Gipsspridning på åkrar är en lovande metod för vattenskydd.
Gipsspridning på åkrar är en lovande metod för vattenskydd. © Photo: Sakari Alasuutari

Friskare Skärgårdshav med gips

Pressmedelande 16.6.2016
Bättre vattenkvalitet i Skärgårdshavet med gips -projektet utreder hur väl gipsspridningsmetoden lämpar sig för omfattande användning och för att förbättra Skärgårdshavets och hela Östersjöns tillstånd. Mera

Koskenkylänjoki
 
© Bild: Jarkko Koskela

Hydrologisk översikt i slutet av juni: Regnen höjde vattenföringen och vattenståndet i vattendragen

Den exceptionellt regniga junimånaden syntes i åar och älvar i synnerhet vid syd- och västkusten och i västra Lappland. Vattenföringen i dem steg i juni ställvis till översvämningsnivåer. Regnen bromsade det för sommaren typiska sjunkande vattenståndet i sjöarna och fick till och med vattennivåerna i sjöarna i Lappland att klart stiga. Mera

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Vi gör SYKE

Anke Kremp
Algforskaren inspireras av naturens oförutsägbarhet 26.4.2016
Jag heter Anke Kremp och jag arbetar som forskare på Finlands miljöcentral. Jag arbetar med växtplanktonekologi och undersöker deras evolution. Växtplankton är grunden i vattendragens näringskedja, och det är viktigt att förstå hur arterna i denna mångsidiga organismgrupp fungerar.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss