Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Borrplattformen som kapsejsade i havsområdet nära Vasa utgör inte ett direkt hot mot miljön 27.11.2017
  Borrplattformen ESKO som på söndag kväll kapsejsade i hård sjögång utanför Vasa utgör inte ett direkt hot mot havsmiljön. Då haveriet inträffade fanns det ca 3,5 m3 bränsle och drygt 100 liter hydraulolja på ESKO samt bränsle i arbetsmaskinerna på däck. På måndagsförmiddagen tog sig Gränsbevakningsväsendets patrullbåt och ett Dornier-flyg ut till platsen, men från dessa observerades endast en ringa mängd olja kring ESKO.
 • Tio kommuner blir piloter för cirkulär ekonomi 20.11.2017
  Tio finländska kommuner, nämligen Ijo, Jyväskylä, Kuopio. Lahtis, Villmanstrand, Borgå, Riihimäki, Rovaniemi, Åbo och Vanda, har förbundit sig att ambitiöst och konkret främja den cirkulära ekonomin.
 • Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen 3.10.2017
  Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvattenytorna samt vattenföringen i åar i mitten av september nya rekordvärden för tidpunkten. ”Exempelvis klev vattenståndet i Lammasjärvi i Kuhmo så högt som det aldrig varit tidigare i september under en observeringsperiod på 80 år”, konstaterar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral.
 • Nordiska miljömärket Svanen främjar cirkulär ekonomi 21.9.2017
  Miljömärkningen Svanen, dvs. den nordiska Svanenmärkningen, skulle kunna utvecklas så att den främjar cirkulär ekonomi. Bland annat skulle kriterierna för återtillverkade produkter och miljövänliga tjänster inom delningsekonomi kunna ses över. Krav skulle också kunna ställas på möjligheterna att uppgradera produkterna, använda dem på många sätt och modifiera dem för olika ändamål.
 • Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning 15.9.2017
  Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätten, på vilka man undersöker dem. Den prisbelönta boken har redigerats av Finlands miljöcentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus och är skriven av en stor grupp forskare vid olika forskningsinstitut.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: