Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Vesi- ja levätilannekatsaukset

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Pohjoisten alueiden arvokkaat metsät on kartoitettu Suomen, Ruotsin ja Venäjän asiantuntijoiden yhteistyönä 14.12.2017
  Kansainvälisesti merkittäviä luontoalueita on jäljellä pohjoisessa Ruotsissa ja Suomessa sekä Luoteis-Venäjällä. Tämän laajan alueen luontoarvoja on nyt ensimmäistä kertaa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, mikä mahdollistaa arvokkaiden alueiden tehokkaan suojelun ja ekologisten yhteyksien turvaamisen.
 • Kulttuurirahastolta merkittävä rahoitus maatalouden vesistövaikutusten tutkimiseen 13.12.2017
  Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt lähes kolme miljoonaa euroa monitieteiseen tutkimukseen, jossa etsitään ratkaisuja maataloudesta vesiin päätyvän, rehevöittävän fosforin vähentämiseksi. Tutkimusta koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE, ja siihen osallistuvat Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopisto, Pyhäjärvi-instituutti sekä ELY-keskuksia.
 • Biopolymeereistä apu kestävämmän maatalouden kehittämiseen? 12.12.2017
  Suomen ympäristökeskus SYKE ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ovat käynnistäneet kaksi vuotta kestävän yhteishankkeen, jossa tutkitaan biopolymeeripohjaisten luonnonmukaisten saostuskemikaalien kykyä sitoa ravinteita maatalouden valumavesistä sekä näin syntyvän lietteen lannoitusominaisuuksia. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi kotimaisia biopolymeerilähteitä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia biopolymeereihin liittyen.
 • Helsingissä rakennetaan askeleita kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 8.12.2017
  YK:n korkean tason kansainvälinen tieteellinen asiantuntijapaneeli kokoontuu Helsingissä 12.-13.12. Se valmistelee tutkimustietoon perustuvia arvioita ja laatii suosituksia YK:n Agenda2030 ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Paneeli julkaisee vuonna 2019 globaalin seurantaraportin, jolla tuetaan päättäjiä kestävän kehityksen edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä.
 • Onko 100-vuotias Suomi kestävän kehityksen tiellä? Osallistu keskusteluun! 5.12.2017
  Suomi täyttää 100 vuotta. Siinä on syytä juhlaan meille kaikille. Nyt on hyvä aika tutkailla myös sitä, miten Suomi on edennyt kestävän kehityksen tiellä. Siitä kertovat osaltaan Suomen luonnon ja ympäristön tilaa kuvaavat indikaattorit. Tutustu indikaattoreihin, kommentoi ja esitä niistä oma tulkintasi! (kuva: Suomi 100/Katri Lehtola)
 • Vaasan merialueella kaatuneesta lautasta ei välitöntä uhkaa ympäristölle 27.11.2017
  Vaasan edustalla kovassa merenkäynnissä sunnuntai-iltana kaatunut tutkimusporalautta ESKO ei aiheuta välitöntä vaaraa meriluonnolle. Paikalla tänään aamupäivällä käyneet Rajavartiolaitoksen partiovene ja Dornier-lentokone eivät havainneet ESKO-lautan ympärillä kuin vähäisen määrän öljyä.
 • Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet käynnistää toimintansa 1.1.2018 27.11.2017
  Tulanet on yhteistyöelin, joka vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa. Sen tarkoituksena on myös edistää poikkitieteellistä tutkimusta ja vahvistaa päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. Lisäksi Tulanetin odotetaan edistävän tutkimuslaitosten yhteistyötä korkeakoulujen, elinkeinoelämän, valtion hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Kierrätysmuovien käyttö 3D-tulostuksessa tukee kestävää tuotantoa 27.11.2017
  3D-tulostus on nousemassa tulevaisuuden tuotantotekniikaksi. Erilaisia kierrätysmuoveja hyödyntämällä tulostuksessa voidaan vähentää neitseellisten luonnonvarojen kulutusta ja ilmastopäästöjä.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 23.7.2015 klo 13.12
Aihealue:
Kohderyhmä: