Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kyrönjoen kevättulvaa. Huhtikuu 2018
Kyro älv 17.4.2018 © Bild: NTM-centralen i Södra Österbottens område

Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk

Pressmeddelande 18.4.2018
Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att pumpa flödesvatten ur källare på bostadshus åtminstone längs Toby–Laihela å och Kyro älv. Mera 
 

3 personers hushåll producerar årligen
 

Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Pressmeddelande 16.4.2018
Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vattendrag. På annat håll ska avloppsvattensystemen fås i skick senast samtidigt som en större reparation görs i fastigheten. Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall. Läs mera

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Mynämäen Laajoki
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland 4.4.2018
Vattnens istäcke och markens tjälskikt ökade i tjocklek i mars, fastän ökningen var långsam i områden där det fanns rikligt med snö. Isen och tjälen var i slutet av mars tjockare än vanligt i de snöfattiga områdena i södra Finland men tunnare än normalt i de snörika områdena i östra Finland. Vårflödena kommer enligt prognoserna i gång i sydvästra och södra Finland i början av april.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer