Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör

Nyhet 27-09-2023 kl. 13.58
Eeva Primmer © Kai Widell

Eeva Primmer har utnämnts till forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral (Syke) under en femårsperiod från 1.1.2024 till 31.12.2028. Eeva Primmer har arbetat på Syke sedan 1997 och har verkat som gruppchef, forskningsprofessor och forskningsdirektör.

Forskningsdirektören ansvarar för kvaliteten, utvärderingen och etiken inom Sykes vetenskapliga verksamhet samt för att stärka dess genomslag och resurser. Hen är också starkt involverad i det strategiska ledarskapet för Syke samt i utvecklingen och genomförandet av våra aktiviteter och policyer.  

"Jag ser fram emot att främja Sykes framgång i en tid då både miljöutmaningarna och den forskningsbaserade förståelsen kräver ett mycket starkare samarbete än tidigare. Detta innebär ett behov av mer innovation samt ett strategiskt och systematiskt genomförande av våra idéer", säger Primmer.  

Eeva har en doktorsexamen i agrikultur- och forstvetenskaper från Helsingfors universitet, och hon är docent i miljöpolitik vid Helsingfors universitet. Hon har haft ett antal nationella och internationella expertroller och förtroendeuppdrag. Sedan 2017 har hon varit medlem i International Resource Panel (IRP), som verkar under FN:s miljöprogram (UNEP). Hösten 2023 valdes Eeva in i styrelsen för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald (IPBES).

Det fanns 10 sökande till tjänsten som forskningsdirektör.  

Mer information

Forskningsdirektör Eeva Primmer, tfn. 0295 251 521, fornamn.efternamn@syke.fi


Målgrupp: