1
2
3
4
...
7
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Utnyttjande av sura sulfatjordar (FiksuHasu)
Projekt | Publicerad: 21-02-2024

  Bakgrund Inom markbyggnadsbranschen finns det ett behov av att bättre ta hänsyn till sura sulfatjordar för att minska miljöbelastningen och lösa konstruktionstekniska problem....

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Utnyttjande av sura sulfatjordar (FiksuHasu)
Harri Myllyniemi
Innehållssidå | Publicerad: 13-10-2023

Forskare Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 439 Klimatlösningar Hydrologiska prognoser Ladugårdsbågen 11 00790 Helsingfors ...

Experter > Harri Myllyniemi
Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör
Nyhet | Publicerad: 27-09-2023

Eeva Primmer har utnämnts till forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral (Syke) under en femårsperiod från 1.1.2024 till 31.12.2028. Eeva Primmer har arbetat på Syke sedan 1997 och har verkat som g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör
Aktuellt > Nyheter > Eeva Primmer utnämnd till Sykes forskningsdirektör
Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen (BARIMS)
Projekt | Publicerad: 26-02-2024

I projektet BARIMS bedöms regionala enheter som är särskilt betydelsefulla för mångfalden i Barentsregionen, dvs. Nordnorge samt finska och svenska Lappland. Dessutom överväger projektet medel för at...

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Effekter av klimatförändringarna på den biologiska mångfalden i Barentsregionen (BARIMS)
Minna Pekkonen
Innehållssidå | Publicerad: 12-09-2023

Specialforskare, utvecklingschef FT Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: 0295 251 779 Finlands miljöcentral (Syke) Naturlösningar Ladugårdsbågen 11, ......

Experter > Minna Pekkonen
Vi söker en forskningsdirektör för mandatperioden med start den 1 januari 2024
Nyhet | Publicerad: 13-06-2023

Vi söker en visionär direktör för att främja hållbarhetsomställningen och vägleda vår vetenskapliga verksamhet under en femårsperiod från den 1 januari 2024 till den 31 december 2028....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Nyheter > Vi söker en forskningsdirektör för mandatperioden med start den 1 januari 2024
Aktuellt > Vi söker en forskningsdirektör för mandatperioden med start den 1 januari 2024
Ville Helminen
Innehållssidå | Publicerad: 08-06-2023

Specialforskare Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 166 Finlands miljöcentral (Syke) Samhällsplaneringslösningar Tätortsutveckling Adress: Lad......

Experter > Ville Helminen
Sanna-Riikka Saarela
Innehållssidå | Publicerad: 03-05-2023

Utvecklingschef Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 587 Skype: sanna-riikka.saarela Finlands miljöcentral (Syke) Ledningsstöd Ladugårdsbågen 1......

Experter > Sanna-Riikka Saarela
Regeringsprogrammet 2023
Innehållssidå | Publicerad: 21-04-2023

I Finland bildas en ny regering och ett regeringsprogram utarbetas för 2023–2027. Målet är att bygga upp samhällets välfärd och säkerhet på en hållbar ekonomisk grund. Finland har förbundit sig ...

Aktuellt > Regeringsprogrammet 2023
Karoliina Auvinen
Innehållssidå | Publicerad: 06-04-2023

Specialsakkunnig Kontakt information fornamn.efternamn@syke.fi Tel: +358 295 251 235 Finlands miljöcentral (Syke) Klimatlösningar Kommuner och regioner Ladugårdsbågen ......

Experter > Karoliina Auvinen
Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)
Projekt | Publicerad: 21-03-2023

Inom inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu) samlas information om utbredningen av naturtyper och om arter samt de samhällen de ger upphov till i de Finska havsområdena....

Forskning & utveckling > Forsknings- och utvecklingsprojekt > Projekt > Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur (Velmu)
Päivi Fjäder
Innehållssidå | Publicerad: 20-03-2023

  Forskare Kontaktuppgifter Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämnen Adress: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors E-post: fo......

Experter > Päivi Fjäder
Salla Selonen
Innehållssidå | Publicerad: 17-03-2023

Specialforskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 902 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämne......

Experter > Salla Selonen
Timothy Carter
Innehållssidå | Publicerad: 24-02-2023

Forskningsprofessor Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi (Tim Carter) Telefon: +358 295 251 094  Finlands miljöcentral (Syke) Klimatlösningar Politik och risker......

Experter > Timothy Carter
Taina Nystén
Innehållssidå | Publicerad: 16-02-2023

© Kari Kallio Ledande expert, FD Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi + 358 295 251 470 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadlig......

Experter > Taina Nystén
Heidi Ahkola
Innehållssidå | Publicerad: 24-01-2023

Specialforskare Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 053 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösningar Skadliga ämne......

Experter > Heidi Ahkola
Jáchym Judl
Innehållssidå | Publicerad: 24-01-2023

Forskare Kontaktuppgifter fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 251 629 Finlands miljöcentral (Syke) Klimatlösningsenhet Ladugårdsbågen 11 00790 Helsingfors......

Experter > Jáchym Judl
Pia Högmander
Innehållssidå | Publicerad: 24-01-2023

Forskare FM (miljövetenskap) Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Telefon: +358 295 252 028 Finlands miljöcentral (Syke) Cirkulärekonomiska lösnin......

Experter > Pia Högmander
Sirkku Tuominen
Innehållssidå | Publicerad: 03-01-2023

Kärnkompetens grundvattenmodellering...

Experter > Sirkku Tuominen
Anne-Mari Luhtanen
Innehållssidå | Publicerad: 02-01-2023

Gruppchef Kontaktuppgifter E-post: fornamn.efternamn@syke.fi Tel. +358 295 251 814 Finlands miljöcentral (Syke) Forskningsinfrastruktur Havsanalys Building EE, Ag......

Experter > Anne-Mari Luhtanen

1
2
3
4
...
7
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar