Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Ilmastomallit ennustavat muutoksia pohjoisten jokien virtaamiin ja eliöstöön 20.3.2018
  Suomen virtavesien lajien elinalueet tulevat siirtymään pohjoista kohti lämpötilan kasvaessa ilmastonmuutoksen myötä. Lisäksi jokien virtaamien vuodenaikaisvaihtelu muuttuu nykyistä epäsäännöllisemmäksi. Lajiston muutokset ovat suurempia pienissä latvapuroissa kuin suurissa joissa, selviää Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston tutkimuksesta.
 • Väitöstyössä kehitettiin tilastollisen mallintamisen työkaluja vesienhoidon suunnitteluun 19.3.2018
  Suomen ympäristökeskuksen tutkija Niina Kotamäki on tarkastellut väitöstyössään Suomen vesien tilasta kerättyä seurantatietoa ja kehittänyt tiedon pohjalta tilastollisen mallintamisen työkaluja vesienhoidon suunnitteluun. Malleilla voidaan esimerkiksi arvioida, paljonko rehevöityneiden järvien kuormitusta pitäisi vähentää, että rehevöityminen saataisiin kuriin. Väitös tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa perjantaina 23. maaliskuuta.
 • SYKE varoittaa hallien omistajia kattojen isoista lumikuormista 16.3.2018
  Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Paras tapa on pudottaa lumet katoilta. Lumikuormat ovat kasvaneet Suomessa viikon aikana 20 - 50 kg/m2. Suurimmat lumikuormat, yli 200kg/m2, löytyvät Pohjois-Karjalasta, Kainuusta, Pohjois-Savosta, Meri-Lapin rannikkoalueelta ja Länsi-Lapista. Näillä alueilla on 20 - 50 kg/m2 enemmän lunta kuin keskimäärin tähän aikaan. Vain Etelä-Suomessa lunta on normaalia talvea vähemmän.
 • Kenttäkäymälästä ”liikuteltavaksi lannoitetehtaaksi” 8.3.2018
  Miten saada käymäläjätettä tiivistettyä haitattomaan muotoon niin että ravinteet kuten typpi ja fosfori saataisiin uudelleen kiertoon? Uudessa kaksivuotisessa hankkeessa haetaan ratkaisuja siirrettävien käymälöiden jätteidenkäsittelyn haasteisiin kehittämällä ravinteiden talteenottoa ja hyödyntämistä. Tavoitteena on rakentaa kompakti käymäläjätteen käsittelylaitteisto, jota voidaan siirtää helposti mm. erilaisiin ulkoilmatapahtumiin.
 • Merellä havaittujen öljypäästöjen määrä vähentynyt edelleen 7.3.2018
  Vuonna 2017 Suomen viranomaisten tietoon tuli merialueilta vähemmän alusöljypäästöjä kuin edellisvuonna. Vuonna 2017 varmistettuja öljypäästöjä oli 44, ja vuonna 2016 niitä oli 48.
 • Öljyn polttamista tutkitaan arktisen alueen öljyntorjuntakeinona 6.3.2018
  Öljyn polttamisen soveltuvuutta arktisella alueella käytettäväksi öljyntorjuntakeinoksi testattiin viime kesänä Grönlannissa. Kokeet ovat osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa GRACE-projektia. Kokeiden tuloksia esitellään 7.–8. maaliskuuta Oulussa pidettävässä arktisen alueen öljyntorjuntaa käsittelevässä kansainvälisessä seminaarissa.
 • Kansainvälinen arktisen öljyntorjunnan harjoitus ja seminaari Oulussa 7–8.3.2018 1.3.2018
  Perämerellä Oulun edustalla järjestetään 7.3. kansainvälinen arktisen öljyntorjunnan harjoitus. Kaikki kiinnostuneet voivat seurata harjoitusta netissä reaaliaikaisen videolähetyksen välityksellä. Harjoitukseen osallistuu Suomen Rajavartiolaitoksen lentokone sekä useita öljyntorjuntaan jääoloissa soveltuvia mekaanisin harjakeräimin varustettuja aluksia. Torjuntaharjoituksen ohella järjestetään myös kansainvälinen seminaari, joka keskittyy arktisen alueen ympäristön pilaantumisen torjuntaan.
 • Väitös: Jokien kunnostuksessa tärkeää on vähentää maa- ja metsätaloudesta jokeen päätyvää kuormitusta 5.2.2018
  Suomen ympäristökeskuksen tutkija Jarno Turunen on tutkinut väitöstyössään maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutuksia jokien ekosysteemeihin, elinympäristöihin ja eliöihin. Väitöstutkimuksen mukaan virtavesien kunnostuksessa avainasemassa on ympäröivältä valuma-alueelta tulevan maatalouden hajakuormituksen vähentäminen. Tutkimuksen mukaan metsäojituksista hiekoittuneisiin puroihin kannattaa lisätä sekä kiviä että runsaasti puunrunkoja. Väitös tarkastetaan Oulun yliopistossa 9. helmikuuta.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 23.7.2015 klo 13.12
Aihealue:
Kohderyhmä: