Laadunvarmistuspalvelut - pätevyyskokeet ja vertailumittaukset

LehtikuvaProftestSyke
© Adobe stock
Proftest-logo_pieni

Proftest Syke on akkreditoitu vertailumittausten ja pätevyyskokeiden järjestäjä. Toteutamme vertailumittauksia laaja-alaisesti eri toimialueilla, muun muassa ympäristömittauksiin liittyen. Toimimme pätevyyskoeasiantuntijoina sekä kouluttajina ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan kehittyvän analytiikan tarpeita.

Vertailumittaukset (interlaboratory comparison) ovat kahdelle tai usealle osallistujalle samalla tavalla ja samoista näytteistä ennalta määriteltyjen muuttujien mukaan järjestettyjä vertailuja, joilla arvioidaan osallistujien suorituskykyä ja heidän tulostensa vertailtavuutta. Vertailumittaus on pätevyyskoe (proficiency test, PT) kun osallistujan suoriutumisen arviointi tehdään ennalta määrättyjen ehtojen mukaisesti. Osallistumalla vertailumittauksiin laboratoriot saavat riippumattoman arvion rutiinianalytiikan laadusta ja voivat verrata tuloksiaan toisten laboratorioiden saamiin tuloksiin.

Tarjoamme pätevyyskokeita ja vertailumittauksia:

  • Ympäristönäytteiden kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologisiin määrityksiin
  • Uima-allas- ja talousvesien määrityksiin
  • Kiinteiden polttoaineiden lämpöarvomäärityksiin
  • Ympäristönäytteiden näytteenotossa ja kenttämittauksissa
  • Kierrätysmateriaalien testauksiin
  • Sisäilmamäärityksiin (VOC- ja PAH-yhdisteet)
  • Rakennusmateriaalien asbestimäärityksiin

Toimimme pätevyyskoeasiantuntijoina muiden laitosten vertailumittauksissa:

  • Mikrobiologisissa asumisterveyden määrityksissä THLn kanssa
  • Maanparannusaineiden kypsyysaste- ja fytotoksisuusmäärityksissä Ruokaviraston kanssa

Ajankohtaiset vertailumittausasiat löytyvät Käynnissä olevat pätevyyskokeet -sivulta.

Proftest Syke on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausten järjestäjä PT01 (www.finas.fi). Toimintamme täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17043:2010 vaatimukset.

IlacMRA ja FINAS logot

 

Lisätietoja saat ottaamalla meihin yhteyttä: proftest@syke.fi

Julkaistu 21.12.2016 klo 16.22, päivitetty 23.2.2024 klo 9.51