Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Översvämningssituation

Tulvakeskuksen logo (172px)

© Olli-Pekka Pietiläinen

Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005

Pressmeddelande 10.2.2020
Klimatutsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland sedan år 2005. I genomsnitt ligger minskningen på 15 procent. Kommunernas utsläpp har minskat betydligt tack vare minskade utsläpp från elproduktion, förnyelse av fjärrvärmeproduktionen och utbyggnaden av vindkraft. Utsläppen från oljeuppvärmning har minskat relativt jämnt i alla kommuner, vilket har en stor betydelse på hela landets nivå.

SYKE INSTAGRAM

sykeresearch
 

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer