Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ladattavat paikkatietoaineistot

Ladattavien paikkatietoaineistojen kuvaukset löytyvät kunkin aineiston metatiedoista. Viimeisin päivityspäivämäärä on kirjattu sekä metatietoihin ja aineistopakettilistaan. Aineistojen koordinaatisto on ETRS-TM35FIN.

SYKEn palvelusta ladattavat paikkatietoaineistot kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan piiriin. Käyttölupa on luettavissa kohdasta Käyttölupa ja vastuut.

Koko Suomen kattavat aineistopaketit

A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö
     

A

     
Asemakaavoitettu alue 31.12.2019 29.9.2020 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2018 26.11.2019 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2017 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2016 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2015 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2014 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2013 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2012 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2011 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2009 29.9.2020 shp Metatietokuvaus
Asemakaavoitettu alue 31.12.2007 29.9.2020 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 2019 29.9.2020 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 2015 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 2010 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 2005 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 2000 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 1995 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Asuinalueet 1990 25.9.2018 shp Metatietokuvaus

C

     
CORINE maanpeite 2018, 20 m 26.3.2019 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2018, 25 ha 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2012-2018, 0,5-1ha 11.12.2018 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2012-2018, 5ha 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2012, 20 m 30.9.2014 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2012, 25 ha 25.11.2014 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2012, 20 m lähde-elementti 30.9.2014 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2012, 20 m ikäelementti 30.9.2014 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2006-2012, 0,5-1ha 25.11.2014 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2006-2012, 5ha 25.11.2014 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2006, 25 m 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2006, 25 ha 15.6.2010 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2006, 25 m lähde-elementti 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2006, 25 m ikäelementti 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2000-2006, 0,5-1 ha 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeitemuutokset 2000-2006, 5 ha 15.6.2010 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000, 25 m 11.5.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000, 25 ha 4.4.2005 shp Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000, 25 m lähde-elementti 11.5.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000, 25 m ikä-elementti 11.5.2010 geotiff Metatietokuvaus
CORINE maanpeite 2000 -aineistoon tehdyt korjaukset 15.6.2010 geotiff Metatietokuvaus

E

     
EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa 26.5.2020 shp Metatietokuvaus

F

     
Fenologia: Kasvukauden alku havumetsissä 2001-2019 29.9.2020 geotiff Metatietokuvaus
Fenologia: Kasvukauden alku lehtimetsissä 2001-2019 29.9.2020 geotiff Metatietokuvaus

H

     
Hajajätevesien YSL:n mukaiset viitteelliset ranta-alueet 26.9.2017 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 2019 (YKR) 29.9.2020 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 2015 (YKR) 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 2010 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 2005 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 2000 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 1995 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Harva ja tiheä taajama-alue 1990 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Havaitut tulva-alueet 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Hydrologiset havaintopaikat 26.5.2020 shp Metatietokuvaus

I

     
IMAGE2012-satelliittikuvamosaiikki Etelä-Suomi 25.11.2014 geotiff Metatietokuvaus
IMAGE2012-satelliittikuvamosaiikki Pohjois-Suomi 25.11.2014 geotiff Metatietokuvaus
IMAGE2006-satelliittikuvamosaiikki 23.4.2013 geotiff Metatietokuvaus
IMAGE2000-satelliittikuvamosaiikki 23.4.2013 geotiff Metatietokuvaus

J

     
Järvien ja jokien luotauspisteet 28.3.2017 shp Metatietokuvaus
Järvien ja jokien syvyysalueet 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Järvien ja jokien syvyyskäyrät 4.10.2016 shp Metatietokuvaus

K

     
Kansalliset kaupunkipuistot 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Kaupunki-maaseutuluokitus 2018 (YKR) 26.5.2020 shp Metatietokuvaus
Kaupunki-maaseutuluokitus 2010 (YKR) 12.11.2013 shp Metatietokuvaus
Kaupunkiseudut 2019 (YKR) 29.9.2020 shp Metatietokuvaus
Kaupunkiseudut 2015 (YKR) 1.10.2019 shp Metatietokuvaus
Kaupunkiseudut 2010 (YKR) 10.9.2013 shp Metatietokuvaus
Keskustat ja kaupan alueet 2015 (YKR) 26.3.2019 shp Metatietokuvaus
Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt 11.5.2010 shp Metatietokuvaus

L

     
Liikennealueiden riskiluokitus 27.11.2012 shp Metatietokuvaus
Lintudirektiivin raportointi 2019, linnut 31.3.2020 shp Metatietokuvaus
Lintudirektiivin raportointi 2013, linnut 17.11.2015 shp Metatietokuvaus
Luonnonsuojelualueet: erämaa-alueet Päivittäin päivittyvä shp Metatietokuvaus
Luonnonsuojelualueet: valtion omistamat Päivittäin päivittyvä shp Metatietokuvaus
Luonnonsuojelualueet: yksityisten mailla Päivittäin päivittyvä shp Metatietokuvaus
Luonnonsuojelulain mukaiset maisemanhoitoalueet 29.5.2018 shp Metatietokuvaus
Luontodirektiivin raportointi 2019, lajit 31.3.2020 shp Metatietokuvaus
Luontodirektiivin raportointi 2013, lajit 17.11.2015 shp Metatietokuvaus
Luontodirektiivin raportointi 2019, luontotyypit 31.3.2020 shp Metatietokuvaus
Luontodirektiivin raportointi 2013, luontotyypit 17.11.2015 shp Metatietokuvaus
Luonnonsuojeluohjelma-alueet 9.2.2010 shp Metatietokuvaus

