1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Mökkeilyn hiilijalanjälki
Julkaistu: 2.12.2022

Tavoitteena on selvittää mökkeilyn ilmastovaikutukset Suomessa. Hankkeessa tuotetaan arviot mökkeilyilmiön hiilijalanjäljestä sisältäen mökkien energiankulutuksen, mökkeilyyn liittyvän kotimaan liike...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Mökkeilyn hiilijalanjälki
02-2023 Uima-allasvesi
Julkaistu: 1.12.2022

  Proftest SYKE järjestää yhteistyössä Eurofins Environment Testing Finland Oy:n kanssa pätevyyskokeen uima-allasvesien kloori-, KMnO 4 -, NO 3 -, pH-, sameus- ja ureamäärityksistä. P...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 02-2023 Uima-allasvesi
Geneettiset menetelmät kasviplanktonseurantaan (GeMeKa)
Julkaistu: 29.11.2022

Hankkeen tausta Biodiversiteetin eli eliöiden monimuotoisuuden on todettu vaikuttavan huomattavasti perustuottajien, kuten ulappaekosysteemien kasviplanktonyhteisön tuotantoon, vakauteen ja ravi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Geneettiset menetelmät kasviplanktonseurantaan (GeMeKa)
Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi
Julkaistu: 24.11.2022

Ajankohtaista Viimeisen kesän inventoinnit on saatu pätökseen ja kerätty tieto on saatu pääosin tallennettua. Tukitasoon vaikuttavaa arvoluokkatietoa tullaan viemään viljelijöiden verkkoasi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi
01-2023 THL
Julkaistu: 18.11.2022

   Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristömikrobiologian yksikkö järjestää yhteistyössä Proftest SYKE pätevyyskoetoiminnan kanssa pätevyyskokeen asumisterveystutkimuks...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Käynnissä olevat pätevyyskokeet > 01-2023 THL
Arviointiraportit
Julkaistu: 18.11.2022

IPBES tuottaa säännöllisiä ja ajankohtaisia tieteellisiä arviointiraportteja, joissa käsitellään biodiversiteettiä, ekosysteemipalveluita ja niiden yhteyksiä. Raportit ovat laajoja temaattisia, globa...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > IPBES > Arviointiraportit
IPBES
Julkaistu: 18.11.2022

Ympäristöministeriö asetti vuonna 2020 kansallisen IPBES-työryhmän yhteydenpitokanavaksi kansainvälisen ja kansallisen IPBES-työn välillä. Työryhmä koostuu ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > IPBES
Jäsenet ja yhteystiedot
Julkaistu: 18.11.2022

Ympäristönimisteriö on vuonna 2020 asettanut kansallisen IPBES-työryhmän, jonka tämänhetkinen toimikausi on 1.6.2020-31.12.2022. Puheenjohtaja Tutkimusjohtaja Tanja Suni , ympäristöministe...

Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Asiantuntijatyö > IPBES > Jäsenet ja yhteystiedot
Ilmoita luontohavaintosi
Julkaistu: 14.11.2022

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tekee työkalupakkia kansalaisten luontohavaintojen tallentamiseen ja jakamiseen. Pilottina kansalaishavainnoinnin edistämisessä on jo vuodesta 2011 toiminut Järvi- j...

Kansalaishavainnot > Ilmoita luontohavaintosi
Järjestelmä
Julkaistu: 14.11.2022

Teknisiä järjestelyitä varten tarvitaan myös ns annotaatiohavaintoja: Havaintoja ja muistiinpanoja toisista havainnoista. Näiden avulla voi esimerkiksi merkitä virheellisiä havaintoja jaosta poistett...

Kansalaishavainnot > SYKEn kansalaishavainnot > Kyselyt > Järjestelmä
Kampanjat
Julkaistu: 14.11.2022

Kansalaishavaintokampanja järjestää käytännössä joukkoistetun tiedonkeruun: Kansalaishavaintokampanjoissa yhdistetään ja järjestetään erilaisten toisiinsa liittyvien havaintojen tekemistä, havainnoin...

