Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Espoo, Kaitalampi
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2018: Yt- och grundvattnen låga, sjövattnens temperatur höga 1.8.2018
På grund av det varma vädret och på många ställen knappa regnen i juli har både yt- och grundvattennivåerna sjunkit lågt speciellt i sydvästra och västra delarna av Finland. Värmeperioden lyfte också sjövattnens temperatur ovanligt mycket, och t.ex. rekorden från sjusovardagen slogs på ca hälften av observationsplatserna.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer