Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden

Hydrologiska översikter och algöversikter

Nyaste pressmeddelanden

RSS
 • Syresituationen i Finska viken exceptionellt dåligt 14.2.2019
  Östersjöns specialegenskaper upprätthåller Finska vikens svaga syreläge, observerades på expeditionen som utfördes med SYKE:s havsforskningsfartyg Aranda. Den låga syrehalten på de djupa bottnarna återspeglas i höga koncentrationer av näringsämnen. Även i Bottenhavets djupaste områden har syreläget försämrats.
 • Havsguiden.fi är en ny karta för båtfolk och strandliv 8.2.2019
  Havsguiden.fi är en ny karta för såväl båtfolk och stugägare som strandbesökare. Här finns information som tagits fram av olika finländska organisationer om bland annat väderlek och väderförhållanden, olika restriktionszoner, gästhamnar, algläget och besöksmål. Här finns även fotografier, satellitbilder och mycket annan intressant information.
 • Noggrannare bedömning av hur näringsbelastningen påverkar kustvattenstatus 16.1.2019
  Nu kan det göras en ännu noggrannare modellering av hurdana effekter näringsbelastningen har på kustvattnets tillstånd. Kustens totalbelastningsmodell är ett nytt verktyg för att följa med vattenstatus, planera vattenvårdsinsatser och bedöma olika aktiviteternas miljöpåverkan.
 • Flygutsläppen ökar – den tekniska utvecklingen och kompensationer räcker inte för att minska utsläppen 15.1.2019
  Under de följande tjugo åren beräknas flygandet fördubblas på global nivå jämfört med nuläget, vilket innebär 8,2 miljarder flygpassagerare år 2037. I Finland har i synnerhet den internationella flygtrafiken ökat kraftigt.
 • Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras 18.12.2018
  En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är andelen hotade naturtyper tydligt större (59 %) än i Norra Finland (32 %). Tillståndet för naturtyperna har inte förbättrats under det senaste årtiondet, tvärtom beräknas många naturtyper visa på en fortsatt negativ utvecklingstrend. Det är dock möjligt att förbättra tillståndet för naturtyperna.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 4.6.2013 kl. 15.24, uppdaterad 23.7.2015 kl. 13.31
Målgrupp: