Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tjänster och informationsmaterial

SYKE skapar en stor mängd tjänster och erbjuder experter, beslutsfattare, företag och samfund kunskaps- och informationsmaterial. SYKE ser till att miljöinformation distribueras riksomfattande via de elektroniska tjänsterna. Vi erbjuder medborgarna aktuell information om miljön i webbtjänsten miljo.fi.

Vi samarbetar med flera inhemska och internationella partner kring tjänsterna och materialen samt kring utvecklingen av dessa.

Publicerad 20.11.2018 kl. 14.51, uppdaterad 10.1.2019 kl. 11.47