Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vatten på vägen
© Riku Lumiaro

Översvämningscentrets varningar nu i den förnyade väderapplikationen

Pressmeddelande 10.4.2017
Den förnyade väderapplikationen ger väder- och översvämningsvarningar nu för fem dygn på bärbara enheter. Översvämningsvarningarna för vattendrag kompletterar Meteorologiska institutets störtregns- och havsvattenståndsvarningar. Mera

Ratkaisuja-blogi

Camilla Sederholm: Norden - klimatpolitikens trumfkort i Trumptider?

Camilla Sederholm 172px

Norden har spelat en viktig roll som vägvisare för europeisk miljöpolitik. Under klimatförhandlingarna marknadsfördes Norden starkt med devisen New Nordic Climate Solutions. I Trumptider är det viktigt, att de Nordiska länderna lyckas med att tillsammans agera starkt för klimatet och miljön på den internationella arenan, påpekar Camilla Sederholm, koordinator för Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion.

www.syke.fi/ratkaisuja-blogi

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Pallastunturi vesikatsaus
Hydrologisk översikt i slutet av april 2017: Fortfarande mycket snö i Norra Finland – flödena väntas bli större än i genomsnitt 3.5.2017
Det kalla vädret och nattfrosten under andra hälften av april har bromsat upp snösmältningen i norr. När det under den sista veckan i april snöade ytterligare, förekom det i månadsskiftet mycket snö i norr. I synnerhet flödena i Ijo älv och Lappland väntas på grund av den sena smältningsperioden bli större än i genomsnitt.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss