Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen 9.12.2019
  Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utflykter i naturen, genom att plantera och sköta om grönsaker och genom att de får leka med naturmaterial, mull och vatten i naturen. Detta framgår av projektet Natursteg mot välfärd, där man tillsammans med daghemmens fostrings- och matservicepersonal sökte metoder att stödja barnens välfärd och en hå
 • Nya beräkningar av belastningen på vattendrag: näringsbelastningen från skogsbruket större än tidigare beräknat 29.11.2019
  Skogsbrukets andel av den totala kvävebelastningen från skogar och myrar är enligt nya beräkningar 16 procent (7 300 ton/år) och av fosforbelastningen 25 procent (440 ton/år). I de nya beräkningarna av belastningen från skogsbruket syns tydligt skogsdikningarnas inverkan. Dessa beräkningar som gjorts inom projektet MetsäVesi är större än de årliga beräkningar som tidigare använts i förvaltningen och rapporteringen, det vill säga 3 250 ton kväve och 230 ton fosfor (Statistisk årsbok 2018).
 • Enbart en del av de biologiskt nedbrytbara plasterna bryts ned snabbt också i Östersjön 14.11.2019
  Finlands miljöcentral SYKE har utrett hur biologiskt nedbrytbart och biobaserat material de facto bryts ned i Östersjöns havsmiljö. Detta utreddes med havsexperiment som pågick i ett år. En del av materialen bröts ned så gott som helt och hållet redan på ett halvt år, medan en del nästan inte alls bröts ned på ett år.
 • Den internationella landskapsdagen firas med fotografitävling och landskapspromenader 15.10.2019
  Den internationella landskapsdagen firas söndagen den 20 oktober 2019. I år vill man med landskapsdagen särskilt fästa uppmärksamhet vid vattnets värde i landskapet.
 • Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen 13.9.2019
  I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenader längst en strand om hösten? Går din arbetsresa förbi ett kärr? Rastar du din hund invid ett dike på morgonen? Regnar det?
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 20.2.2019 kl. 14.44
Målgrupp: