Kalkylator

Ny kalkylator visar den näringsämnesbelastning som konsumtionen orsakar i Östersjön

Pressmeddelande 3.2.2017 Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och John Nurminens Stiftelse
Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet har utvecklat en kalkylator för Östersjön, med vilken konsumenten kan ta reda på effekterna av hans eller hennes konsumtionsvanor på näringsämnesbelastningen i Östersjön. Cirka 10 % av Östersjöns näringsbelastning kommer från Finland. Matproduktionen orsakar cirka 60 % av en genomsnittlig finländares Östersjöfotspår. Avloppsvattnets andel är också betydande, cirka 25 %. Det lättaste sättet att minska belastningen är att öka andelen vild fisk och vegetarisk föda i kosten. Mera

Ilmalämpöpumppu
 

Rekommendation: Försäljning av luftvärmepump ska kombineras med kvalificerad installation

Pressmeddelande 6.2.2017 Miljöministeriet och Finlands miljöcentral
Miljöministeriet och Finlands miljöcentral rekommenderar att utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser och vars kylkrets kräver montering på plats säljs i kombination med kvalificerad installation. Luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar av typen split är typisk utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser. Mera

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Hydrologiska översikter

Lumilippa roikkuu katolta. Kuva: Pirjo Ferin
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2017: Snöbelastningen växer i norra och östra Finland –stora hallars tak bör granskas 1.2.2017
I norra och östra Finland har snöbelastningen ökat i januari till 80–120 kilogram per kvadratmeter. I Lapska armen finns det ställvis tydligt mer snö än så. Finlands miljöcentral uppmanar hallägare att granska snöläget på stora hallars tak och vid behov avlägsna snön från taket. Vanliga bostadsbyggnader hör inte till riskobjekten. I södra och västra Finland finns det endast lite eller inte alls snö.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss