Avoimet ympäristötietojärjestelmät

Ympäristön seuranta on säännöllistä ja pitkäaikaista tietojen keräämistä ympäristöstä, millä pyritään erottamaan ihmisen toimien aiheuttamat ympäristömuutokset luonnon omista mekanismeista. Kaupunkien, kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailut tuottavat tietoa kuormitetusta ja muutetusta ympäristöstä.

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan ja ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahtiin sisältyvät vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluvat aineistot on koottu Avoimien ympäristötietojärjestelmien -palveluun. Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Palvelua käytettäessä tulee ottaa huomioon palvelun käyttölupa ja vastuut. Ympäristötietojärjestelmät ovat avoimen datan lisenssin piirissä. Lisäksi Liiteri elinympäristön tieto- ja analyysipalvelulla on omat käyttöehtonsa. Kirjautumisen yhteydessä käyttäjän tulee antaa pyydetyt tiedot palveluntarjoajalle. Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle toimitetaan palvelussa tarvittava salasana. Käyttäjän henkilötietoja käytetään vain palvelun rekisteriselosteessa mainittuun tarkoitukseen.

Sisäänkirjautuminen

Aiemmin luotuja OIVA-palvelun tunnuksia voi käyttää uudessa palvelussa.

Hertta- ja Vahtitietojärjestelmät

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan sisältyvät aineistot:

Vesivarat

Pintavesien tila

Pohjavedet

  • Pohjavesialueet Metatiedot
  • Havaintopaikat (julkiset havaintopaikat)
  • Seuranta-asemat

Eliölajit

  • Lajitiedot (lajitietojen julkinen osa) Metatiedot
  • Viitteet
  • Säädökset

Ympäristön kuormitus

Ympäristökarttapalvelu

  • Karpalo (ei edellytä kirjautumista)

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahtiin sisältyvät aineistot:

  • Vahdin metatiedot
  • EPER-tiedot, jätevesipuhdistamotietojen sekä vesihuoltolaitosten tilastointijärjestelmän raportointiosiot
  • Jätevesipuhdistamoiden kuormitustiedot

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri on suunnattu erityisesti viranomaisille ja yrityksille, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa, sekä elinympäristöstään kiinnostuneille kansalaisille. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa. Elinympäristöstään kiinnostunut kansalainen voi hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristön lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta. Liiteri korvaa ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan alueidenkäytön kokonaisuuden, johon ovat kuuluneet Elinympäristön seuranta (ELYSE), Kaavoituksen seurannan tilasto (KATSE) ja Asemakaavojen seurantalomakkeiden selaus. Liiteri tarjoaa erilaisia käyttötapoja erityyppisille käyttäjille. Palvelun käyttö vieraana tai rekisteröityneenä on kaikille avointa ja maksutonta. Sopimusasiakkaille tietosisältö on laajempi ja käyttö on maksullista.

Julkaistu 4.2.2016 klo 12.44, päivitetty 4.2.2016 klo 12.32
Kohderyhmä: