Ratkaisuja-blogi

Mika Raateoja

Mika Raateoja: Entäs Suomenlahti-vuoden perintö?

30.11.2016
Kun Suomenlahden ympärysvaltiot ryhtyvät merensuojelun tutkimusyhteistyöhön, saattaa asetelmasta muodostua varsinainen toimintakulttuurien erojen höystämä soppa. Miten eri maiden tutkijat ja päättäjät saadaan saman pöydän ääreen? Työtä on tehtävä myös tutkijankammioiden ulkopuolella, jotta yhteistyö tuottaisi tuloksia, kirjoittaa vanhempi erikoistutkija Mika Raateoja Ratkaisuja-blogissa.
www.syke.fi/ratkaisuja-blogi

Väitös: Itämeren samentumiselle on monta syytä

Merimaisema
 
 
 

Itämeren vesi on viimeisen sadan vuoden aikana samentunut. Avoimella Suomenlahdella kesäaikainen näkösyvyys on laskenut keskimäärin kahdeksasta metristä alle viiteen metriin. Itämeren samentuminen on yhteydessä rehevöitymiseen, mutta myös muut tekijät vaikuttavat siihen. Lue lisää.

UUSIA JULKAISUJA

Muoviroskat säilyvät merialueilla vuosikymmeniä

Muoviroskia
© NOAA’s Marine Debris Program

YK:n toisen ympäristökokouksen taustaksi laadittiin kattava selvitys merten muoviroskaongelman syistä ja laajuudesta. Julkaisussa esitellään politiikan kannalta merkityksellisiä suosituksia välittömiksi toimiksi roskaantumisongelman hillitsemiseksi. Suomen ympäristökeskuksessa laadittiin samaan aikaan suomenkielinen tiivistelmä Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet.

Uutiskirjeet

 
Karu mäntykangas
 

Suomen luonto jatkaa uhanalaistumistaan 

 
 

 

Luonnon kirjo 4/2016

Pääosin lajien uhanalaiskehitys jatkaa kiihtymistään. Tiilikaisen mukaan ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat kytköksissä toisiinsa. Suomalaisen luonnon juhlavuosi on käynnistymässä neljänä luonnon päivänä. Tenojoen kalastussopimus perustuu tutkimukseen. IUCN asetti uudet tavoitteet toiminnalleen ja kehitysmaat kantavat kulutuksemme seuraukset.

 

Yhteishankinnat moninkertaistaneet aurinkovoimaloiden määrän

HINKU-uutiskirje 3/2016
Aurinkovoimaloiden määrä on Finlandia-talomoninkertaistunut kunnille, yrityksille ja asukkaille suunnattujen yhteishankintojen ansiosta. Suomen suurimpaan yhteistilaukseen valittiin toimittajaksi Green Energy Finland. Tilaus kattaa tällä hetkellä 82 aurinkovoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 1,2 MWp.

 
 
 
Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien virtaamat laskussa (Tulvakeskus 7.12.) Lue lisää

Jäätilanne

Jäät vielä heikkoja pohjoisessakin (1.12.2016)

Tapahtumat

  • Biodivesiteettikilpailun banneri Teoista sanoiksi - Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 8.12.2016 klo 15.00
    Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 -kilpailun finaaliin on valittu kuusi yritystä ja liiketoimintaratkaisua luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Loppukilpailuun edenneet yritykset pääsevät pitchaamaan ratkaisuistaan tuomaristolle ja yleisölle 8.12. järjestettävässä "Teoista sanoiksi! - Pitchausta biodiversiteetista" -tilaisuudessa Helsingissä.
Lisää tapahtumia

YMPÄRISTÖ-LEHTI

 
Ympäristö 5/2016

Terveyttä ja iloa luonnosta

Uusimman Ympäristö-lehden aiheina on mm. Iloa luonnosta -kampanja, EU:n päästökauppajärjestelmä ja rakennuskannan energiatehokkuus. Lisää Ympäristö 5/2016

 

POLICY BRIEF

SYKE_policybrief_SU_16072016_kansi_125.jpg

Metsien hiilinielut otettava mukaan biotalouden kestävyystarkasteluihin

Metsien hiilinielut vähentävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Puun ja metsien käyttö vaikuttaa väistämättä nieluihin ja tämä on otettava huomioon, kun haetaan kustannustehokkaita keinoja ilmastonmuutoksen hillintään. Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi nielujen kasvattaminen on tärkeää. Lue lisää

Julkaisuja

SYKEreports39_2016_en_kansi

Management of water balance in mining areas – WaterSmart

Tutkimuksessa on selvitetty mahdollisuuksia hyödyntää jatkuvatoimisten veden määrän ja laadun mittauslaitteita sekä testattu matemaattisia malleja vesitaseen laskemiseksi kaivoksilla. Tutkimuksessa selvitettiin myös miten seurantatulokset ja mallintamistyökalut voidaan integroida kaivosten hallintajärjestelmään ja prosessien valvontaan. Lue lisää

Kaikki julkaisut

Seuraa meitä