Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tietoa, dataa, palveluja

Tarjoamme tietoa ja palveluita poliittiseen päätöksentekoon, kestävälle elinkeino- ja yritystoiminnalle sekä tutkimuskumppaneille. Kansalaisille tarjoamme ajankohtaista tietoa ympäristöstä, välineitä oman ympäristöjalanjäljen arvioimiseen ja omien havaintojen välittämiseen esimerkiksi näiden verkkopalveluiden avulla: Vesi.fiJärvi-meriwiki, Itämerilaskuri, Ilmastodieetti ja Ilmasto-opas.

 

Laatu- ja testauspalvelut

SYKE on toiminut ympäristöalalle määrättynä kansallisena vertailulaboratoriona vuodesta 2001 lähtien. Laboratoriomme tarjoaa vertailumittauksia testaus- ja näytteenottotoimintaan. Asiantuntija- ja tutkimuspalvelumme kattavat ympäristömittaukset laaja-alaisesti sekä laboratoriossa että kentällä.

 

Avointa ympäristötietoa

Tarjoamme avoimia ympäristötietoja, joita voi hyödyntää ottamalla käyttöön paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja, ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja tai erilaisia rajapintapalveluita. Tarjoamme myös useita karttapalveluita, joiden avulla ympäristötietoihin on helppo tutustua. Esimerkkejä karttapalveluistamme ovat elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiteri, vesien ekologista ja kemiallista tilaa kuvaava Vesikartta ja tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuvien karttapalvelu Tarkka.

 

Apua paikalliseen ja alueelliseen ympäristötyöhön

Koordinoimme useita verkostoja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi: Hinku-kunnat  tavoittelevat 80 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Canemure-hankkeessa seitsemän maakuntaa tekee yhdessä ilmastotyötä. FISU-kunnat ovat sitoutuneet yhteisiin resurssiviisaustavoitteisiin, CIRCWASTE edelläkävijäkuntien verkosto luotsaa Suomea kohti kiertotaloutta. Vesistökunnostusverkosto välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

 

Tutkimusaluspalvelut

Aranda on nykyaikainen jäävahvistettu tutkimusalus, joka soveltuu monitieteelliseen, ympärivuotiseen merentutkimukseen. Hyvin varustettujen laboratoriotilojen ja tietojenkäsittelyjärjestelmän ansiosta näytteitä voidaan analysoida ja tuloksia käsitellä jo matkan aikana. Lähinnä Itämeren tutkimukseen suunniteltua alusta vuokrataan merentutkimukseen, mutta Aranda pystyy toimimaan kaikilla muillakin maailman merillä Atlantilta Antarktikselle.

 

Tulvakeskuksen tilannekuva- ja ennustepalvelu

Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Palveluita tarjotaan alueellisille viranomaisille sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille.

 

Kansainväliset palvelut

Meillä on vankka osaaminen paikallisen ympäristöhallinnon kehittämisessä. Siirtymätalous- ja kehitysmaissa olemme vahvistaneet maiden kapasiteettia esimerkiksi vesistöseurannassa, paikkatieto-osaamisessa ja  ympäristöviranomaisten laboratorio-osaamisessa.

 

Lupia jätesiirtoihin ja uhanalaisien lajien kauppaan

Ympäristölupia myöntävät pääosin aluehallintovirastot sekä kuntien ympäristöviranomaiset, mutta SYKE myöntää muutamia erityislupia (CITES-vienti- ja tuontiluvat sekä EU-todistukset uhanalaisille eläimille ja kasveille, jätteiden kansainväliset siirrot). Lisäksi käsittelemme vaarallisimpien kemikaalien vienti-ilmoituksia.

 

Koulutuspalvelut

Järjestämme ympäristöön liittyviä erilaisia tilaisuuksia, seminaareja sekä koulutusta sidos- ja asiakasryhmille. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät seminaarit löytyvät hankkeiden omilta sivuilta.

 

Informaatikkopalvelut

Informaatikkomme kokoavat ja välittävät tilauksesta avointa ympäristötietoa. Sitä on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä. Palvelemme asiakkaita sähköpostitse ja puhelimitse.

 
 

palvelujohtaja
Jorma Jantunen
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

asiakkuuspäällikkö
Raimo Ihme
Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 10.3.2020 klo 12.24, päivitetty 29.3.2021 klo 13.36

Kohderyhmä: