Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Undersökning: En kontrollerad förändring av kostvanor kan ge klimatfördelar, förbättra nutritionen och hjälpa till att bevara jordbruket i Finland 14.5.2019
  Matkonsumtionens klimatpåverkan kan minskas med cirka 40 procent genom en sådan förändring av kostvanorna som uppfyller näringsrekommendationerna, visar en Policy Brief-översikt från den 10 maj, som utarbetats av Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral. En minskning av koldioxidutsläppen från åkermark minskar i synnerhet klimatpåverkan från animalisk kost. Förändringen kräver tydlig styrning och betydande strukturella ändringar inom jordbruket och livsmedelsekonomin.
 • Första helhetsbild av farliga ämnen i vattenmiljö 6.5.2019
  Första helhetsbild av farliga ämnen i Finlands vattenmiljö har publicerats. Enligt resultaterna finns det kvicksilver samt skadliga mängder av brandskydds- och ytbehandlingsmedel i Finlands vattenmiljö. De flesta av de uppföljda ämnena orsakar dock ingen skada.
 • Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad 8.3.2019
  En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i alla artgrupper, men förhållandevis flest finns det bland fåglarna och mossorna. Den främsta orsaken till att arter hotas är att deras livsmiljöer minskar och försämras kvalitetsmässigt. Mycket kan göras för att stoppa minska utsattheten, men det är bråttom med åtgärderna.
 • Viktbaserade avfallsavgifter för hushållsavfall skulle ge effektivare återvinning 4.3.2019
  Finland borde i högre grad än nu ta i bruk avfallsavgifter som grundar sig på vägning av avfallet och uppmuntrar till sortering. På så sätt skulle man kunna öka återvinningen av hushållsavfall och minska utsläppen från avfallshanteringen. Finlands miljöcentral utredde möjligheterna att ta i bruk en ny typ av avfallsavgift i Finland genom projektet ”Lajittelua tehostavat käytännöt (LAJITEHO)” .
 • Syresituationen i Finska viken exceptionellt dåligt 14.2.2019
  Östersjöns specialegenskaper upprätthåller Finska vikens svaga syreläge, observerades på expeditionen som utfördes med SYKE:s havsforskningsfartyg Aranda. Den låga syrehalten på de djupa bottnarna återspeglas i höga koncentrationer av näringsämnen. Även i Bottenhavets djupaste områden har syreläget försämrats.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 20.2.2019 kl. 14.44
Målgrupp: