HINKU ETENEE

Hinku-kunnat mukaan Kestävän kehityksen sitoumukseen 80 prosentin päästövähennystavoitteella

Hinku,
 

Tiedote 24.11.2015
Tiukkaan päästövähennystavoitteeseen sitoutuneet Hinku-kunnat ovat mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa. Kunnat ovat lupautuneet vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Pohjois-Karjala on hyvää vauhtia matkalla öljyvapaaksi ja hiilineutraaliksi maakunnaksi, kun Joensuu liittyi 23.11. Hinkuun. Lue lisää

Ratkaisuja-blogi

Eeva Primmer 172px

Eeva Primmer, Mikael Hildén: Experimentation and sustainability: a paradox or an opportunity for institutional learning?

16.11.2015
Julkisten varojen huvetessa uusia toimintatapoja etsitään kokeiluista ja piloteista. Eeva Primmer ja Mikael Hildén arvioivat blogissa kokeilujen mahdollisuutta edistää kestäviä ratkaisuja ja oppimista: Experimentation and sustainability: a paradox or an opportunity for institutional learning?
http://www.syke.fi/ratkaisuja-blogi

SYKEn professori Jyri Seppälä kertoo suomalaisista ilmastoteoista Pariisin kokouksen alla.

Uutiskirjeet

 

Uusia menetelmiä YVA-prosessin tueksi

Vesikirje 3/2015 (7.10.)
Ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin on kehitetty järjestelmällinen lähestymistapa, arviointikehikko ja työkalu. Menetelmät ohjeineen ja työkaluineen julkaistaan marraskuussa IMPERIA-hankkeen sivuilla.

Suomen IPBES-paneelin työ käynnistyi

Luonnon kirjo 3/2015  (7.10.)
Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut sai oman monitieteellisen paneelinsa, kun Suomen kansallinen IPBES-paneeli aloitti toimintansa toukokuussa. Paneeliin kuuluu 20 jäsentä yliopistoista, tutkimuslaitoksista, Suomen Akatemiasta ja aiheen kannalta keskeisistä ministeriöistä. Myös SYKE on mukana paneelissa.

vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Sateet kasvattavat virtaamia Etelä-Pohjanmaalla, jokien pinnat voivat nousta korkealle (Tulvakeskus 30.11.2015) Lue lisää

POLICY BRIEF

Tutkijoiden evästys Pariisin ilmastokokouksen neuvottelijoille

Pariisin ilmastokokous alkaa - löytyykö yhteinen sävel ja syntyykö sopimus? Lue lisää

Kaikki Policy Briefit

SYKEn tekijä

Outi Setälä/SYKE
Meren sekatyöläinen 27.10.2015
”Olen Outi Setälä, merentutkija SYKEn merikeskuksessa. Minua kiinnostaa miten haitalliset planktonlevät ja levämyrkyt ravintoverkossa vaikuttavat meren ekosysteemiin. Tutkin myös merten roskaantumista ja mikromuovin vaikutuksia meren eliöyhteisöihin."
Lue lisää

YMPÄRISTÖ-LEHTI

Ympäristö_5_2015_kansi_125px
Kuva: Vesa-Matti Väärä

Mekkoja ja muovia metsästä

Lehden aiheina mm. miten puun uudenlainen ja tehokas käyttö auttaa Suomea kestävälle polulle ja miten ilmastonmuutoksen seurauksiin varaudutaan ympäristöhallinnon toimialalla. Luonnonsuojelu kuntotestissä; Euroopan komissio selvittää, miten luonnonsuojelun lainsäädäntö on toiminut. Lisää: Ympäristö 5/2015

Julkaisuja

 
Meren pärskäys 2015
 

Meren pärskäys 2015

Julkaisu on napakka visuaalinen tietopaketti Itämeren hoidosta ja ajankohtaisista teemoista. Se tarjoaa päivitettyä tietoa siitä miten rehevöityminen, haitalliset aineet ja ilmastonmuutos vaikuttavat Itämeren ekosysteemin tilaan. Lue lisää

Uusimmat julkaisut -pdf- ja -ISSUU

Kaikki julkaisut

Seuraa meitä

Maaperän vuosi 2015

 

Maaperävuoden logo
 

Maaperän hyvinvointi on elämän perusta

Vuonna 2015 vietetään YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä maaperän vuotta. Vuoden tarkoituksena  on kertoa maaperän merkityksestä ihmiskunnalle ja parantaa kansalaisten tietoisuutta maaperästä, sen toiminnasta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista. Lisää