Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Vesitilannekatsaus010917

Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland

1.9.2017
I augusti regnade det mer än normalt på många ställen. I vattenläget syntes regnen tidsmässigt och regionalt på ett varierande sätt. De senaste dagarnas rikliga regn leder under några dagar framåt till att vattenföringen i åar och älvar i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland blir högre än normalt för tidpunkten.
Pielavesi 13.7.2017

Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr

1.8.2017
Sommarens hittills högsta ytvattentemperaturer har i huvudsak uppmätts i slutet av juli, men de högsta temperaturerna är ännu klart lägre än de genomsnittliga maximitemperaturerna. I Norra Finland höjde regnet vattenståndet och flödena till höga nivåer för att vara juli.
Alla översikter
Publicerad 27.8.2015 kl. 12.56, uppdaterad 27.8.2015 kl. 12.56