1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör
Nyhet | Publicerad: 27-09-2023

Eeva Primmer har utnämnts till forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral (Syke) under en femårsperiod från 1.1.2024 till 31.12.2028. Eeva Primmer har arbetat på Syke sedan 1997 och har verkat som g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör
Aktuellt > Nyheter > Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör
Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen (BARIMS)
Publicerad: 27-09-2023

I projektet BARIMS bedöms regionala enheter som är särskilt betydelsefulla för mångfalden i Barentsregionen, dvs. Nordnorge samt finska och svenska Lappland. Dessutom överväger projektet medel för at...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen (BARIMS)
Elina Häkkinen
Innehållssidå | Publicerad: 25-09-2023

Projektplanerare © Kai Widell Kontaktuppgifter fornamn .a. efternamn@syke.fi Internationella experttjänster: international.consulting[at]syke.fi Telefon:  +358 2......

Experter > Elina Häkkinen
Hankkeet etusivun portlettiin SV
Innehållssidå | Publicerad: 25-09-2023

Vi har hundratals pågående forsknings- och utvecklingsprojekt . ...

Hankkeet etusivun portlettiin SV
Kati Pritsi
Innehållssidå | Publicerad: 25-09-2023

Projektchef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Internationella experttjänster: international.consulting[at]syke.fi  +358 295 251 522 Finlands miljöcentral (Syke) In......

Experter > Kati Pritsi
Terhi Havimo
Innehållssidå | Publicerad: 25-09-2023

Projektchef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Internationella experttjänster: international.consulting[at]syke.fi Telefon: +358 29 525 1163 Finlands miljöcentral (Syk......

Experter > Terhi Havimo
Työpaikat etusivun portlettiin SV
Innehållssidå | Publicerad: 25-09-2023

Lär känna Syke som arbetsplats och se vilka jobbmöjligheter vi har tillgängliga. ...

Työpaikat etusivun portlettiin SV
Etusivu / Iso nosto / SV
Innehållssidå | Publicerad: 19-09-2023

Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör © Kai Widell Nyhet 27.9.2023 Eeva Primmer har utnämnts till forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral (Syke) under en......

Etusivu / Iso nosto / SV
Algöversikter
Publicerad: 18-09-2023

Riksomfattande blågrönalgversikter publiceras en gång i veckan (torsdag) från juni till slutet av augusti. Uppgifterna grundar sig på data som miljömyndigheterna insamlat. De närings-, trafik- och mi...

Aktuellt > Algöversikter
Blågrönalgsammandrag
Publicerad: 18-09-2023

Senaste blågrönalgsammandrag Sammandrag av den riksomfattande översikten över blågrönalger juni–augusti 2023: Varierande mängd blågrönalger både i sjöarna och till havs i somras (sttinfo.fi...

Aktuellt > Algöversikter > Blågrönalgsammandrag
Minna Pekkonen
Innehållssidå | Publicerad: 12-09-2023

Specialforskare, utvecklingschef FT Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: 0295 251 779 Finlands miljöcentral (Syke) Naturlösningar Ladugårdsbågen 11, ......

Experter > Minna Pekkonen
Etusivu / Iso nosto /SV
Innehållssidå | Publicerad: 11-09-2023

Delta i en enkät som kartlägger betydelsefulla platser i Östersjön (sttinfo.fi) © Adobe Stock Pressmeddelande 11.9.2023 Finlands miljöcentral (Syke) utreder betydelsefulla......

Etusivu / Iso nosto /SV
Metodstandardisering inom miljösektorn
Publicerad: 05-09-2023

Samarbetsavtal mellan Syke och SFS (för utarbetning av standarder) Syke har ett samarbetsavtal med Finlands Standardiseringsförbund (SFS) rf för utarbetning av standarder inom denna se...

Tjänster > Kvalitets- och laboratorietjänster > Metodstandardisering inom miljösektorn
Delta i kulturmiljödagarna och i landskapsdagen i september–oktober
Nyhet | Publicerad: 04-09-2023

Kulturmiljödagarna och landskapsdagen firas även denna höst. Välskötta kulturmiljöer och landskap är en väsentlig del av människornas och naturens välbefinnande: de förbättrar livsmiljöns kvalitet och......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Delta i kulturmiljödagarna och i landskapsdagen i september–oktober
Aktuellt > Nyheter > Delta i kulturmiljödagarna och i landskapsdagen i september–oktober
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Delta i kulturmiljödagarna och i landskapsdagen i september–oktober
Forskning & utveckling > Natur > Delta i kulturmiljödagarna och i landskapsdagen i september–oktober
Kemiska stridsmedel i Östersjön: biotransformationsprodukter och deras toxicitet, WARTOX
Publicerad: 04-09-2023

Tillverkning och användning av kemiska vapen var omfattande under båda världskrigen. Enligt officiell information dumpades sedermera åtminstone 50 000 ton bomber, ammunition och annan krigsmateriel i...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Kemiska stridsmedel i Östersjön: biotransformationsprodukter och deras toxicitet, WARTOX
Jämlikhet och likabehandling
Publicerad: 18-08-2023

© Riku Lumiaro Finlands miljöcentrals (Syke) mål är att vara en organisation där det är bra för alla att arbeta och där ingen diskrimineras till exempel på grund av kön, ursprung, re...

Syke Info > Syke som arbetsplats > Jämlikhet och likabehandling
Informationskvalitet
Publicerad: 11-08-2023

Vårt samhälle ställs inför allt mer invecklade miljöproblem, såsom klimatförändringen, urbaniseringen och de globala utmaningarna inom hållbar utveckling. För att lösa dessa brännande frågor behövs t...

Forskning & utveckling > Informationskvalitet
Syke fick en ny delegation
Nyhet | Publicerad: 28-06-2023

Miljöministeriet utsåg en ny delegation för Finlands miljöcentral. Professor i tillämpad ekologi, dekanus Mikko Mönkkönen från Jyväskylä universitet utnämndes till ordförande för delegationen. Utöver ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Syke fick en ny delegation
Aktuellt > Syke fick en ny delegation
Kari-Matti Vuori
Innehållssidå | Publicerad: 16-06-2023

Utvecklingschef PhD, Adjunct professor Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 40 543 2227 Finlands miljöcentral (Syke) Naturlösningar Ladugårdsbågen 11......

Experter > Kari-Matti Vuori
Vi söker en forskningsdirektör för mandatperioden med start den 1 januari 2024
Nyhet | Publicerad: 13-06-2023

Vi söker en visionär direktör för att främja hållbarhetsomställningen och vägleda vår vetenskapliga verksamhet under en femårsperiod från den 1 januari 2024 till den 31 december 2028....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Vi söker en forskningsdirektör för mandatperioden med start den 1 januari 2024
Aktuellt > Vi söker en forskningsdirektör för mandatperioden med start den 1 januari 2024

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar