Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Algöversikter

Riksomfattande algöversikter publiceras en gång i veckan (torsdag) från juni till slutet av augusti. Uppgifterna grundar sig på data som miljömyndigheterna insamlat. De närings-, trafik- och miljöcentralerna publicerar algöversikter över sina områden alltefter behov under hela sommaren.

Algöversikter

RSS
Mera pressmeddelanden
Publicerad 6.5.2013 kl. 9.10, uppdaterad 25.4.2014 kl. 13.20
Målgrupp: