Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Barentsin alueen luonnonsuojeluyhteistyö

Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) ympäristötyöryhmän alainen luonnonsuojeluryhmä koordinoi kansainvälistä Barentsin alueen yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen suojelemiseksi. Barentsin alueeseen kuuluvat Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoiset alueet.

Suomella, Ruotsilla ja Norjalla kullakin on ollut pitkään omia kahdenvälisiä luonnonsuojeluhankkeita Luoteis-Venäjällä. Yhteistyön parantamiseksi ja koordinoimiseksi perustettiin 1999 Barentsin alueen elinympäristöjen suojelun kontaktifoorumi (International Contact Forum on Habitat Conservation in the Barents Region, HCF), joka järjestetään kahden vuoden välein. Seuraava HCF järjestetään vuonna 2017 Suomessa.

 

Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkoston kehittämishanke BPAN

Barentsin alue kuuluu maailman laajimpiin luonnontilaisiin ekosysteemeihin, joita uhkaavat luonnonvarojen kiihtyvä hyödyntäminen ja ilmastonmuutos. BPAN-hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea edustavan suojelualueverkoston perustamista Barentsin alueen boreaalisen ja arktisen luonnon monimuotoisuuden, erityisesti metsien ja soiden, suojelemiseksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2011-2014) analysoitiin ja tuotettiin yhtenäistettyä tietoa Barentsin alueen suojelualueista, sekä tuettiin suojelualueverkoston kehittämistä mm. arvokkaiden luontoalueiden maastoinventoinneilla ja viestinnällä. Kaikki tulokset on koottu BPAN-hankesivustolle.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän luonnonsuojelusta vastaavia viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja luonnonsuojelujärjestöjä ja koordinaatiosta vastaa Suomen ympäristökeskus.

Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkostoon kuuluvat perustetut ja suunnitellut suojelualueet.

BPAN-hankkeen esite (pdf, englanniksi)

Barents Protected Area Network - Suosituksia Barentsin alueen luonnonsuojelualueverkoston vahvistamiseksi (pdf)

 

Barentsin luonnosta kertovan valokuvanäyttelyn avajaiset tänään SYKEssä 25.8.2015
Barents – luonto ei tunne rajoja -valokuvanäyttelyn Helsingin avajaiset ovat tiistaina 25.8. klo 14.00. Näyttely on avajaisten jälkeen nähtävissä syyskuun loppuun saakka Suomen ympäristökeskuksessa (Mechelininkatu 34 a) viraston aukioloaikoina. Avajaisten aikaan julkaistaan BPAN eli Barentsin alueen luonnonsuojeluverkosto -hankkeen tuloksena syntynyt raportti, joka antaa uusia välineitä arktisen ja boreaalisen luonnon suojeluun kansainvälisenä yhteistyönä.
Lue lisää
Lumoudu pohjoisesta luonnosta! Valokuvanäyttely tekee tutuksi Barentsin alueen ainutlaatuisia luontokohteita 16.4.2015
Tänään avataan yleisön nähtäväksi Barentsin alueen luonnosta kertova valokuvanäyttely Oulussa. Näyttely on osa kansainvälistä yhteistyötä Barentsin alueen luonnoarvojen turvaamiseksi.
Lue lisää
Julkaistu 6.5.2013 klo 16.27, päivitetty 28.9.2016 klo 16.06
Kohderyhmä: