Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

© Ilkka Lastumäki

Uppföljningsresultaten berättar: Finska vikens tillstånd är bättre än under de senaste åren, Bottenhavet håller på att eutrofieras

Pressmeddelande 20.10.2020
Finlands miljöcentral har igen producerat en färsk lägesbild av kustvattnen i Finska viken och statusen i det öppna havet som omger Finland ända från södra Östersjön till Bottenviken. I Finska viken är tillståndet bättre än under de senaste åren, medan Bottenhavets försämrade status däremot orsakar oro.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

SYKE 25 år

 

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år
SYKE fyller 25 år! Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer