Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Yläneenjoki Vanhakartano (MarjoTarvainen)
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2018: Vattennivån ställvis låg såväl i vattendragen som grundvattnen 3.7.2018
Den regnfattiga våren och början av sommaren har påverkat vattnen så att vattenståndet är lägre och vattenföringen mindre än medelvärdena för årstiden. Situationen förändrades inte mycket ens av regnen i slutet av juni, för merparten av regnvattnet stannade i den torra marken. Även grundvattennivåerna var rätt låga i många områden där nederbörden varit mindre. I juli kommer vattenståndet att sjunka, vilket är typiskt för sommaren.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer