Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Blågröna alger
© Bild: Niina Yliknuussi

Kraftig blomning av cyanobakterier möjlig sommaren 2017 på de finska havsområdena

Pressmeddelande 1.6.2017
Risken för omfattande blomningar av blågröna alger i Finska viken är större än under tidigare år. Betydande algblomningar kan också bildas i den norra delen av Östersjöns huvudbassäng, Skärgårdshavet och Bottenhavets södra del. Mera

Ratkaisuja-blogi

Camilla Sederholm: Norden - klimatpolitikens trumfkort i Trumptider?

Camilla Sederholm 172px

Norden har spelat en viktig roll som vägvisare för europeisk miljöpolitik. Under klimatförhandlingarna marknadsfördes Norden starkt med devisen New Nordic Climate Solutions. I Trumptider är det viktigt, att de Nordiska länderna lyckas med att tillsammans agera starkt för klimatet och miljön på den internationella arenan, påpekar Camilla Sederholm, koordinator för Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion.

www.syke.fi/ratkaisuja-blogi

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Levin Taalovaara Ounasjoelta kuvattuna
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2017: Vårflödena sena i norr, torrt i södra delen av landet 2.6.2017
Till följd av den kalla våren infaller vårflödena i norra och östra Finland tydligt senare än vanligt, ställvis rentav rekordsent. I vissa delar av Lappland är en andra flödestopp ännu att vänta, så vårens högsta vattenstånds- och vattenföringsvärden uppnås först i juni. I vattensystemen och grundvattnen i sydvästra Finland och Birkaland syns torkan redan tydligt, och för tillfället är vattenreserverna ställvis ovanligt låga.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss