Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver 13.12.2018
  Finlands miljöcentral har utrett mängden hushållsavfall och dess återvinningsgrad i 13 kommunregioner (kuntaseutu). Detta är första gången man utfört en så omfattande och enhetlig utredning gällande hushållsavfallets mängd och återvinningsgrad.
 • Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren 28.11.2018
  I Sydvästra, Västra och Mellersta Finland är det skäl att bedöma behovet av att reglera vattenbruk i privata hushåll, eftersom den torra perioden ännu pågår och grundvattenmagasinen hinner knappast inte fyllas på innan vintern. Grundvattennivåerna är osedvanligt låga med tanke på årstiden.
 • De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta 19.11.2018
  De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö har för första gången sammanställts på en karta. En ny studie, inklusive en karta över naturvärden, bygger på 140 000 observationer som samlats in inom inventeringsprogrammet VELMU. Enligt studien förblir tre fjärdedelar av de betydelsefulla marina naturvärdena utanför de nuvarande skyddsområdena. Redan en utvidgning av skyddsområdena med en procent kunde fördubbla skyddseffekten.
 • Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik 9.11.2018
  Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentral att verka i en modern arbetsmiljö med lösningar som är hållbara för miljön.
 • För första gången sänder en smart boj med oljesensor data via satellit från öppet hav i Östersjön 9.11.2018
  I oktober började en smart navigationsboj sända data i realtid via satellit med resultat från mätningar av oljehalten och vissa andra parametrar för vattenkvalitet i Östersjöns vatten. Bojen ligger söder om Helsingfors i Finska viken. De insamlade uppgifterna kan komma till stor nytta i framtiden när myndigheterna ska hantera oljeutsläpp. Det blir också lättare att avslöja olaglig oljedumpning. Systemet ingår i Finlands miljöcentral SYKE:s samarbetsprojekt GRACE.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: