Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Eeva Furman
Forskningsprofessor Eeva Furman. © SYKE / Kai Widell

Bedömning från internationell forskningsgrupp: Världssituationen för hållbar utveckling är allvarlig, lösningar finns

Pressmeddelande 11.9.2019, 19:30
En internationell forskargrupp tillsatt av FN har bedömt världssituationen för hållbar utveckling som oroväckande. Trots att goda tecken har observerats i världen, förhindrar vissa kända orsaker effekterna av utvecklingens framsteg. Forskargruppen har identifierat sex centrala saker och sätt, som behövs för att vända förändringen till det bättre. Den internationella forskningsgruppens bedömningsrapport publicerades i dag i New York.

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

SYKE INSTAGRAM

sykeresearch
 

Ny publikation

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer