Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

3 personers hushåll producerar årligen
 

Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Pressmeddelande 16.4.2018
Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vattendrag. På annat håll ska avloppsvattensystemen fås i skick senast samtidigt som en större reparation görs i fastigheten. Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall. Läs mera

Hydrologiska översikter

Pyhäjoen Hourunkoski 25.4.2018. Kuva: Sebastian Lindberg
Hydrologisk översikt i slutet av april 2018: Vattenståndet högt i sjöarna i mellersta och östra Finland, översvämningar väntas i Lappland 3.5.2018
Sjöarnas vattenstånd är högt speciellt i mellersta och östra Finland till följd av den regniga hösten och den snörika vintern. I Södra och Norra Österbotten orsakade snösmältningen och islossningen svåra översvämningar i april. Nu håller översvämningarna i åarna på att flytta upp från Norra Österbotten till Lappland.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer