Gipsspridning på åkrar är en lovande metod för vattenskydd.
Gipsspridning på åkrar är en lovande metod för vattenskydd. © Photo: Sakari Alasuutari

Friskare Skärgårdshav med gips

Pressmedelande 16.6.2016
Bättre vattenkvalitet i Skärgårdshavet med gips -projektet utreder hur väl gipsspridningsmetoden lämpar sig för omfattande användning och för att förbättra Skärgårdshavets och hela Östersjöns tillstånd. Mera

Palojärvenkoski 24.5.2016
© Bild: Jarkko Koskela

Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar

Hydrologisk översikt i slutet av maj (1.6.)
I norra Finland håller vattennivån i åar och älvar på att stiga till följd av det varma vädret. ”Ounasjoki stiger kraftig och dess vattenstånd vid Kittilä kommer sannolikt att nå gränsen för skador i slutet av veckan. Det är möjligt att det uppstår översvämningsskador”, berättar forskare Kalle Sippel vid Finlands miljöcentral. Vårflödena i Ounasjoki och Kemi älv väntas bli större än i genomsnitt. Mera

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Vi gör SYKE

Anke Kremp
Algforskaren inspireras av naturens oförutsägbarhet 26.4.2016
Jag heter Anke Kremp och jag arbetar som forskare på Finlands miljöcentral. Jag arbetar med växtplanktonekologi och undersöker deras evolution. Växtplankton är grunden i vattendragens näringskedja, och det är viktigt att förstå hur arterna i denna mångsidiga organismgrupp fungerar.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss