Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Rakentamassa ratkaisuja kestävään yhteiskuntaan

Tutkimme ympäristömuutoksia ja niiden taustoja sekä etsimme keinoja ongelmien ratkaisuun. Työmme kohteena on luonnon, ympäristön ja ihmisen vuorovaikutus.

Tartumme merkittäviin ympäristöongelmiin kuten ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyteen. Ennakoimme tulevaa ja teemme avauksia onnistuneilla kokeiluilla.

Satoja tutkimushankkeita käynnissä

Seuraamme ja tutkimme ympäristöä laaja-alaisesti. Tarkastelemme maailmaa sekä luonnontieteellisestä että yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Osaamisemme on korkeatasoista.

SYKE on laajapohjainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Työmme vaikuttavuuden kannalta meille on tärkeää työskennellä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa päättäjien, yritysten, kuntien ja kansalaisten kanssa.

Tutustu tarkemmin tutkimus- ja kehittämistyöhömme

Ilmastonmuutos banneri Kulutus ja tuotanto banneri Vesi banneri

Meri banneri Ekosysteemipalvelut banneri Rakennettu ympäristö banneri

Ympäristötiedon tuotanto banneri

Ajankohtaista osaamista

Meriroskat banneri Arktinen osaaminen banneri Kiertotalous banneri

Lisätietoja

Per Mickwitz  

Tutkimusjohtaja Per Mickwitz

Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Harri Juvonen  

Palvelujohtaja Harri Juvonen

Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.10.2017 klo 11.15, päivitetty 3.10.2017 klo 10.48