Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEs nya vision: hållbarhetsomställning!

Leif Schulman.

Nyhet 3.11.2021
Finland hör till världens ledande land då det kommer till överkonsumtion. Vårt ohållbara levnadssätt accelererar ytterligare naturförlusten och klimatförändringen, som båda är betydande globala miljökriser. Likt många andra västerländska länder behöver vi i Finland en omedelbar kursändring som förnyar hela samhället och möjliggör ett hållbart levnadssätt.

Historisk storsatsning på skyddandet av Östersjöns arter och naturtyper i Finland

Sinisimpukka.
 

Nyhet 2.12.2021 
Östersjöns marina natur är artrik och mångformig, men för närvarande utsätts den för stor belastning från allt från klimatförändring till sjötrafik. På längre sikt är arter som anpassat sig till Östersjön i farozonen att försvinna när deras levnadsförhållanden förändras. Med tanke på den marina naturens välbefinnande och bevarandet av arterna är det viktigt att skyddet av havsområdena förbättras och effektiviseras och att skyddet och användningen av Östersjön kan samordnas på ett hållbart sätt.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer