Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valkoposkihanhien laskentaa
Bild: Hannele Ahponen / SYKE

Uppskattningen av storskarvstammen och ungproduktionen av vitkindade gäs har publicerats
 

Pressmeddelande 3.8.2017:Storskarvstammen i Finland på samma nivå som i fjol. Enligt räkningen sommaren 2017 fanns det sammanlagt ca 25 750 storskarvbon. Storskarvstammen på finska havsområden ökade endast med en procent. Mera

Pressmeddelande 2.8.2017: De vitkindade gässen minskade i antal för andra året i rad i huvudstadsregionen. Det totala antalet vitkindade gäss som betar på gräsmattorna i parkerna i Helsingfors och östra Esbo minskade med åtta procent från förra året. Forskarna räknade sammanlagt 5 278 vitkindade gäss, av vilka 670 individer var ungar. Mera

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Pielavesi 13.7.2017
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr 1.8.2017
Sommarens hittills högsta ytvattentemperaturer har i huvudsak uppmätts i slutet av juli, men de högsta temperaturerna är ännu klart lägre än de genomsnittliga maximitemperaturerna. I Norra Finland höjde regnet vattenståndet och flödena till höga nivåer för att vara juli.
Läs mer

Publikationer

EEA_climate_adaptation_publication_125pxSYKEs resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter.

Alla publikationer

Följ oss