1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Riku Lumiaro: Ratkaisuja globaalimuutokseen tarvitaan nopeasti
14.2.2017

Ilmaston lämpeneminen on tosiasia. Luonnolle muutos on liian nopea. Siksi ratkaisuna voivat olla lajiston siirrot, mutta aiheesta tarvitaan ennakoivaa tutkimusta ekosysteemien toimivuuden turvaamiseks......

SYKE Info > Viestintäaineistot > Ratkaisuja-blogi > Riku Lumiaro: Ratkaisuja globaalimuutokseen tarvitaan nopeasti
Maaperän hiilimalli (Yasso)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Dynaaminen malli maaperän hiilimäärän, hiilimäärän muutosten ja heterotrofisen maahengityksen laskemiseen . Mallin sovelluskohteita ovat maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset maaperän hi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Maaperän hiilimalli (Yasso)
Kestävään ja älykkääseen biotalouteen
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 26.1.2017

Biotalouden kehittämisessä tulee ottaa huomioon niin resurssitehokkuus ja innovaatiot kuin luonnon monimuotoisuuskin. Paneudumme biotalouden ydinkysymyksiin ja teemoihin esitelmä- ja keskustelutilaisu......

SYKE Info > Viestintäaineistot > Tapahtumat > Kestävään ja älykkääseen biotalouteen
Anna-Stiina Heiskanen
Sisältösivu | Julkaistu: 5.1.2017

Johtaja, professori Vesikeskus Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Puhelin: 0295 251 162 Skype: anna.stiina.heiskanen Suomen Ympäristökesku......

Asiantuntijat > Henkilöesittelyt > Anna-Stiina Heiskanen
Asiantuntijat
Sisältösivu | Julkaistu: 8.2.2016

SYKEssä työskentelee yli 700 ammattilaista, joista lähes 500 on tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä. Olemme vastuullisia, innostuneita ja kokonaisuudet hallitsevia ammattilaisia. SYKEn ...

Asiantuntijat
Terveyttä ja iloa luonnosta
Sisältösivu | Julkaistu: 31.10.2016

Luonnon helmassa verenpaine alenee ja mieliala kohenee. Luonnonläheinen elämä ehkäisee myös allergioiden puhkeamista. Iloa luonnosta -kampanja jalkauttaa tätä tutkimustietoa kaikelle kansalle. ...

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Terveyttä ja iloa luonnosta
Kaikki blogit
Sisältösivu | Julkaistu: 30.8.2016

SYKEn muut blogit Avauksia (Ympäristötiedon avautuminen) Argumenta (Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys) Sateen varjolla (Rakennettu ympäristö ja tietopalvelut) Syke...

SYKE Info > Viestintäaineistot > Kaikki blogit
Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä tiedon ja oppimisen mekanismi (EKLIPSE)
Hanke | Julkaistu: 22.8.2016

EKLIPSE-hankkeessa tuomme yhteen kansalaiset, päättäjät ja tutkijat tarkoituksenamme varmistaa, että ympäristökysymyksiä ratkotaan vain parhailla käytettävissä olevilla tiedoilla. Tähtäämme rakentama...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä tiedon ja oppimisen mekanismi (EKLIPSE)
Eeva Primmer: Investments in nature exceed seasonal returns
4.7.2016

Can we compensate the deterioration of nature values by restoring habitats elsewhere? The Habitat Bank of Finland is piloting an ecological compensation in practice, in collaboration with business, ad......

SYKE Info > Viestintäaineistot > Ratkaisuja-blogi > Eeva Primmer: Investments in nature exceed seasonal returns
Jussi Kauppila: Miksi haja-asutusalueiden jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä ei kumota?
28.6.2016

SYKEn erikoistutkija Jussi Kauppila kummastelee, miksi haja-asutuksen jätevesilainsäädännön kumoamista ei ole pohdittu, vaikka normeja muuten halutaan purkaa. Jäljelle jäisivät kunnan normit ja vapaa......

SYKE Info > Viestintäaineistot > Ratkaisuja-blogi > Jussi Kauppila: Miksi haja-asutusalueiden jätevesiä koskevaa lainsäädäntöä ei kumota?
Suomessa on pölyttäjäpula
Sisältösivu | Julkaistu: 27.6.2016

Eläinpölytteisten kasvien sadot kärsivät pölyttäjien vähentymisestä. Yksipuolistuva pölyttäjälajisto puolestaan verottaa luonnonkasvien lisääntymistä. Maatalous voisi parantaa pölyttäjähyönteisten olo......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Suomessa on pölyttäjäpula
Uusi työkalu luonnon päästölähteiden ja hiilinielujen tarkasteluun
Tiedote | Julkaistu: 16.6.2016

