Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aranda_merikokeet_Rauma_3_liite
Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda styr genast ut på forskningsresa till Östersjön. © Sammeli Korhonen / Sideways Eight Finland

Forskningsfartyget Aranda styr genast ut på en forskningsresa

Pressmeddelande 7.9.2018
Det grundligt renoverade forskningsfartyget Aranda överläts i dag till Finlands miljöcentral. Ombyggnadsarbetet utfördes av Rauma Marine Constructions på företagets varv i Raumo. Aranda styr genast nästa vecka ut på sin första forskningsresa till Östersjön. Mera

 

Hydrologiska översikter

Vettä pumpataan kaivosta. Kuva: Mirjam Orvomaa
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar 4.9.2018
Den varma och regnfattiga sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, speciellt i landets västra och mellersta delar. På flera ställen vid kusten och i landets södra och västra delar är grundvattnet 10–60 cm lägre än normalt för tidpunkten, och på vissa ställen har man uppmätt den lägsta nivån någonsin för tidpunkten. Nivåerna för den senaste torrperioden 2002–2003 har dock ännu inte underskridits.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer