Palveluja ja aineistoja asiantuntijoille ja päättäjille

SYKE tuottaa palveluja, julkaisuja ja koulutusta tutkijoille ja asiantuntijoille, päättäjille, yrityksille sekä laboratorion asiakkaille. Kansalaisille tarjoamme ajankohtaista tietoa ja palveluja ympäristöstä Ymparisto-verkkopalvelussa.

SYKE toimii ympäristöalan kansallisena vertailulaboratoriona

SYKE toimii ympäristöalalle määrättynä kansallisena vertailulaboratoriona Suomessa, jo vuodesta 2001. Vertailulaboratorion tehtävänä on tukea viranomaisille seuranta-, tutkimus- ja valvontatietoa tuottavia laboratorioita ja tutkimuslaitoksia niin, että tuotettu tieto on luotettavaa, vertailukelpoista ja laadullisesti tarkoitukseensa soveltuvaa.

SYKE tarjoaa kemialliseen ja biologiseen testaus- ja näytteenottotoimintaan ulkoista laadunarviointia ja koulutusta muille alan laitoksille sekä osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen menetelmästandardisointiin. Vertailulaboratorion asiantuntemusta hyödynnetään myös analyysimenetelmien kehittämisessä, säädösvalmisteluissa sekä kansainvälisissä hankkeissa.

 

Julkaistu 3.5.2013 klo 15.52, päivitetty 4.4.2016 klo 13.10