Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter

Hydrologiska översikter RSS

Vettä pumpataan kaivosta. Kuva: Mirjam Orvomaa

Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar

4.9.2018
Den varma och regnfattiga sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, speciellt i landets västra och mellersta delar. På flera ställen vid kusten och i landets södra och västra delar är grundvattnet 10–60 cm lägre än normalt för tidpunkten, och på vissa ställen har man uppmätt den lägsta nivån någonsin för tidpunkten. Nivåerna för den senaste torrperioden 2002–2003 har dock ännu inte underskridits.
Espoo, Kaitalampi

Hydrologisk översikt i slutet av juli 2018: Yt- och grundvattnen låga, sjövattnens temperatur höga

1.8.2018
På grund av det varma vädret och på många ställen knappa regnen i juli har både yt- och grundvattennivåerna sjunkit lågt speciellt i sydvästra och västra delarna av Finland. Värmeperioden lyfte också sjövattnens temperatur ovanligt mycket, och t.ex. rekorden från sjusovardagen slogs på ca hälften av observationsplatserna.
Alla översikter
Publicerad 27.8.2015 kl. 12.56, uppdaterad 27.8.2015 kl. 12.56