Avoin tieto

Uusimmat uutiset

Palveluissa käyttökatko 8.12.2016 klo 17 alkaen

7.12.2016
Järjestelmäpäivitysten vuoksi palveluissa on käyttökatko 8.12.2016 klo 17 alkaen.

Natura 2000 –paikkatietoaineistot uudistuivat – rajapintapalveluihin muutoksia

30.11.2016
Natura 2000 –paikkatietoaineisto uudistui vastaamaan vuonna 2015 annettua asetusta, jossa Natura-alueet on jaoteltu SAC, SPA ja SCI –alueisiin. Uudistuksella oli vaikutuksia myös SYKEn tarjoamiin rajapintapalveluihin, joihin tuli entisten kahden aineistotason (viivamaiset ja aluemaiset kohteet) sijaan useampi aineistotaso.

SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä.

Tietoaineistoja voi hyödyntää ottamalla käyttöön rajapintapalveluita, paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja, ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja sekä sovelluksia.

Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet pääasiassa valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti  Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY).

Tietoaineistojen metatietokuvaukset löytyvät
metatietopalvelusta.

 

SYKEssä on käytössä avoimen tietoaineiston käyttölupa – Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan. Lisäksi joitakin aineistoja voi koskea vielä erillinen käyttölupa. Tarkemmat tiedot löytyvät vasemmalla olevasta päävalikosta kohdasta Käyttölupa ja vastuut.

SYKEn avoin tieto Twitterissä:           

Julkaistu 29.1.2016 klo 9.56, päivitetty 29.1.2016 klo 12.22
Kohderyhmä: