Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aranda telakalla Raumalla
Forskningsfartyget Aranda på Rauma Marine Constructions Oy varv 3.8.2017. © Jaakko Helanto

Havsforskningsfartyget Aranda byggs om – renoveringen av specialfartyget utmanar varvskunnandet
 

Pressmeddelande 17.8.2017
Nästan 30-år gamla Aranda kommer att genomgå en grundlig renovering på Rauma Marine Constructions Oy:s (RMC) varv i Raumo. Vid renoveringen förlängs fartyget med sju meter och det blir också mer miljövänligt. Ombyggnaden av forskningsfartyget kräver specialkunnande, och i bästa fall kan det också leda till nya arbetstillfällen i Finland.Mera

 

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Pielavesi 13.7.2017
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr 1.8.2017
Sommarens hittills högsta ytvattentemperaturer har i huvudsak uppmätts i slutet av juli, men de högsta temperaturerna är ännu klart lägre än de genomsnittliga maximitemperaturerna. I Norra Finland höjde regnet vattenståndet och flödena till höga nivåer för att vara juli.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss