Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen 3.10.2017
  Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvattenytorna samt vattenföringen i åar i mitten av september nya rekordvärden för tidpunkten. ”Exempelvis klev vattenståndet i Lammasjärvi i Kuhmo så högt som det aldrig varit tidigare i september under en observeringsperiod på 80 år”, konstaterar hydrolog Heidi Sjöblom vid Finlands miljöcentral.
 • Nordiska miljömärket Svanen främjar cirkulär ekonomi 21.9.2017
  Miljömärkningen Svanen, dvs. den nordiska Svanenmärkningen, skulle kunna utvecklas så att den främjar cirkulär ekonomi. Bland annat skulle kriterierna för återtillverkade produkter och miljövänliga tjänster inom delningsekonomi kunna ses över. Krav skulle också kunna ställas på möjligheterna att uppgradera produkterna, använda dem på många sätt och modifiera dem för olika ändamål.
 • Skogsnaturens världs för de små och tysta öppnar sig i verket som vunnit det statliga priset för informationsspridning 15.9.2017
  Verket Metsän salainen elämä (Skogens dolda liv) tilldelas i dag det statliga priset för informationsspridning. Boken berättar om de små organismer som döljer sig våra skogar och om de originella sätten, på vilka man undersöker dem. Den prisbelönta boken har redigerats av Finlands miljöcentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus och är skriven av en stor grupp forskare vid olika forskningsinstitut.
 • Finlands miljöcentral och Österbottens räddningsverk ordnar en internationell oljebekämpningsövning i Vasa skärgård 6.9.2017
  Finlands miljöcentral SYKE och Österbottens räddningsverk ordnar en gemensam oljebekämpningsövning utanför Vasa 28–30.8.2017. I övningen deltar Finlands miljöcentral med 4 fartyg och räddningsverket med 15 båtar. I övningen, som är förenlig med det samnordiska oljebekämpningsavtalet, medverkar också ett svenskt oljebekämpningsfartyg.
 • Färsk utredning: Återvunnen gödsel påskyndar återvinningen av näringsämnen 6.9.2017
  Enligt en utredning som gjorts av naturresurs- och miljöforskare återvinns näringsämnen i betydligt mindre omfattning i Finland än vad målsättningen är. Följderna är övergödning av sjöar och vattendrag, luftutsläpp och onödigt beroende av oorganisk konstgödsel. Särskilt bör återvinningen av gödsel från produktionsdjur ökas.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: