Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Trafik på Mannerheimvägen. Brunakärr, Helsingfors. © Rodeo.fi

I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa

Pressmeddelande 22.4.2021
De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska aktiviteten i samband med gång och cykel.

Undersökningen som nu publicerats är den första omfattande sammanfattningen av trafikens hälsoeffekter i Finland och även globalt en av få sådana undersökningar.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

SYKE 25 år

 

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år
Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer