Ahvenet

Mängden miljögifter i Lappland är liten, klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk

Pressmeddelande 24.8.2016
Finska Lappland lever upp till sitt rykte som ett rent område trots att det finns små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna där. Särskilda orosmoment för det arktiska området är långväga ämnen och eventuell ökad övrig kemikaliebelastning. Läs mera

Aktuellt

Sodaört i stranden

Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?

Tidigare hade sodaörten flera förekomster i Borgå. Den sista observationen av arten i Borgå skärgård är från 1990-talet. Finlands miljöcentral SYKE ber om hjälp av personer som rör sig i Borgå kusttrakter och skärgård för att utreda om den starkt hotade sodaörten ännu förekommer inom området. Läs mera

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Vi gör SYKE

Anke Kremp
Algforskaren inspireras av naturens oförutsägbarhet 26.4.2016
Jag heter Anke Kremp och jag arbetar som forskare på Finlands miljöcentral. Jag arbetar med växtplanktonekologi och undersöker deras evolution. Växtplankton är grunden i vattendragens näringskedja, och det är viktigt att förstå hur arterna i denna mångsidiga organismgrupp fungerar.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss