Information och gärningar för att motverka klimatförändringen

Klimatförändringen är en av de största miljöproblemen som berör mänskligheten. Den är förknippad med naturresursernas tillräcklighet på global nivå, utarmningen av den biologiska mångfalden och ohållbara konsumtions- och produktionsvanor. Om skogarna används i alltför stor utsträckning kan det minska vår kolsänka i flera decennier framöver.

Finlands miljöcentral SYKE främjar, i syfte att finna lösningar, en hållbar bioekonomi genom att undersöka nya politiska åtgärder samt genom att utreda hur olika produktions- och konsumtionslösningar påverkar utsläppen.

Vi producerar innovationer för motverkande av och anpassning till klimatförändringen. Vi stöder praktiskt klimatarbete i föregångarkommuner genom att göra bedömningar av utsläppsutvecklingen och genom att sprida information om bästa praxis. Målet är ett kolsnålare samhälle som använder naturresurserna på ett hållbart sätt och anpassar sig flexibelt till förändringar.

Cirka 40 forskare och experter vid olika enheter arbetar med klimatfrågorna. Vi deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt och vi sprider information om klimatfrågor genom att producera innehåll bland annat för webbtjänsten Kolneutralt Finland och Klimatguiden.fi.

”Medborgarna är kanske redo för radikalare åtgärder för att motverka klimatförändringen än ledarna.”

- Mikael Hildén, direktör för programmet om klimatförändring

Våra kunskapsområden:

  • Analyser av politik för motverkande av och anpassning till klimatförändringen
  • Livscykelbaserade bedömningar av växthusgasutsläpp (inkl. utsläpp av svart kol) och granskningar av åtgärder för att begränsa utsläpp
  • Granskning av effektscenarion gällande klimatförändringen, sårbarhets- och anpassningsbedömningar samt åtgärdsgranskningar
Mikael Hildén

Professor Mikael Hildén,
direktör för programmet om klimatförändring,
tfn +358 295 251 173, fornamn.efternamn@syke.fi

Jyri Seppälä

Professor Jyri Seppälä
direktör för Centret för konsumtion och produktion,
tfn +358 295 251 629, fornamn.efternamn@syke.fi

Pressmeddelanden och nyheter

Kuntien päästöt 2005-2021 ennakko SV

Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021

22-11-2022
Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.Utsläppen minskade inom nästan alla sektorer, men det ökade behovet av uppvärmning gjorde att utsläppen från uppvärmningen av byggnader minskade långsammare.
Mera pressmeddelande
Mera nyheter
Publicerad 09-04-2013 kl. 13.15, uppdaterad 14-12-2021 kl. 14.09