Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Minna Pekkonen

Minna Pekkonen henkilökuva

Minna Pekkonen

Suunnittelija

Biodiversiteettikeskus, Ekosysteemien toiminta -ryhmä

FT, ekologia ja evoluutiobiologia, Helsingin yliopisto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puhelin: 0295 251 779

Suomen ympäristökeskus

Osoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

@ Twitter, LinkedIn

 

Nykyinen tehtävä

  • Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilensidonta muuttuvassa ympäristössä (IBC-Carbon) -hankkeen vuorovaikutusvastaava (Saija Kuuselan virkavapaan sijaisuus).
  • Ekologisiin kompensaatioihin liittyvä tutkimus- ja kehittäminen esimerkiksi InnoForESt-hankkeessa ja  Habitaattipankki-tutkimuskonsortiossa.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Ekologinen kompensaatio
  • Vuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö
  • Tiedeviestintä ja tieteen popularisointi

Tausta

Olen työskennellyt vuodesta 2014 alkaen Suomen ympäristökeskuksessa, vaihtelevasti sekä hankesuunnittelijana, biodiversiteetti ja ekosysteemipalveluiden teemaviestijänä että vierailevana tutkijana omalla tutkimusrahoituksella (Ekosysteemihotelli ja Suomen Habitaattipankki -hankkeissa). Yhdistävä tavoite työssäni on kehittää ja viedä käytäntöön uusia keinoja, joilla voitaisiin turvata luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja. Viestintä, vuorovaikutus ja työskentely erilaisten sidosryhmien kanssa ovat olleet osa työnkuvaani jo useita vuosia.

Olen koulutukseltani ekologi ja evoluutiobiologi. Väitöskirjatutkimukseni ratkoi kokeellisin menetelmin kysymyksiä liittyen lajien välisen resurssikilpailun evolutiivisiin vaikutuksiin. Koulutuksen myötä hankittu osaamiseni painottuu ekologian ja evoluutiobiologian teorioiden laaja-alaiseen hallintaan sekä eläintieteeseen. Lisäksi olen täydentänyt osaamistani opiskelemalla tiedeviestintää. Tutkimustyöni SYKEssä on keskittynyt ihmisen luonnolle aiheuttamien haittojen lieventämisen ja kompensoimisen keinoihin, erityisesti näiden menetelmien kehittämiseen ja pilotointiin yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Projektit

  • IBC-Carbon : Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä - Integrated biodiversity conservation and carbon sequestration in the changing environment
  • InnoForESt : Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services. Projektin sivu suomeksi: Älykkäitä tiedon, hallinnan ja liiketoiminnan innovaatioita metsien ekosysteemipalveluiden kestävälle tuotannolle ja kannustimille
  • Habitaattipankki -tutkimuskonsortio
  • Ekosysteemihotelli (päättyy 2019)
  • Uudet työkalut ekologiseen rakentamisen merellä (päättynyt 2018)

Julkaisuja

Pekkonen, M., Ryttäri, T., Pöyry, J. & Ahlroth, P. 2019. Ekosysteemihotelli - lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2019.

Primmer, E., Varumo, L, Kotilainen, J.M., Raitanen, E., Kattainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kullberg, P. Kangas, J.A., Ollikainen, M. 2019: Governing biodiversity offsetting: An institutional analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy 81: 776–784.

Raunio, A., Anttila, S., Pekkonen, M. & Ojala, O. 2018. Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa. Suomen ympäristö 4/2018 .Available also in English: Raunio et al. 2019: Suitability of habitat types for biodiversity offsetting in Finland. Publications of the Ministry of Environment 9/2019.

Kostamo, K., Pekkonen, M., Ahlroth, P., Heikkinen, R., Kallasvuo, M., Kuningas, S., Laamanen, L., Lappalainen, A. & Veneranta, L. 2018. Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2018.

Pekkonen, M. 2013. Interplay of ecology and evolution under changing environmental conditions: Evolution experiments with heterotrophic bacteria. Artikkeliväitöskirja, Unigrafia oy, Helsinki. 105 s.

Sørensen, J.G., Pekkonen, M., Lindgren, B., Loeschcke, V., Laurila, A. & Merilä, J. 2009. Complex patterns of geographic variation in heat tolerance and Hsp70 expression levels in the common frog Rana temporaria. Journal of Thermal Biology 34, 49–54.

Piha, H., Pekkonen, M. & Merilä, J. 2006. Morphological abnormalities in amphibians in agricultural habitats: a case study of the common frog Rana temporaria. Copeia 4, 810–817.

Esitelmät, muu tiedeviestintä

Julkaistu 16.8.2019 klo 16.03, päivitetty 19.8.2019 klo 13.05

Kohderyhmä: