Ihan pihalla! -kärkihanke tekee oppilaista ympäristöntutkijoita

Opetushallituksen tämän hetken mittavimmassa digikärkihankkeessa Ihan pihalla! koululaiset pääsevät tekemään tutkimustyötä maastossa, kirjaimellisesti ihan pihalla. Opetus toteutetaan erilaisia välineitä ja digitaalisuutta sekä pelipedagogiikkaa hyödyntäen. Kymmenen osallistujakunnan koululaiset muun muassa keräävät näytteitä järvivedestä. Lue lisää

Ajankohtaista

Uudet keskusten johtajat

SYKElle nimitetty uusi tietohallintojohtaja ja määräaikainen vesikeskuksen johtaja

13.4.2017
Suomen ympäristökeskuksen tietohallintojohtajana ja tietokeskuksen johtajana on aloittanut LitM, insinööri Jukka Santala. Vesikeskuksen määräaikaisena johtajana toimii tämän vuoden ajan professori, FT Anna-Stiina Heiskanen.
Kaikki ajankohtaiset

Ratkaisuja-blogi

Jari Lyytimäki 172 px

Jari Lyytimäki: All green is not nice and beautiful

25.4.2017
Urban trees can be a source of harm and nuisance, but chainsaw is perhaps not the optimal solution to this problem. Senior researcher Jari Lyytimäki explains how these so called ecosystem disservices can be recognised and managed.
www.syke.fi/ratkaisuja-blogi

Kysely

Mitä ajattelet ilmastonmuutoksesta

Miten ilmastonmuutos tulee mielestäsi vaikuttamaan meidän tavallisten ihmisten elämään? Millaisia muutokset ovat esimerkiksi kuntatasolla, metsänkäsittelyssä tai vaikka tulviin varautumisessa? Millaisia hyötyjä tai haittoja arvelet ilmastonmuutoksen tuovan? Lue lisää

Uutiskirjeet

 

Kunnostus hyödyttää kosteikkolintuja

Punasotkat
 

Luonnon kirjo 1/2017

Kosteikkojen umpeenkasvua vähentävät toimet ovat paljon toivottu apu harvinaistuville vesilinnuille. Etenkin karjan laidunnus kosteikkojen rannoilla lisäsi huomattavasti sekä muutolla levähtävien että pesivien lintujen lukumääriä. Kunnostus kasvattaa yksilömääriä sekä yleisillä että uhanalaisilla lajeilla.

 

 

 

Vesikirje

Tuleeko lääkejäämien poistaminen jätevesistä pakolliseksi?

Vesikirje 1/2017

Lääkejäämien poistaminen jätevesistä herättää vilkasta keskustelua eri puolilla Eurooppaa. Myös SYKE tutkii, miten kuormitusta voitaisiin vähentää. Nykyisiä jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu poistamaan jätevedestä lääkejäämiä, eikä lainsäädäntö toistaiseksi aseta siihen vaatimuksia.

 

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan joet tulvahuippuun vapun jälkeen (Tulvakeskus 28.4.) Lue lisää

Tapahtumat

  • Yhteinen tieto hyötykäyttöön –seminaari 16.5.2017 klo 11.15
    Tule mukaan Yhteinen tieto hyötykäyttöön -seminaariin kuulemaan ja oppimaan miten voit hyödyntää avoimia ympäristö- ja luonnonvara-aineistoja. Samalla pääset vaikuttamaan siihen, miten niiden käyttöä kehitetään.
  • meritulva kauppatorilla 2005 Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät 8.11.2017 klo 9.30
    Helsingissä 8-9.11. käsitellään tulvariskien hallinnan ja patoturvallisuuden ajankohtaisia asioita.
Lisää tapahtumia

POLICY BRIEF

Policy Brief mikromuovit kansi 125px

Mikromuovit riski ympäristölle

Maapallon merialueilla kelluu arvioiden mukaan yli 250 000 tonnia muoviroskaa, josta mikromuovit muodostavat jo hiukan yli 10 prosenttia. Mikromuovit ovat globaali ympäristöongelma. Ongelman hallintaa vaikeuttaa lähteiden ja kulkeutumisreittien suuri määrä. Lue lisää

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista

YMPÄRISTÖ-LEHTI

Ympäristö_2_2017_125px

Hinku-kuntien ilmastopäästöt kutistuvat

Hinku-verkoston kuntien ilmastopäästöt ovat komeasti laskevalla uralla. Uusi Ympäristö-lehti kertoo myös kalankasvatuksen uusista menetelmistä, ja siitä, miksi energiahukkaa kannattaa jahdata. Lisää Ympäristö 2/2017

Ympäristön tila Suomessa 2017

Ympäristön tila Suomessa 2017 -tietopaketeista ensimmäinen käsittelee vesistöjen tilaa ja tulevaisuutta.