Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Forskningsfartyget Aranda på sin övervakningsresa i Bottenviken i januari 2021. Fartyget förbereder sig för installation av Meteorologiska institutets isboj. Foto: Ilkka Lastumäki, SYKE.

Arandas övervakningsresa: Ställvis rekordhöga temperaturer i Östersjön – fosforhalterna ökar i Skärgårdshavet och Bottenhavet

Pressmeddelande 4.3.2021, Finlands miljöcentral SYKE och Meteorologiska institutet

Vattnet i Östersjön har blivit varmare och djupvattentemperaturerna är ställvis rekordhöga. Fosforhalterna i den centrala delen av Skärgårdshavet och Bottenhavet ökar. Övervakningsresultaten framkom under den årliga vinterövervakningsresan med havsforskningsfartyget Aranda i januari. Resan är en del av övervakningsprogrammet i havsförvaltningsplanen.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

SYKE 25 år

 

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år
Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer