Barentsin alueen luonnonsuojeluverkoston kehittämishanke (BPAN), asiantuntijapalvelut, II-vaihe

BPAN

T austa

Barentsin alue kuuluu maailman laajimpiin luonnontilaisiin ekosysteemeihin. Ilmastonmuutos ja erilaiset käyttöpaineet, kuten maankäytön muutokset ja luonnonvarojen hyödyntäminen, uhkaavat ainutlaatuista mutta haavoittuvaa arktista ja boreaalista luontoa.

Kaikki Barents-valtiot ovat YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) osapuolia. Vuoden 2010 osapuolikokouksessa hyväksyttiin luonnon monimuotoisuuden suojelun strateginen suunnitelma vuosille 2011-2020. Tavoitteena on pysäyttää vuoteen 2020 mennessä biologisen monimuotoisuuden häviäminen maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja kansallisesti.

Hankkeella tuetaan YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteita alueellisella tasolla sekä Suomen osallistumista arktiseen ja Barents alueen yhteistyöhön. Hanke toteutetaan osana Barentsin euro-arktisen neuvoston ympäristötyöryhmän työtä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea edustavan suojelualueverkoston perustamista Barentsin alueen boreaalisen ja arktisen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Toimenpiteet vuosina 2015–2017 ovat

  • BPAN-hankkeen ensimmäisen vaiheen täydentäminen rannikkoalueilla
  • Selvitys Barents-alueen suojelullisesti arvokkaimmista alueista ja vanhoista metsistä

Lisätietoa

Projektipäällikkö Anna Kuhmonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 295 251 322

Johtava asiantuntija Tapio Lindholm, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 295251 379
Julkaistu 25.8.2016 klo 10.25, päivitetty 28.3.2024 klo 13.30