M

     
Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla 11.12.2018 geotiff Metatietokuvaus
Maastoliikenteen rajoitusalueet 18.5.2021 shp Metatietokuvaus
Merenhoidon aluejako 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja niiden lohkot 23.5.2017 shp Metatietokuvaus
Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 (Zonation) alueellinen 29.5.2018 geotiff Metatietokuvaus
Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 (Zonation) valtakunnallinen 29.5.2018 geotiff Metatietokuvaus

N

     
Natura 2000 -alueet 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Nitraattidirektiivin mukaiset havaintopaikat 1.12.2020 shp Metatietokuvaus

P

     
Pohjavesialueet 28.9.2021 shp Metatietokuvaus
Poikkeamispäätökset (ELY-keskukset) 26.9.2017 shp Metatietokuvaus
Poronhoitoalueiden laidunluokitus (tarkka) 18.5.2021 geotiff Metatietokuvaus
Poronhoitoalueiden laidunluokitus (yleistetty) 18.5.2021 geotiff Metatietokuvaus

R

     
Ranta10 - Järvet 28.9.2021 shp Metatietokuvaus
Ranta10 - Joet 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Ranta10 - Meret ja merisaaret 6.4.2021 shp Metatietokuvaus
Ranta10 - Uomaverkosto 28.9.2021 shp Metatietokuvaus

S

     
Siltojen korkeudet (raster dataset) 18.5.2021 gdb Metatietokuvaus
Soiden ojitustilanne 6.4.2021 geotiff Metatietokuvaus
Soidensuojelun täydennysehdotus 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Suokasvillisuuden aluejako 12.5.2015 shp Metatietokuvaus
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvio 2018 28.9.2021 shp Metatietokuvaus
Suomen maisemamaakunnat 25.9.2018 shp Metatietokuvaus

T

     
Taajamat 2019 (YKR) 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Taajamat 2015 (YKR) 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Taajamat 2010 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Taajamat 2005 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Taajamat 2000 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Taajamat 1995 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Taajamat 1990 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Tulvariskialueet 26.11.2019 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): kartoitetut alueet ja infoviivat 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 0,1% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 0,4% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 1% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 2% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 5% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 10% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 20% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (meritulvat): vuotuinen todennäköisyys 50% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): kartoitetut alueet ja infoviivat 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): vuotuinen todennäköisyys 0,1% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): vuotuinen todennäköisyys 0,4% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): vuotuinen todennäköisyys 1% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): vuotuinen todennäköisyys 2% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): vuotuinen todennäköisyys 5% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): vuotuinen todennäköisyys 10% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): vuotuinen todennäköisyys 20% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tulvavaaravyöhykkeet (vesistötulvat): vuotuinen todennäköisyys 50% 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Tunturialueet 28.11.2017 geotiff Metatietokuvaus

U

     
Uimavesidirektiivin mukaiset uimavedet 1.12.2020 shp Metatietokuvaus

V

     
Valtakunnallinen maakuntakaavapaikkatietokanta, YM:n vahvistamat (Ei päivity) 11.12.2018 shp Metatietokuvaus
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet 31.3.2020 shp Metatietokuvaus
Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot 31.3.2020 shp Metatietokuvaus
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat 27.3.2018 shp Metatietokuvaus
Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat 28.11.2017 shp Metatietokuvaus
Valuma-alueet 9.2.2010 shp Metatietokuvaus
Valuma-alueiden merialuejako 11.5.2010 shp Metatietokuvaus
Vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat (ulkorajaus) 17.11.2009 shp Metatietokuvaus
VELMU Avoimuusindeksi merenpinnalla 15.3.2016 geotiff Metatietokuvaus
VELMU Näkösyvyys 15.3.2016 geotiff Metatietokuvaus
VELMU Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontokohteet (EMMA) 26.5.2020 shp Metatietokuvaus
Vesienhoitoalueet-paikkatietokanta 4.6.2013 shp Metatietokuvaus
Vesienhoitoalueiden seurantapaikat, pintavesi 28.3.2017 shp Metatietokuvaus
Vesienhoitoalueiden seurantapaikat, pohjavesi 28.3.2016 shp Metatietokuvaus
Virtavesien lohikalakannat 18.5.2021 shp Metatietokuvaus
VHS vesimuodostumat 2022 (alustava) 6.4.2021 shp Metatietokuvaus
VHS vesimuodostumat 2016 28.3.2017 shp Metatietokuvaus

Y

     
Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot 26.11.2019 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2019 (YKR) 1.12.2020 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2015 (YKR) 4.10.2016 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2010 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2005 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 2000 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 1995 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen aluejaot 1990 (YKR) 25.9.2018 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2017 (YKR) 1.10.2019 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2015 (YKR) 28.3.2017 shp Metatietokuvaus
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2010 (YKR) 24.9.2013 shp Metatietokuvaus
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2017 26.3.2019 shp Metatietokuvaus
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2012 26.11.2013 shp Metatietokuvaus
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2007 23.11.2010 shp Metatietokuvaus

 

  

 

 

Julkaistu 28.9.2021 klo 16.12, päivitetty 27.9.2021 klo 12.28
Kohderyhmä: