Gå till innehållet

Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021

Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2021. © SYKE

Pressmeddelande 22.11.2022
Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året. Utsläppen minskade inom nästan alla sektorer, men det ökade behovet av uppvärmning gjorde att utsläppen från uppvärmningen av byggnader minskade långsammare.

En omfattande gipsbehandling av åkrarna skulle minska fosforutsläppen till Östersjön

© Janne Artell

Pressmeddelande 20.10.2022
Resultaten av den fleråriga övervakningen av gipsbehandling av åkrar bekräftar gipsets vattenskyddseffekter. Inga skador har konstaterats på odlingen.

Ansvarsrapport

Syfta till en hållbarhetsomställning och utsläppsminskningar

Finlands miljöcentral har publicerat sin första ansvarsrapport om den egna verksamhetens inverkan på FN:s mål för hållbar utveckling 2021.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer