Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Kilpisjärvi 20.11.2018. Kuva: Martti Salminen

Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga

4.12.2018
Sjöarnas isläge är fortfarande svagt eller varierande i hela landet. I södra och mellersta Finland saknas ett istäcke på många håll eller det är för svagt för att mätas. Ställvis är vattenståndet i sjöarna fortfarande lågt, liksom också grundvattennivån. Speciellt i Lappland var novembervädret milt och tillfrysningen har dragit ut på tiden jämfört med vanligt. Därtill finns det ovanligt lite snö för den här tiden, speciellt i norra Finland.
Lojo träsk oktober 2018

Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2018: Grundvattnet ställvis lågt i sydvästra och mellersta Finland

1.11.2018
På grund av den torra och varma sommaren är grundvattennivån fortfarande låg speciellt i de sydvästra och mellersta delarna av landet. Även vattenståndet i sjöarna är lägre än medelvärdet men det har huvudsakligen nu slutat att sjunka. Enligt prognoserna kommer grundvattennivån i synnerhet i landets mellersta delar att stanna på mycket lägre nivå än medelvärdet, ifall inte vintern anländer senare än vanligt.
Alla översikter
Publicerad 27.8.2015 kl. 12.56, uppdaterad 27.8.2015 kl. 12.56