Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Översvämningssituation

Vesi tulvii Rovaniemen Lainaanrannassa 26.5.2020 © Kuva: Lapin ELY-keskus

Aktuell översvämningssituation i Lappland och Norra Österbotten

Kesäinen saaristonäkymä
© Bild: Riku Lumiaro / SYKE

Rotarianerna och Finlands miljöcentral samarbetar kring uppföljningen av blågrönalger

Pressmeddelande 1.6.2020
Finlands miljöcentral SYKE koordinerar den riksomfattande uppföljningen av och informationen om blågrönalger årligen från juni till september. Med hjälp av uppföljningen kan man kartlägga en helhetsbild av algsituationen i havs- och insjövatten. Finlands rotarianer har under våren avtalat med SYKE om att samla in information om blågrönalger på cirka hundra observationsplatser som nu grundas.

SYKE 25 år

 

För en hållbar miljö och ett hållbart samhälle i redan 25 år
SYKE fyller 25 år! Vår tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingscentral stödjer beslutsfattandet med nödvändig information och tvärvetenskaplig kompetens. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi fram lösningar till brännande samhällsfrågor och bygger upp en hållbar framtid.

”En av Miljöcentralens viktigaste uppgifter är att ta fram information och se till att den används”

SYKE INSTAGRAM

sykeresearch
 

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer