Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jäätynyt vesi
© Kaisa-Riikka Mustonen, Uleåborgs universitet

Klimatmodeller förutspår förändringar i vattenföringen och arterna i åar i norr

Finlands miljöcentrals och Uleåborgs universitets pressmeddelande 20.3.2018
Utbredningsområdena för arter i finska vattendrag håller på att förskjuta sig norrut när temperaturen höjs i och med klimatförändringen. Därtill kommer årstidsvariationen i åarnas vattenföring att bli allt mer irreguljär. Förändringarna i artsammansättningen är större i små bäckar i övre loppen av vattendrag än i stora åar, visar en undersökning som Finlands miljöcentral och Uleåborgs universitet gjort. Mera 

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Vanhankaupunginkoski 24.2.2018 J. Korhonen
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland 2.3.2018
Vattnens istäcke och markens tjälskikt blev inte just alls tjockare i februari trots den hårda kölden. Det här berodde på att det tjocka pudersnötäcket fungerade som ett isolerande lager. Det finns tydligt mindre is och tjäle än i genomsnitt denna tid av året i hela landet med undantag av de snöfattiga kustområdena i väst och syd. Snöbelastningen är stor för tidpunkten i östra Finland och västra Lappland.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer