Hydrologiska översikter

Den färskaste hydrologiska information finns alltid på adressen vesi.fi/sv/

Den sista månatliga hydrologiska översikten publicerades 3.1.2019. I fortsättningen kommer vi att publicera hydrologiska pressmeddelanden då vattensituationen avviker tydligt från det vanliga, då den är mer riskfylld än vanligt eller då den väckt diskussion exempelvis i medierna.

 

 

Publicerad 27-08-2015 kl. 12.56, uppdaterad 04-04-2023 kl. 14.46