Suomen ympäristökeskus SYKE on kehittänyt työkalun luontopäästöjen tarkasteluun. Kuntien ilmastovaikutukset riippuvat ihmistoiminnan lisäksi myös luonnon päästölähteistä ja nieluista, kuten metsistä, ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
SYKE Info > Viestintäaineistot > Tiedotteet > Uusi työkalu luonnon päästölähteiden ja hiilinielujen tarkasteluun
Tutkimus & kehittäminen > Ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen > Uusi työkalu luonnon päästölähteiden ja hiilinielujen tarkasteluun
Tutkimus & kehittäminen > Kulutuksen ja tuotannon kestävyys > Uusi työkalu luonnon päästölähteiden ja hiilinielujen tarkasteluun
Saija Kuusela: Monimuotoisuutta metsäbiotalouteen
13.6.2016

Metsäbiotalouden tavoitteet ovat kovat ja puun käytön lisääminen herättää huolta. Projektipäällikkö Saija Kuusela ehdottaa blogissaan, miten taloudelliset tavoitteet saavutettaisiin ilman puiden kaata......

SYKE Info > Viestintäaineistot > Ratkaisuja-blogi > Saija Kuusela: Monimuotoisuutta metsäbiotalouteen
Laura Uusitalo
Sisältösivu | Julkaistu: 25.5.2016

© Kuva: Jari Juslin Ryhmäpäällikkö, erikoistutkija Itämeren tila Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Puhelin: 0295 251 811 Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Meri......

Asiantuntijat > Henkilöesittelyt > Laura Uusitalo
Samuli Korpinen
Sisältösivu | Julkaistu: 25.5.2016

Tutkimuspäällikkö Merenhoidon suunnittelu Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Puhelin: 0295 251 811 Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Merikeskus PL 140 00251 Helsin......

Asiantuntijat > Henkilöesittelyt > Samuli Korpinen
Vieraslajitutkijoiden mielipide vieraslajeista julkaistu Nature-lehdessä
Uutinen | Julkaistu: 23.5.2016

SYKEn merikeskuksen erikoistutkijan Maiju Lehtiniemen johdolla laaditussa kirjoituksessa tutkijat toivovat muutoksia EU-asetuksen vieraslajien listaan. Tutkijoiden mielestä olisi paljon kustannustehok......

SYKE Info > Viestintäaineistot > Uutiset > Vieraslajitutkijoiden mielipide vieraslajeista julkaistu Nature-lehdessä
Eeva Primmer: Luontoinvestoinnit ylittävät kasvukauden kvartaalit
13.5.2016

Nyt käytössä olevat suojelukeinot eivät ole onnistuneet pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden hupenemista. Ratkaisuja etsitään uusista keinoista, joissa mukana olisivat talouden toimijat: yritykset ja......

SYKE Info > Viestintäaineistot > Ratkaisuja-blogi > Eeva Primmer: Luontoinvestoinnit ylittävät kasvukauden kvartaalit
Keskustelua ekologisista kompensaatioista ja habitaattipankista
Sisältösivu | Julkaistu: 9.5.2016

Suomen habitaattipankki -hankkeen työryhmä järjestää keskustelutilaisuuksia ekologisiin kompensaatioihin ja habitaattipankkiin liittyen 23. ja 24.5.2016. Keskustelut järjestetään Suomen ympäristökesk......

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Habitaattipankki > Keskustelua ekologisista kompensaatioista ja habitaattipankista
Ilmastohaaste edellyttää suomalaiselta puunkäytöltä merkittäviä uusia innovaatioita
Tiedote | Julkaistu: 27.4.2016

Pariisissa sovittiin kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä merkittävästi lähivuosikymmenten aikana. Nykymuotoinen suomalainen puubiotalous ei kuitenkaan kokonaisuutena vastaa tähän haasteeseen, ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
SYKE Info > Viestintäaineistot > Tiedotteet > Ilmastohaaste edellyttää suomalaiselta puunkäytöltä merkittäviä uusia innovaatioita
Tutkimus & kehittäminen > Ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen > Ilmastohaaste edellyttää suomalaiselta puunkäytöltä merkittäviä uusia innovaatioita
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutoksiin sopeutuminen > Ilmastohaaste edellyttää suomalaiselta puunkäytöltä merkittäviä uusia innovaatioita
Tutkimus & kehittäminen > Kulutuksen ja tuotannon kestävyys > Ilmastohaaste edellyttää suomalaiselta puunkäytöltä merkittäviä uusia innovaatioita
Voiko metsiä käyttää ilmastoviisaasti?
Sisältösivu | Julkaistu: 19.4.2016

Mitä Suomen metsien käytössä kannattaa ilmastonäkökulmasta ottaa huomioon? Oman näkemyksensä kertovat professorit Jari Liski ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta, professori Hannu Ilvesniemi Lu......

Julkaisut > Ympäristö-lehti > 2016 > Voiko metsiä käyttää ilmastoviisaasti?

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen