Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

Algsituationen har lugnat sig, ett fåtal blågrönalgobservationer i insjöar och havsområden

22-07-2021
Blågrönalgsläget har lugnat ner sig både i insjöar och i havsområden. Nästan alla observationer gäller små mängder blågrönalger. I insjöar blandade Riikka-stormen ytvattnet, vilket gjorde att blågrönalgerna blandades med vattenmassorna. Vid Östersjöns kustområden förekommer nu betydligt mindre mängder blågrönalger, vilket ställvis beror på att vattenmassorna har blandats.
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

Fjärilar har svårt att anpassa sig till det snabbt förändrande klimatet

10-06-2021
Klimatförändringen förorsakar stora anpassningsbehov för arter och biodiversiteten. En färsk undersökning från Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral visar att de fjärilar som lyckats anpassa sig till klimatförändringen genom att tidigarelägga sin flygtid och flytta längre norrut klarar sig bäst. Däremot har populationerna minskat för de 40 procent av fjärilarna som inte reagerat på någotdera sättet.
Mera nyheter
Publicerad 06-05-2013 kl. 15.49, uppdaterad 23-06-2021 kl. 12.18