Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mot en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi håller på att ersätta det lineära ekonomiska systemet, som baserar sig på förbrukning av material och kassering efter användningen. Inom cirkulär ekonomi minskar förbrukningen av jungfruliga råvaror och miljöskadorna. Målet är dessutom att få till stånd positiva ekonomiska och sysselsättningeffekter.

Finlands miljöcentral främjar och utvärderar den cirkulära ekonomins hållbarhet samt möjligheter, utmaningar, styrmedel och politik när det gäller att gå över till en cirkulär ekonomi. Vi stöder utvecklingen och implementeringen av hållbara lösningar för cirkulär ekonomi. Genom lösningarna främjar vi uppkomsten av nya marknader och hållbar produktion och konsumtion.

Vi studerar användning av naturresurserna under hela livscykeln för produkter och tjänster. Vi granskar den cirkulära ekonomins möjligheter på ekonomins olika delområden.

Finlands miljöcentral idkar ett omfattande samarbete för att främja en hållbar cirkulär ekonomi i samhället. Vi deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt samt samarbetsnätverk.

Tyngdpunkter

  • Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar en hållbar cirkulär ekonomi
  • Identifiering av kopplingar mellan den cirkulära ekonomin och andra hållbarhetsmål och en reducering av de skadliga effekterna
  • Utveckling av styrmedel för den cirkulära ekonomin bl.a. expertarbete, utvärdering och indikatorer i anslutning till viktiga reformprojekt inom reglering
  • Lösningar och försök i anslutning till cirkulär ekonomi som omfattar bl.a. plast och textilier, vatten och näringsämnen från jordbruket, hantering av skadliga ämnen, industriella processer samt affärsmodeller
  • Sökande efter nya affärsmöjligheter, förstärkande av ansvarsfullhet hos konsumenterna samt ett lösningsorienterat arbete för att möta de samhälleliga utmaningarna 
     

Mer information

  • Petrus Kautto, direktör för SYKEs program om hållbar cirkulär ekonomi

 

Pressmeddelanden

Luontoaskel hyvinvointiin

Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen

9.12.2019
Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utflykter i naturen, genom att plantera och sköta om grönsaker och genom att de får leka med naturmaterial, mull och vatten i naturen. Detta framgår av projektet Natursteg mot välfärd, där man tillsammans med daghemmens fostrings- och matservicepersonal sökte metoder att stödja barnens välfärd och en hå
Mera pressmeddelande
Publicerad 2.1.2018 kl. 9.59, uppdaterad 30.9.2020 kl. 13.56
Målgrupp: