Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Nyhetsbrev

Finlands miljöcentral SYKE publicerar följande nyhetsbrev. En del av nyhetsbreven ges ut i samarbete med andra organisationer.

HINKU-nyhetsbrevet

Aktuella temana och händelserna av projektet Kolneutrala kommuner (HINKU). För alla som är intresserad av minska utsläppen av växthusgaser.

Klimaatti-nyhetsbrev

Klimaatti innehåller aktuell information om klimatförändringen och olika åtgärder i syfte att stävja klimatförändringen. Nyhetsbrevet framställs av olika ministerier, forskningsinstitutioner och andra organisationer.

Nyhetsbrevet Lenninsiipi

Lenninsiipi är ett nyhetsbrev för sakkunnigarbetsgrupper för hotade arter.

Nyhetsbrevet Luonnon kirjo

Nyhetsbrevs artiklarna behandlar ämnet biologisk mångfald ur olika perspektiv: från enskilda arter till ekosystem, från det ekonomiska värdet av naturen till den immateriella nyttan och från Finland till övriga världsdelar.

Nyhetsbrevet Vesikirje

Vesikirje innehåller aktuell information om vattendrag och vattenresurser. Vesikirje kommer ut på finska fyra gånger år.

Nyhetsbrevet av Vesistökunnostusverkosto

Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om restaureringen och vården av vattendrag.

Publicerad 26.4.2017 kl. 9.54, uppdaterad 27.4.2017 kl. 15.55
Ämne: