Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Vinterns fosforbelastning på Östersjön exceptionellt stor i Sydvästra Finland 22.4.2020
  Vintern 2019–20 var i Finland förutom mäthistoriens varmaste också exceptionellt regnig. I Södra Finland steg åarnas flöden till översvämningshöjder flera gånger. Tre månaders fosforbelastning på Skärgårdshavet var nästan lika stor som belastningen för hela rekordåret 2008. Också i Vanda å var vinterns fosforbelastning stor. Klimatförändringen förväntas öka vintrarnas näringsavrinningar.
 • Sex lösningar som förbättrar social- och hälsovården för dem som bor på flera orter 8.4.2020
  Finlands miljöcentral och Institutet för hälsa och välfärd informerar

  Urbanisering, ändrad livsstil och den åldrade befolkningen delar upp människornas liv på många orter. Hälsovården och den offentliga servicen borde utvecklas så att de når folk som bor på flera orter bättre än i nuläget. Finlands miljöcentrals och Institutet för hälsa och välfärds gemensamma forskningsprojekt Multilokal social- och hälsovård presenterar tre nationella och tre regionala reformer som skulle förbättra tillgängli
 • Finlands marina informationsportal öppnas 2.4.2020
  Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.
 • Stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden 31.3.2020
  Ett stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden på grund av den ovanligt milda vintern. Man observerade speciellt rikligt med knölsvanar och alfåglar. Även en stor mängd viggar, knipor och storskrakar övervintrade i finska vatten.
 • Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år 31.3.2020
  I månadsskiftet januari-februari konstaterades anmärkningsvärda förändringar i Finska vikens tillstånd. Med undantag av de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vattenmassa i slutet av januari fram till i nivå med Hangö blivit omblandad ända ned till 100 meters djup. Uppblandningen var ovanligt kraftig jämfört med den genomsnittliga situationen under denna tidpunkt. Detta visade sig i alla uppmätta vattenkvalitetsegenskaper.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 20.2.2019 kl. 14.44
Målgrupp: