Jälkiä kevätjäällä
© Bild: Päivi Tahvanainen

Det varma vädret höjer vattennivåerna i norr, i Kittilä risk för översvämning i slutet av veckan

Hydrologisk översikt i slutet av april (3.5.)
I norra Finland håller vattennivån i åar och älvar på att stiga till följd av det varma vädret. ”Ounasjoki stiger kraftig och dess vattenstånd vid Kittilä kommer sannolikt att nå gränsen för skador i slutet av veckan. Det är möjligt att det uppstår översvämningsskador”, berättar forskare Kalle Sippel vid Finlands miljöcentral. Vårflödena i Ounasjoki och Kemi älv väntas bli större än i genomsnitt. Mera

Aktuellt

Östersjöns ekosystemhjul redogör för olika faktorer som bildar ett friskt havsekosystem

 
Havets stänk 2015
 

Finlands miljöcentral har publicerat uppdaterad information om tillståndet i finska Östersjöns ekosystem. Denna finskspråkiga publikation, Meren Pärskäys 2015 (Havets stänk 2015), bjuder på vetenskaplig information om Östersjöns vård och tillstånd. Trots många havsvårdsåtgärder under de senaste decennierna, är Östersjöekosystemets tillstånd fortfarande dåligt. Läs mera

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Vi gör SYKE

Anke Kremp
Algforskaren inspireras av naturens oförutsägbarhet 26.4.2016
Jag heter Anke Kremp och jag arbetar som forskare på Finlands miljöcentral. Jag arbetar med växtplanktonekologi och undersöker deras evolution. Växtplankton är grunden i vattendragens näringskedja, och det är viktigt att förstå hur arterna i denna mångsidiga organismgrupp fungerar.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Nya publikationer -pdf och ISSUU

Alla publikationer

Följ oss