Talvinen järvimaisema
© Photo: Juha Peltola

I södra Finland svaga isar och snöfritt, i Norra Österbotten risk för kravisöversvämningar

Hydrologisk översikt i slutet av året 2016 (3.1.2017)
De sista veckorna av året var snöfria och milda i södra Finland men rätt så vintriga i norr. Det är viktigt att se upp för svag is på de stora sjöarnas fjärdar och strömställen, eftersom isarna blev tunnare i slutet av december. Under de närmaste dagarna kommer det att bli kallare, och vattenytan i åar i Norra Österbotten kan följaktligen stiga till följd av kravis. Om det inte blåser hårt kan även sjöar som ännu är isfria få ett istäcke. Vid sträng köld kan det också uppstå farliga råkar i isarna. Mera

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss