Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Den gula bojen ligger söder om Helsingfors, men rätt långt ute till havs, i närheten av huvudfarleden söderut. © Foto: Joose Mykkänen
Den gula bojen ligger söder om Helsingfors, men rätt långt ute till havs, i närheten av huvudfarleden söderut. © Foto: Joose Mykkänen

För första gången sänder en smart boj med oljesensor data via satellit från öppet hav i Östersjön

Pressmeddelande 9.11.2018
I oktober började en smart navigationsboj sända data i realtid via satellit med resultat från mätningar av oljehalten och vissa andra parametrar för vattenkvalitet i Östersjöns vatten. Bojen ligger söder om Helsingfors i Finska viken. Mera

Vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

SYKE flyttar

SYKE flyttar 418

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentral att verka i en modern arbetsmiljö med lösningar som är hållbara för miljön. Mera

Hydrologiska översikter

Lojo träsk oktober 2018
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2018: Grundvattnet ställvis lågt i sydvästra och mellersta Finland 1.11.2018
På grund av den torra och varma sommaren är grundvattennivån fortfarande låg speciellt i de sydvästra och mellersta delarna av landet. Även vattenståndet i sjöarna är lägre än medelvärdet men det har huvudsakligen nu slutat att sjunka. Enligt prognoserna kommer grundvattennivån i synnerhet i landets mellersta delar att stanna på mycket lägre nivå än medelvärdet, ifall inte vintern anländer senare än vanligt.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer