Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 8.11.2017

Helsingissä 8-9.11. käsitellään tulvariskien hallinnan ja patoturvallisuuden ajankohtaisia asioita. ...

Ajankohtaista > Tapahtumat > Tulva-, pato- ja vesienhoitopäivät
Etusivu/Iso nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 20.7.2017

© Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi Järvien sinileväkukinnat vähentyneet, avomerellä levää veteen sekoittuneena Tiedote 20.7.2017 Sääolosuhteet ovat edelleen ......

Etusivu/Iso nosto
Valtakunnallinen leväkatsaus 20.7.2017: Järvien sinileväkukinnat vähentyneet viime viikosta, avomerellä levää veteen sekoittuneena
Tiedote | Julkaistu: 20.7.2017

Sääolosuhteet ovat edelleen hillinneet sinileväkukintojen kasvua ja järvien havainnot ovat viime viikosta peräti vähentyneet. Avomerialueilla Suomenlahden länsiosassa ja Itämeren pääaltaan pohjoisosas......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Levätilannekatsaukset > Valtakunnallinen leväkatsaus 20.7.2017: Järvien sinileväkukinnat vähentyneet viime viikosta, avomerellä levää veteen sekoittuneena
Tutkimus & kehittäminen > Meri > Valtakunnallinen leväkatsaus 20.7.2017: Järvien sinileväkukinnat vähentyneet viime viikosta, avomerellä levää veteen sekoittuneena
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Valtakunnallinen leväkatsaus 20.7.2017: Järvien sinileväkukinnat vähentyneet viime viikosta, avomerellä levää veteen sekoittuneena
Eeva Furman
Sisältösivu | Julkaistu: 17.7.2017

  Johtaja, professori Ympäristöpolitiikkakeskus phD   Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Puhelin: 0295 251 123 Skype: syke_eevafurman Suomen ......

Asiantuntijat > Henkilöesittelyt > Eeva Furman
Marjaana Toivonen
Sisältösivu | Julkaistu: 17.7.2017

    Tutkija MMT, agronomi (agroekologia) Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Puhelin: 050 4664836 Suomen ympäristökeskus, Luontoympäristökesk......

Asiantuntijat > Henkilöesittelyt > Marjaana Toivonen
Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Tiedote | Julkaistu: 14.7.2017

Yli puolet Kuusamon ja Taivalkosken vakinaisista ja vapaa-ajanasukkaista olisi valmis osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi yksi viidesosa niistä p......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Ajankohtaista > Tiedotteet > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta
Valtakunnallinen leväkatsaus 13.7.2017: Ensimmäiset merialueen pintakukinnat muodostuivat
Tiedote | Julkaistu: 13.7.2017

Järvien sinileväkukinnat ovat edelleen lisääntyneet. Oulun Pyykösjärvellä kukinta on jatkunut erittäin runsaana ja tähän mennessä pitkäkestoisin kukinta on Lappeenrannan Haapajärvellä. Merialueellakin......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Levätilannekatsaukset > Valtakunnallinen leväkatsaus 13.7.2017: Ensimmäiset merialueen pintakukinnat muodostuivat
Ajankohtaista > Valtakunnallinen leväkatsaus 13.7.2017: Ensimmäiset merialueen pintakukinnat muodostuivat
Tutkimus & kehittäminen > Meri > Valtakunnallinen leväkatsaus 13.7.2017: Ensimmäiset merialueen pintakukinnat muodostuivat
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Valtakunnallinen leväkatsaus 13.7.2017: Ensimmäiset merialueen pintakukinnat muodostuivat
Hanna Eskelinen
Sisältösivu | Julkaistu: 11.7.2017

Tutkija  Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Puhelin: +358 (0)295 251 592 Suomen ympäristökeskus, Kulutuksen ja tuotannon keskus/ Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen hillint......

Asiantuntijat > Henkilöesittelyt > Hanna Eskelinen
Japani ja Suomi tiivistävät ympäristötutkimuksen yhteistyötä
Uutinen | Julkaistu: 10.7.2017

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Japanin ympäristötutkimuksen instituutti (NIES) ovat allekirjoittaneet yhteistyöasiakirjan, jolla edistetään laitosten yhteisten hankkeiden syntymistä. Laitokset haluav......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Japani ja Suomi tiivistävät ympäristötutkimuksen yhteistyötä
Ajankohtaista > Uutiset > Japani ja Suomi tiivistävät ympäristötutkimuksen yhteistyötä
BioRaEE
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia muutoksia ympäristöön sekä maatilojen ja koko käsittelyketjun kannattavuuden k...

BioRaEE
Biokaasun käyttö
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasuteknologia perustuu monivaiheiseen mikrobien tekemään hajotustyöhön. Raaka-aineena voidaan käyttää hyvin monenlaisia orgaanisia materiaaleja, kuten: Lanta, biojäte, puhdistamoliete, teurasjät...

BioRaEE > Biokaasun käyttö
EIP-Agri
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-ryhmä Maaseudun innovaatioryhmät parantavat maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä, sekä toimivat tiiviisti tuottaakseen m...

BioRaEE > Hankkeen esittely > EIP-Agri
Energia
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasu on pääosin metaanin ja hiilidioksidin seos, jossa metaani vastaa maakaasua ja on siten samalla tavoin käytettävissä energiantuotannossa. Biokaasu on arvokas polttoaine, jota voidaan käyttää ...

BioRaEE > Biokaasun käyttö > Energia
Haasteet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasun tuottajilla on ollut haasteena löytää jatkojalostukseen toimivia ja kannattavia teknologioita. Jäännös voidaan separoida kuiva- ja nestejakeiksi, jolloin fosforirikas kuivajae (kuiva-ainepi...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet > Haasteet
Haitalliset aineet
Sisältösivu | Julkaistu: 24.7.2017

Kestävässä kiertotaloudessa pyritään vähentämään haitallisia aineita kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa. Aukaise isompi kuva klikkaamalla. Materiaalien kierrot eivät saisi ai...

Kiertotalous > Haitalliset aineet
Hankkeen esittely
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hallitus pyrkii edistämään ravinnekiertoja. Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on, että puolet kotieläintuotannon lannasta ja yhdyskuntalietteistä on kehittyneen prosessoinnin piirissä vuoteen...

BioRaEE > Hankkeen esittely
Kannattavuus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hankkeessa selvitetään biokaasulaitoksessa tuotettujen kierrätyslannoitteiden käytön kannattavuus tilojen kannalta. Päätavoite taloustarkasteluissa on arvioida reunaehdot hinnalle, jonka erityyppiset ...

BioRaEE > Ravinnekierrot, ympäristö ja talous > Kannattavuus
Kierrätyslannoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Biokaasuprosessin mädätysjäännös ei sellaisenaan ole käyttökelpoisimmillaan viljelijän tarpeiden kannalta. Ravinnesuhteet eivät usein ole optimaaliset ja jäännös on laimeaa. Erityisesti suuremmissa l...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet
Kierrätyslannoitteet pellolla
Sisältösivu | Julkaistu: 7.7.2017

Hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita maatalouden ja muiden sektoreiden orgaanisista jätteistä ja si...

BioRaEE > Kierrätyslannoitteet pellolla
Kiertotalous
Julkaistu: 7.7.2017

SYKE arvioi ja edistää kiertotalouden kestävyyttä, tutkii kiertotalouteen siirtymisen haasteita sekä levittää hyviä käytäntöjä. Tutkimme luonnonvarojen kestävää käyttöä tuotteiden ja palveluiden koko...

Kiertotalous

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen