Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kansainväliset palvelut

SYKE maailmalla kartta

SYKEn asiantuntijat osallistuvat useisiin kansainvälisiin hankkeisiin erityisesti ympäristön tutkimuksen ja seurannan sekä hallinnon ja ohjauksen alueilla. Hankkeita toteutetaan muun muassa kehitys- ja siirtymätalousmaissa. Lisäksi SYKE tuottaa asiantuntija- ja tutkimuspalveluita mm. Euroopan komission pääosastoille ja muille EU:n toimielimille.

Kehitysmaissa toteutettavissa hankkeissa päätavoitteena on yleensä paikallisen ympäristöhallinnon osaamisen ja kapasiteetin vahvistaminen. Esimerkiksi Tansanian Sansibarilla kehitetään kansallista paikkatieto-osaamista ja -infrastruktuuria sekä meri- ja rannikkoaluesuunnittelua. Kirgisiassa kehitetään vesistöseurantaosaamista ja vahvistetaan ympäristöviranomaisten laboratorio-osaamista.

SYKEn kansainvälisiä asiantuntijapalveluita koordinoi kansainvälisten asiain yksikkö. Ensisijaisia asiakkaita ovat Suomen ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö sekä EU:n ohjelmat ja rahastot.

Lisätietoja

Andien alueen PRASDES-hanke päättyi vuoden 2016 lopulla

 

Julkaistu 4.6.2019 klo 15.43, päivitetty 4.6.2019 klo 15.47