 7.8.2020
Sommaren 2020 räknades cirka 25 760 storskarvsbon i Finlands kustområden. Häckningsbeståndet har varierat med bara några procent under de senaste fem åren. De årliga variationerna i antalet bon är dock regionalt stora och havsörnens jakt har en allt kraftigare inverkan på häckningsframgången och koloniernas placering.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

EU query

Berätta din åsikt om förbättring av tillståndet i vattendragen!
Påverka EU-politiken genom att berätta vad du anser att man ska göra för att förbättra tillståndet i havsområdet, kusten samt i åar och sjöar. 

SYKE 25 år

 

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år
SYKE fyller 25 år! Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

”En av Miljöcentralens viktigaste uppgifter är att ta fram information och se till att den används”

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer