Gå till innehållet

Sjölandskap på en frostig morgon vann första pris i landskapsdagens fototävling

© Pertti Puustinen

Nyhet 12.11.2023
Landskapsfototävlingens bidrag erbjuder åter igen en utsikt över oktoberlandskap. I fototävlingen, som ordnades av miljöministeriet och Finlands miljöcentral, belönades en bild från Kuopio.

Östersjöns övervakningsresor: Fosforhalten i det bottennära vattnet har ökat i Bottenviken (sttinfo.fi)

Näytteenottoa-Arandalla-1_556x313.jpg
© Ilkka Lastumäki / Syke

Pressmeddelande 13.10.2023
Finlands miljöcentrals havsforskningsfartyg Aranda och kustövervakningsfartyget har återvänt från sensommarens årliga övervakningsresor. Fosfatfosforhalten i det bottennära vattnet i Bottenvikens öppna hav har fortsatt att stiga. Syresituationen i Finlands havsområden motsvarade den färska statusbedömningen från Östersjöns skyddskommission (HELCOM): i öppna Finska vikens djupvatten är den dålig och bottenfauna saknas. I Bottniska viken är syresituationen god eller utmärkt och bottenfaunan är livskraftig. 

Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör

© Kai Widell

Nyhet 27.9.2023
Eeva Primmer har utnämnts till forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral (Syke) under en femårsperiod från 1.1.2024 till 31.12.2028. Eeva Primmer har arbetat på Syke sedan 1997 och har verkat som gruppchef, forskningsprofessor och forskningsdirektör.

Våra projekt

Vi har hundratals pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.

Syke som arbetsplats

Lär känna Syke som arbetsplats och se vilka jobbmöjligheter vi har tillgängliga.