Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Publikationer

 
 
Julkaisu_kuva_340px_nelio
 

Finlands miljöcentrals resultat publiceras i olika slags inhemska och utländska publikationer, vetenskapliga serier, guideböcker, rapporter och facktidskrifter. Vi producerar publikationer även i samarbete med expertorganisationer inom olika branscher och med övriga miljöförvaltningen.

Du kan också hitta våra senaste publikationer på Twitter: #sykepublication.

Publicerad 13.4.2017 kl. 9.51, uppdaterad 18.10.2019 kl. 9.47
Målgrupp: