Pressmeddelanden

Nyaste pressmeddelanden

  • Östersjöns övervakningsresor: Fosforhalten i det bottennära vattnet har ökat i Bottenviken 13-10-2023
    Finlands miljöcentrals havsforskningsfartyg Aranda och kustövervakningsfartyget har återvänt från sensommarens årliga övervakningsresor. Fosfatfosforhalten i det bottennära vattnet i Bottenvikens öppna hav har fortsatt att stiga. Syresituationen i Finlands havsområden motsvarade den färska statusbedömningen från Östersjöns skyddskommission (HELCOM): i öppna Finska vikens djupvatten är den dålig och bottenfauna saknas. I Bottniska viken är syresituationen god eller utmärkt och bottenfaunan är livskraftig. HELCOM bedömer att eutrofieringsstatusen i de öppna havsområden som omger Finland i allmänhet är otillfredsställande och i kustområdena måttlig.
  • Stadsbor ger högt betyg till bostadsområden — hoppas på fler caféer och utomhusträningsredskap 12-10-2023
    Finländska stadsbor är i huvudsak nöjda med sitt bostadsområde, enligt Boendebarometern 2022. De viktigaste trivselfaktorerna är naturmiljön, centralt läge och lugn. Det önskas fler caféer, sorteringsstationer och utomhusträningsredskap.
Mera 2023 pressmeddelanden (sttinfo.fi)
Publicerad 04-06-2013 kl. 15.24, uppdaterad 13-03-2023 kl. 10.50
Målgrupp: