Minna Pekkonen

Erikoistutkija, kehittämispäällikkö

FT, ekologia ja evoluutiobiologia, Helsingin yliopisto

Minna Pekkonen

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 251 779

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ Twitter, LinkedIn

Nykyinen tehtävä

 • Luontoratkaisujen yksikön kehittämispäällikkö
 • Projektipäällikkö Ekologisen kompensaation pilotointi-hankkeessa
 • Vuorovaikutusvastaava Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilensidonta muuttuvassa ympäristössä (IBC-Carbon) -hankkeessa.
 • Koordinaattori hankkeessa Päätöksenteon tukeminen elinympäristöjen tilan parantamiseksi -MetZo III
 • Viestintä, vuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö Suomen ekosysteemiobservatorio FEO -hankkeessa
 • Ekologisiin kompensaatioihin liittyvä tutkimus- ja kehittäminen Habitaattipankki-tutkimuskonsortiossa

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • Ekologinen kompensaatio
 • Vuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö
 • Tiedeviestintä ja tieteen popularisointi

Tausta

Olen työskennellyt vuodesta 2014 alkaen Suomen ympäristökeskuksessa, vaihtelevasti sekä suunnittelijana, biodiversiteetti ja ekosysteemipalveluiden teemaviestijänä että vierailevana tutkijana omalla tutkimusrahoituksella. Yhdistävä tavoite työssäni on kehittää ja viedä käytäntöön uusia keinoja, joilla voitaisiin turvata luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja. Viestintä, vuorovaikutus ja työskentely erilaisten sidosryhmien kanssa ovat osa työnkuvaani.

Olen koulutukseltani ekologi ja evoluutiobiologi. Väitöskirjatutkimukseni ratkoi kokeellisin menetelmin kysymyksiä liittyen lajien välisen resurssikilpailun evolutiivisiin vaikutuksiin. Koulutuksen myötä hankittu osaamiseni painottuu ekologian ja evoluutiobiologian teorioiden laaja-alaiseen hallintaan sekä eläintieteeseen. Lisäksi olen täydentänyt osaamistani opiskelemalla tiedeviestintää. Tutkimustyöni SYKEssä on keskittynyt ihmisen luonnolle aiheuttamien haittojen lieventämisen ja kompensoimisen keinoihin, erityisesti näiden menetelmien kehittämiseen ja pilotointiin yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Projektit

 • Ekologisen kompensaation pilotointi
 • IBC-Carbon : Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä - Integrated biodiversity conservation and carbon sequestration in the changing environment
 • MetZo III - Päätöksenteon tukeminen elinympäristöjen tilan parantamiseksi
 • FEO Suomen ekosysteemiobservatorio
 • EKOTEKO - Ekologiset kompensaatiot teoriasta käytäntöön
 • InnoForESt : Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services. Projektin sivu suomeksi: Älykkäitä tiedon, hallinnan ja liiketoiminnan innovaatioita metsien ekosysteemipalveluiden kestävälle tuotannolle ja kannustimille (päättynyt 2020)
 • Habitaattipankki -tutkimuskonsortio
 • Ekosysteemihotelli (päättynyt 2019)
 • Uudet työkalut ekologiseen rakentamisen merellä (päättynyt 2018)

Julkaisuja

Varumo, L., Kangas, J., Kotilainen, J.M., Kullberg, P., Ojala, E., Pekkonen, M., Suokas, S. & Ollikainen, M. 2023. Oppeja Suomen ensimmäisestä ekologisesta kompensaatiosta Lahdessa. Alue ja Ympäristö, 52(1), 128–137.

Korhonen-Kurki, K., Bor, S., Faehnle, M., Kosenius, A.-K., Kuusela, S., Käyhkö, J., Pekkonen, M., Saarikoski, H. & Keskinen, M. 2022. Empirical insights into knowledge-weaving processes in strategic environmental research. Journal of Environmental Policy & Planning.

Kangas, J., Ollikainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kosenius, A.-K. & Forsius, M. Hiilikorvaus osaksi METSO-ohjelmaa tehostamaan vanhojen metsien ja hiilivarastojen suojelua. IBC-Carbon politiikkasuositus 4.4.2022

Kangas, J., Kullberg, P., Pekkonen, M., Kotiaho, J.S., Ollikainen, M. 2021. Precision, Applicability, and Economic Implications: A Comparison of Alternative Biodiversity Offset Indexes. Environmental Management, 68, 170–183.

Kujala, H., Halme, P., Pekkonen, M., Ryttäri, T., Raunio, A., Kullberg, P., Koljonen, S., Kostamo, K., Keränen, I. 2021. Heikennyksen ja hyvityksen arviointi ekologisessa kompensaatiossa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2021. 

Forsius, M., ym. 2021. Developing a spatially explicit modelling and evaluation framework for integrated carbon sequestration and biodiversity conservation: Application in southern Finland. Science of The Total Environment, 775, 145847.

Pekkonen, M., Ryttäri, T., Belinskij, A., Koljonen, S., Mykrä, H., Kostamo, K. & Ahlroth, P. 2020. Tietotaso ja kokemukset ekologisesta kompensaatiosta Suomessa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:20.

Pekkonen, M., Koljonen, S., Raunio, A., Kostamo, K. & Soimakallio, S. 2019. Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön. SYKE Policy Brief 20.11.2019. 

Pekkonen, M., Ryttäri, T., Pöyry, J. & Ahlroth, P. 2019. Ekosysteemihotelli - lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2019.

Primmer, E., Varumo, L, Kotilainen, J.M., Raitanen, E., Kattainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kullberg, P. Kangas, J.A., Ollikainen, M. 2019: Institutions for governing biodiversity offsetting: An analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy 81: 776–784.

Raunio, A., Anttila, S., Pekkonen, M. & Ojala, O. 2018. Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa. Suomen ympäristö 4/2018. Available also in English: Raunio et al. 2019: Suitability of habitat types for biodiversity offsetting in Finland. Publications of the Ministry of Environment 9/2019.

Kostamo, K., Pekkonen, M., Ahlroth, P., Heikkinen, R., Kallasvuo, M., Kuningas, S., Laamanen, L., Lappalainen, A. & Veneranta, L. 2018. Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2018.

Pekkonen, M. 2013. Interplay of ecology and evolution under changing environmental conditions: Evolution experiments with heterotrophic bacteria. Artikkeliväitöskirja, Unigrafia oy, Helsinki. 105 s.

Sørensen, J.G., Pekkonen, M., Lindgren, B., Loeschcke, V., Laurila, A. & Merilä, J. 2009. Complex patterns of geographic variation in heat tolerance and Hsp70 expression levels in the common frog Rana temporaria. Journal of Thermal Biology 34, 49–54.

Piha, H., Pekkonen, M. & Merilä, J. 2006. Morphological abnormalities in amphibians in agricultural habitats: a case study of the common frog Rana temporaria. Copeia 4, 810–817.

Tiedeviestintä ja tieteen popularisointi

Julkaistu 16.8.2019 klo 16.03, päivitetty 12.9.2023 klo 7.45

Kohderyhmä: