Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Information och gärningar för att motverka klimatförändringen

Klimatförändringen är en av de största miljöproblemen som berör mänskligheten. Den är förknippad med naturresursernas tillräcklighet på global nivå, utarmningen av den biologiska mångfalden och ohållbara konsumtions- och produktionsvanor. Om skogarna används i alltför stor utsträckning kan det minska vår kolsänka i flera decennier framöver.

Finlands miljöcentral SYKE främjar, i syfte att finna lösningar, en hållbar bioekonomi genom att undersöka nya politiska åtgärder samt genom att utreda hur olika produktions- och konsumtionslösningar påverkar utsläppen.

Vi producerar innovationer för motverkande av och anpassning till klimatförändringen. Vi stöder praktiskt klimatarbete i föregångarkommuner genom att göra bedömningar av utsläppsutvecklingen och genom att sprida information om bästa praxis. Målet är ett kolsnålare samhälle som använder naturresurserna på ett hållbart sätt och anpassar sig flexibelt till förändringar.

Cirka 30 forskare och experter vid olika enheter arbetar med klimatfrågorna. Vi deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt och vi sprider information om klimatfrågor genom att producera innehåll bland annat för webbtjänsten Klimatguiden.fi och HINKU-forumet.

 

Medborgarna är kanske redo för radikalare åtgärder för att motverka klimatförändringen än ledarna.”

- Mikael Hildén, direktör för programmet om klimatförändring

 

 

 

Våra kunskapsområden:

  • Analyser av politik för motverkande av och anpassning till klimatförändringen
  • Livscykelbaserade bedömningar av växthusgasutsläpp (inkl. utsläpp av svart kol) och granskningar av åtgärder för att begränsa utsläpp
  • Granskning av effektscenarion gällande klimatförändringen, sårbarhets- och anpassningsbedömningar samt åtgärdsgranskningar

 

Mikael Hildén

Professor  Mikael Hildén
tel.040 740 1675
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Jyri Seppälä

Professor Jyri Seppälä
tel. 0295 251 629
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Pressmeddelanden och nyheter

Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2018

Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018

17.6.2020
På längre sikt har klimatutsläppen minskat i nästan alla kommuner i Finland. Under granskningsperioden 2005–2018 har den genomsnittliga ändringen varit -15 procent. Kommuners utsläpp har minskat på ett betydande sätt eftersom oljeuppvärmning har ersatts med andra uppvärmningssätt, andelen naturgas och olja har minskat i produktionen av fjärrvärme och mer vindkraftverk har byggts. Också elektricitetens utsläpp har minskat under denna granskningsperiod som följd av renare elproduktionsmetoder.
Mera pressmeddelande
Mera nyheter
Publicerad 9.4.2013 kl. 13.15, uppdaterad 7.10.2019 kl. 10.19