Kansalaishavainnot > Kampanjat
Kansalaishavainnot
Julkaistu: 14.11.2022

Ajankohtaista Kansalaishavainnot.fi -havaintojen ilmoitusten palvelusivut siirtyneet ymparisto.fi -sivujen alta syke.fi -sivujen alle - päivitä muistiin tallentamiesi sivujen&...

Kansalaishavainnot
Kansalaishavaintojen yhteistyö
Julkaistu: 14.11.2022

Julkisen hallinnon suositus kansalaishavainnoista Kansalaishavaintotoimintaa ja kansalaistiedettä varten pyritään kehittämään kaikille viranomaisille yhteisiä käytäntöjä. Näiden avulla eri toimi...

Kansalaishavainnot > Ohjeita kansalaishavaintojen yhteiskäytöstä > Kansalaishavaintojen yhteistyö
Kyselyt
Julkaistu: 14.11.2022

Kansalaishavainnot ovat havaitun ilmiön tapahtumapaikkaan ja –aikaan yhdistettyjä vastauksia tällaisiin ennalta määriteltyihin kysymyspattereihin. Ne esitetään havaitsijoille paikkaan sidottuina kyse...

Kansalaishavainnot > SYKEn kansalaishavainnot > Kyselyt
Lookalike-ryhmä
Julkaistu: 14.11.2022

Lookalike – Samankaltaiset kysymyspatterit muiden havaintojenilmoittamisen järjestelmien kanssa Lookalike – eli samankaltaisten – kategorian kyselyt ovat mahdollisimman yhtäpitäviä kopioita olem...

Kansalaishavainnot > Ohjeita kansalaishavaintojen yhteiskäytöstä > Ohjeita CitobsDB käyttäjille > Lookalike-ryhmä
Master-ryhmä
Julkaistu: 14.11.2022

Master-versio havintoaineistoista yhteistyössä muiden havaintojenilmoittamisen järjestelmien kanssa Master -kategoriassa kaikki havainnot myös alkuperäisestä järjestelmästä pyritään keräämään Ci...

Kansalaishavainnot > Ohjeita kansalaishavaintojen yhteiskäytöstä > Ohjeita CitobsDB käyttäjille > Master-ryhmä
Mirror-ryhmä
Julkaistu: 14.11.2022

Mirror - Peilatut toisinnot kysymyspattereista ja käyttöliittymistä yhteistyössä muiden havaintojenilmoittamisen järjestelmien kanssa Mirror – eli peilatun toisinnon – kategoriassa CitobsDB yllä...

Kansalaishavainnot > Ohjeita kansalaishavaintojen yhteiskäytöstä > Ohjeita CitobsDB käyttäjille > Mirror-ryhmä
Näin hyödynnät Citobs -palveluita
Julkaistu: 14.11.2022

Citobs palveluiksi kutsutaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kansalaishavaintojärjestelmän avulla tuotettuja palveluita. Tämän SYKEssä kehitetyn järjestelmän nimi on CitobsDB (citizen observation da...

Kansalaishavainnot > SYKEn kansalaishavainnot > Näin hyödynnät Citobs -palveluita
Ohjeita CitobsDB käyttäjille
Julkaistu: 14.11.2022

CitobsDB järjestelmä on tarkoitettu yhteiskäytettäväksi SYKE ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. CitobsDB voi toimia myös yhdessä muiden kansalaishavainnoinnin järjestelmien kanssa. CitobsDB O...

Kansalaishavainnot > Ohjeita kansalaishavaintojen yhteiskäytöstä > Ohjeita CitobsDB käyttäjille
Ohjeita kansalaishavaintojen yhteiskäytöstä
Julkaistu: 14.11.2022

Mitä tiedoilla tehdään? Havaintotietojesi käyttöoikeudet tietojen jatkokäsittelyssä Miksi tekijänoikeuksista puhutaan havaintojen yhteydessä? Mitä tämä CC0-juttu on – ja mistä ...

Kansalaishavainnot > Ohjeita kansalaishavaintojen yhteiskäytöstä

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle