Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Karttapalvelut

SYKEllä on useita karttapalveluja, joiden kautta saat käyttöösi eri materiaaleja.

Karttapalvelut

Lisätietoa karttapalveluista

Karttapalvelussa on esitetty kasvukauden alku havu- ja lehtimetsissä vuosina 2001-2016. Karttapalvelun kieli on englanti.
Tietoa palvelusta
Karttapalvelussa on esitetty hajajätevesien siirtymäaikasäädöksien alueet: luokitellut pohjavesialueet, sekä vyöhykeaineisto, joka antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamista ranta-alueista.
Tietoa palvelusta

Karttapalvelu sisältää ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen päästöt Suomessa vuosille 2015 ja 2030. Päästöt on laskettu Alueellisella päästöskenaariomallilla (FRES). Mukana olevia päästöjä ovat mm. hiukkaset, musta hiili, NOx, SO2, VOC, BaP, CO2 ja CH4. Karttapalvelun kieli on englanti.
Tietoa palvelusta

Karpalon kautta voi tarkastella kaikkia ympäristöhallinnossa tuotettuja tai ympäristöhallinnossa yhteisessä käytössä olevia paikkatietoja sekä ympäristötietojärjestelmien kohteita.
Tietoa palvelusta

Lapio-karttapalvelulla voidaan katsella suuria ladattavia aineistoja ja ladata niiden osia alueelliseen rajaukseen tai karttaan perustuen.
Tietoa palvelusta

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia kartta- ja tilastotietoja.
Tietoa palvelusta

 

Karttapalvelulla voi tarkastella maa-ainestenottolupien ja kiviainesvarantojen sijaintia sekä niiden sijoittumista suhteessa pohjavesialueisiin, arvokkaisiin geologisiin muodostumiin ja suojelualueisiin.
Tietoa palvelusta

Siirry Maastolilikenne-karttapalveluun.

Karttapalvelussa esitetään Maastoliikenteen rajoitusalueet. Palvelussa esitettävä aineisto perustuu ELY-keskusten päätöksiin.
Tietoa palvelusta

TARKKA-palvelussa on tarjolla sekä tosivärikuvia että vedenlaadun tulkintoja Suomen lähialueilta. Tulkinnat on tehty tarkan maastoerotuskyvyn satelliittikuvilta: Sentinel 2 (maastoerotuskyky 10m) ja Landsat 8 (20-30m).
Tietoa palvelusta

Tulvakarttapalvelussa on esillä tulvavaara- ja tulvariskikarttoja merkittäviltä tulvariskialueilta sekä toteutuneita tulvia kuvaavia aineistoja.
Tietoa palvelusta

VALUE - valuma-alueen rajaustyökalu on tarkoitettu jokapäiväiseen hyötykäyttöön valuma-aluetietoa vaativia tehtäviä helpottamaan.Interaktiivisessa sovelluksessa käyttäjä voi rajata automaattisesti yläpuolisen valuma-alueen uomalle tai järvelle ja tallentaa sen.
Tietoa palvelusta

Karttapalvelu on tehty SYKEn uuden valuma-aluejakoluonnoksen katselua ja palautteen antamista varten. Aineistoa voidaan vielä muuttaa käyttäjien kommenttien perusteella. Uudessa aineistossa valuma-alueita on yhteensä yli 22 000.
Tietoa palvelusta

VELMU eli Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma kartoittaa Suomen vedenalaista meriluontoa. Palvelu sisältää tietoa meri- ja rannikkoalueemme tärkeimpien luontotyyppien ja lajien esiintymisestä ja levinneisyydestä.
Tietoa palvelusta

Siirry Vesikartta-karttapaveluun.
            

Palvelu sisältää vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja.
Tietoa palvelusta

Siirry Vesimittari -karttapalveluun.
            

Palvelun avulla kaikki kiinnostuneet voivat seurata Lounais-Suomen jokien vedenlaatua kahdeksalla mittausasemalla lähes reaaliajassa. Kuvat päivittyvät palveluun vähintään kerran vuorokaudessa automaattisesti.
Tietoa palvelusta

Kartalla esitetään automaattiset tulvavaroitukset sekä ennusteet järvien ja jokien vedenkorkeudesta. Ennustekuvissa näkyvät reaaliaikaiset havainnot yli 300 kohteesta.
Tietoa palvelusta

Julkaistu 11.12.2018 klo 15.51, päivitetty 1.2.2021 klo 10.46
Kohderyhmä: