Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aktuellt

Nyaste pressmeddelan

Aranda, photo Ilkka Lastumäki

Syresituationen i Finska viken exceptionellt dåligt

14.2.2019
Östersjöns specialegenskaper upprätthåller Finska vikens svaga syreläge, observerades på expeditionen som utfördes med SYKE:s havsforskningsfartyg Aranda. Den låga syrehalten på de djupa bottnarna återspeglas i höga koncentrationer av näringsämnen. Även i Bottenhavets djupaste områden har syreläget försämrats.
Mera pressmeddelanden

Nyaste nyheter

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 sv på toppen 556x303

Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning

13.12.2018
En ny vetenskaplig referentgranskad rapport om Östersjöns tillstånd har utkommit. Den innehåller forskningsdata om bl.a. plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen, som är utgiven av Finlands miljöcentral, uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan. Mer än 80 finländska experter har deltagit i utarbetandet av rapporten.
Mera nyheter

Facebook.com/syke.fi 

Instagram

sykeresearch
 

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.49, uppdaterad 22.2.2017 kl. 15.12