Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

Punasotkia

Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad

8.3.2019
En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i alla artgrupper, men förhållandevis flest finns det bland fåglarna och mossorna. Den främsta orsaken till att arter hotas är att deras livsmiljöer minskar och försämras kvalitetsmässigt. Mycket kan göras för att stoppa minska utsattheten, men det är bråttom med åtgärderna.
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 sv på toppen 556x303

Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning

13.12.2018
En ny vetenskaplig referentgranskad rapport om Östersjöns tillstånd har utkommit. Den innehåller forskningsdata om bl.a. plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen, som är utgiven av Finlands miljöcentral, uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan. Mer än 80 finländska experter har deltagit i utarbetandet av rapporten.
Mera nyheter

Facebook.com/syke.fi 

Instagram

sykeresearch
 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 22.2.2017 kl. 15.12