Salthalten från Gotlands sänka till Finska viken i augusti 2014, 2015 och 2016
Salthalten från Gotlands sänka till Finska viken i augusti 2014, 2015 och 2016. © SYKE

Saltpulserna har förbättrat läget i Östersjöns huvudbassäng

Pressmeddelande 2.9.2016
Konsekvenserna av saltpulserna som åren 2014, 2015 och 2016 strömmat in i Östersjön syns som en förbättring i syreläget i sänkorna öster och söder om Gotland. Östersjöns syrefattiga bottenområde har jämfört med år 2014 blivit betydligt mindre, men pulserna har inte kunnat oxidera det svavelvätehaltiga djupvattnet i hela huvudbassängen. Inverkningen av det gamla vattnet från sänkan vid Gotland som pulsen trängt undan syns vid mynningen till Finska viken. Pulserna hade ändå inte någon större inverkan på situationen i Finska viken. Resultaten kommer från forskningsfartyget Arandas forskningsresor denna sommar. Läs mera

Aktuellt

Sodaört i stranden

Har du sett sodaört på sandstränder i Borgå?

Tidigare hade sodaörten flera förekomster i Borgå. Den sista observationen av arten i Borgå skärgård är från 1990-talet. Finlands miljöcentral SYKE ber om hjälp av personer som rör sig i Borgå kusttrakter och skärgård för att utreda om den starkt hotade sodaörten ännu förekommer inom området. Läs mera

vattensituationen

Aktuellt

Tulvakeskuksen logo (luonnos, 172px)

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss