Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Utsläpp från byggande kan nu jämföras – den nya klimatdatabasen ger en grund för normstyrningen av koldioxidsnålt byggande 1.3.2021
  I dag har man öppnat en tjänst som erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet. Informationen bidrar till en mer enhetlig beräkning av växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel och underlättar planeringen av koldioxidsnåla byggnader. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla.
 • Nytt index visar Östersjöns hälsa ur människans synvinkel 25.1.2021
  När Östersjöns tillstånd undersöks på ett sätt som beaktar hur havet gynnar människan är resultaten blandade. Indexet slutar på 76 poäng av 100. Kustnära fisksamhällen och ekonomi får ett gott resultat medan det finns problem med övergödning, minskad mångfald och styrning.
 • Återvinningsgraden för hushållens avfall stiger inte tillräckligt snabbt 10.12.2020
  Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional uppföljningsinformation om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad, samt om sociala indikatorer för den cirkulära ekonomin. Återvinningsgraden för hushållsavfall stiger inte tillräckligt snabbt. I vissa av kommunregionerna kan en svag positiv utveckling skönjas men takten måste öka för att EU:s återvinningsmål ska nås i tid.
 • I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta 20.11.2020
  Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödestoppen i flera åar. Temperaturen som har sjunkit under noll grader har gjort att vattenföringen börjat avta och vattenstånden inte stiger, men i nedre loppet av de större åarna och älvarna kommer vattenståndet sannolikt att stiga något. Vatten har runnit ut på åkrar och i skogen i flera ådalar.
 • Internationell utvärdering: Arbetet vid Finlands miljöcentral är verkningsfullt och högklassigt 18.11.2020
  Enligt en färsk internationell utvärdering är Finlands miljöcentral (SYKE) ett progressivt och framstående forskningsinstitut som producerar högklassig forskning och som har betydande samhälleliga verkningar. Finlands miljöcentral skulle däremot kunna ta ett starkare ledarskap som främjare av hållbar utveckling både internationellt och nationellt.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 24.9.2020 kl. 11.40
Målgrupp: