Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kevättulvaa Kyrönjoella 18.4.2018. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 

Etelä-Pohjanmaalla tulva uhkaa asuinrakennuksia, Pohjois-Pohjanmaalla jääpatotulvia ja Lapissa jäät hauraita

Tiedote 20.4.2018
Etelä-Pohjanmaalla jokien tulviminen jatkuu. Jääpadot sekä lauantaiksi ennustettu vesisade voivat entisestään pahentaa tilannetta. Myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla jääpadot ovat jo aiheuttaneet paikallisia tulvia. Jokien jäätilanne on nyt petollinen Lappia myöten. Myöhään herännyt kevät on haurastuttanut jäitä vauhdilla ja jäällä liikkumista tulee välttää. Lue lisää

Metsäkartoitus
© Kaisu Aapala

Avoin paikkatietoaineisto luonnon monimuotoisuudelle tärkeistä metsistä Suomessa avattu

Tiedote 18.4.2018
Suomen metsistä on laadittu kaikille avoin valtakunnallinen kartta-aineisto, joka antaa kattavan kuvan metsien luontoarvojen jakaantumisesta. Uutta kartta-aineistoa voidaan hyödyntää uhanalaisen metsälajiston turvaamisessa. Aineisto on vapaasti ladattavissa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) karttapalvelimelta. Lisää

Ratkaisuja-blogi

Uusin uutiskirje

Avoimesta datasta syntyi luovia ideoita sovelluskehityskilpailu Water Hackathonissa

Avoin data inspiroi luovia ideoita sovelluskehityskilpailu Water Hackathonissa. Vesikirje 1/2018 Kuva: Mikko Sane

Uusi Vesikirje kertoo avoimen datan ideoinnin lisäksi Brasilian ja Suomen puroista, vesihankkeesta Tadzhikistanissa, Kiinan ja EU:n vesiyhteistyöstä, fosforin vähentämishankkeesta ja huhtikuun jätevesiviikosta. Vesikirje 1/2018

Vesistökunnostus 1/2018
Hyvien uutisten Hinku 1/2018
Luonnonkirjo 1/2018

Kaikki uutiskirjeet

 

Tulvatilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Kyrönjoella tulvavesiä johdetaan pengerrysalueille, Pohjois-Pohjanmaalla jääpatotulvia (Tulvakeskus 22.4.) Lue lisää

Näin vaikutamme

Kaupunkiseudut kasvavat kestävästi

Herttoniemi

SYKE laati 14  kaupunkiseudulle vuoteen 2030 ulottuvan tulevaisuusanalyysin ja päätöspolun yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Päätöspolku auttaa kaupunkeja suunnittelemaan eheämpää, ekologisempaa ja taloudellisesti tehokkaampaa yhdyskuntarakennetta.

Avoin tieto

Tapahtumat

  • Näkökulmia avoimeen ympäristödataan Näkökulmia avoimeen ympäristödataan 4.5.2018 klo 13.00
    Tiedekulmassa lyhyiden haastatteluiden kautta saadaan näkökulmia uuteen, avoimeen ympäristötietoon ja sen rooliin digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Haastateltavina kansanedustaja Jyrki Kasvi, Laura Höijer (YM), Leif Schulman (LUOMUS), Yrjö Sucksdorff (SYKE) sekä uuden ympäristötiedon asiantuntijoita ja tutkijoita.
Lisää tapahtumia

POLICY BRIEF

Mustan hiilen päästöjä vähentämällä jarrutetaan arktista lämpenemistä

Mustan hiilen päästöjen vähentäminen auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta koko maapallolla ja erityisesti arktisella alueella. Lue lisää

Ympäristön tila Suomessa 2017

Ympäristön tila, kuva Marianna Korpi/SYKE

Ympäristön tila Suomessa 2017 -tietopaketeista neljäs käsittelee mustaa hiiltä. Tietopakettiin kuuluva ympäristön tila -katsaus julkaistaan huhtikuussa 2018