Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Påfågelöga
Påfågelöga (Aglais io), som övervintrar som vuxen, har tidigarelagt sin flygtid på våren. Fotografi: Mikko Kuussaari.

Fjärilar har svårt att anpassa sig till det snabbt förändrande klimatet

Nyheter 10.6.2021
Klimatförändringen förorsakar stora anpassningsbehov för arter och biodiversiteten. En färsk undersökning från Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral visar att de fjärilar som lyckats anpassa sig till klimatförändringen genom att tidigarelägga sin flygtid och flytta längre norrut klarar sig bäst. Däremot har populationerna minskat för de 40 procent av fjärilarna som inte reagerat på någotdera sättet.