Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Algprognos 2018
Risk för algblomning 2018. © SYKE

Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena

Pressmeddelande 7.6.2018
Risken för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren, eftersom algerna har tillgång till mindre näringsämnen än under tidigare år. På Finska viken kan dock till och med kraftiga algblomningar bildas om sommaren är varm. Mera 

Hydrologiska översikter

Espoon Kaitalampi 10.5.2018
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden 1.6.2018
Vattenståndet i sjöar och åar började sjunka i nästan hela landet under senare hälften av maj. I början av månaden överskreds de vanliga flödesvärdena i vattendrag i Lappland. I åarna på västkusten är vattenföringen redan mindre än medelvärdet för tidpunkten, men exempelvis i östra Finland är vattenståndet i sjöarna fortfarande högre än medelvärdet för tidpunkten. Sjövattnets temperatur nådde ställvis rekordvärden för maj, speciellt i södra Finland.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer