Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Avoimet työpaikat

Ilmoitukset avoimista työpaikoista listautuvat sivulle automaattisesti. Jos lista on tyhjä, organisaatiossamme ei tällä hetkellä ole avoimia työpaikkoja. Voit jättää avoimen harjoittelupaikkahakemuksen täyttämällä Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE -lomakkeen.

 

 • Tutkija/Erikoistutkija - Kaupunkiekosysteemit
  Olemme vahvistamassa kaupunkien kestävyysmurroksen tutkimustamme kaupunkiekosysteemien, biodiversiteetin, ekosysteemipalveluiden ja luontopohjaisten ratkaisujen näkökulmista. Ymmärrätkö kaupunkiekosysteemien sosio-ekologisen erityisluonteen? Onko sinulla syvällistä osaamista kaupunkiympäristöön sovellettujen paikkatietopohjaisten menetelmien ja mallien käytöstä ja kehittämisestä? Osaatko tuottaa tieteellisesti päteviä tutkimustuloksia ja tehdä niistä päätöksentekoa tukevia lopputuotteita? Jos vastasit kyllä, voit olla etsimämme henkilö. Haemme tutkijaa/erikoistutkijaa monipuolisiin kestävien kaupunkiekosysteemien tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.8.2021-31.5.2022. Kaupunkiekosysteemien tutkijana pääset hyödyntämään monipuolisia taitojasi kuntien ekosysteemitilinpidon kehittämisessä ja ekosysteemipalveluiden sosio-ekologisten arvojen analysoinnissa. Työtä tehdään yhteistyössä ekonomistien ja muiden eri alojen tutkijoiden kanssa. Tehtäväsi ovat tiivistetysti seuraavat: 1) Kuntien ekosysteemitilinpidon kehittäminen ja paikkatietoanalyysien ja -mallien tekeminen liittyen ekosysteemityyppeihin ja niiden laajuuteen, ekosysteemien tilaan sekä ekosysteemipalveluiden tarjontaan ja käyttöön. Etuna on, jos osaat käyttää ns. big dataa ja koneoppimista ekosysteemitilien laskemiseen tarvittavien tietojen tuottamisessa. 2) Ekosysteemipalveluiden ja kaupunkien luontopohjaisten ratkaisuiden sosio-ekonomisten arvojen paikkatietopohjainen mallintaminen. 3) Tieteellisten vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien kirjoittaminen hankkeiden tulosten pohjalta yhdessä muiden tutkijoiden kanssa. 4) Uusien tutkimushankkeiden ideointi ja hankehakemusten laatiminen a. Tutkimuksen kehittäminen kaupunkiluonnon ja ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin suhteeseen liittyen käyttäen paikkatietopohjaista mallinnusta ja big dataa. b. Tutkimuksen kehittäminen liittyen kaupunkiekosysteemeihin, biodiversiteetin seurantaan, ekosysteemipalveluihin ja luontopohjaisiin ratkaisuihin paikkatietopohjaisen mallinnuksen ja kansalaistieteen keinoin. Tutkijana pääset osallistumaan alan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtävä on sijoitettu SYKEn biodiversiteettikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme monitilaympäristössä.
 • Tutkija – ympäristötilastoaineistot
  Haemme tutkijaa monipuolisiin kestävän kulutuksen ja tuotannon tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.9.2021 - 31.8.2024. Olemme vahvistamassa kokonaiskestävyyden kvantitatiivisen arvioinnin osaamistamme. Tutkijana tehtävänäsi on koostaa ja analysoida erilaisia ympäristötilinpitoaineistoja (esim. ilmapäästöt, luonnonvarat, vesi, ravinteet) ja kehittää menetelmiä tietojen keruun ja käsittelyn helpottamiseksi. Lisäksi laajennat aineistopohjaa (uusiomateriaalit, jätteet, muovit, haitalliset aineet/kemikaalit), jotta uusia kokonaisuuksia voidaan kytkeä osaksi systeemisiä kestävyystarkasteluita. Tuotat tietoa mm. ympäristölaajennetun talousmallinnuksen, erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käyttöön sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tehtävässäsi analysoit ja raportoit tietoa sekä osallistut raporttien ja artikkelien kirjoittamiseen. Työsi, jota teet yhteistyökumppaniemme kanssa, tuottaa tärkeää tietoa kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin, Oulun, Jyväskylän tai Joensuun toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Tutkija/erikoistutkija – ympäristölaajennettu panos-tuotosmallinnus
  Haemme tutkijaa/erikoistutkijaa monipuolisiin kestävän kulutuksen ja tuotannon tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.9.2021 - 31.8.2024. Olemme vahvistamassa kokonaiskestävyyden kvantitatiivisen arvioinnin osaamistamme. Tutkijana tehtävänäsi on kehittää ympäristölaajennettuja panos-tuotosmalleja ja analysoida niiden avulla tuotannon ja kulutuksen ympäristö- ja talousvaikutuksia. Lisäksi osallistut skenaarioanalyysien suunnitteluun ja lähtötietojen koostamiseen. Tuotat tietoa päätöksenteon tueksi sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden käyttöön. Tehtävässäsi laadit raportteja ja laskentamalleja, analysoit tietoa ja raportoit työsi tuloksista. Työssäsi pääset tekemään yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Työsi tuottaa tärkeää tietoa kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin, Oulun, Jyväskylän tai Joensuun toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Tutkija – meriympäristön mikromuovit
  SYKEn merikeskuksen merenhoidon suunnittelu -ryhmä koordinoi Suomen kansalliseen merenhoitoon liittyvän tiedon tuottamista, kokoamista ja raportointia sekä tekee tiivistä yhteistyötä vesienhoidon suunnittelun asiantuntijoiden kanssa. Ryhmä osallistuu Euroopan komission asiantuntijatyöryhmien, Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) sekä Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM) työhön. Ryhmä kehittää päätöksentekoa tukevia työkaluja, joita ovat esimerkiksi ympäristön tilaa ja ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta mittaavat indikaattorit sekä meren kokonaistilaa arvioivat työkalut. Ryhmä tutkii muun muassa meren roskaantumista, pohjaeläimiä, makroleviä ja planktonia sekä suunnittelee ja toteuttaa niihin liittyvää seurantaa. Mikromuoveihin liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on kasvattaa tietopohjaa, lisätä ymmärrystä ja tuottaa ratkaisuja etenkin meren ja vesistöjen hyvinvoinnin ja kestävän käytön kannalta sekä kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi. Haemme tutkijaa vakituiseen työsopimussuhteeseen 15.9.2021 alkaen. Tehtävässä kehität ja kokoat yhteen SYKEn mikromuoviosaamista ja mahdollistat SYKEn toimimisen kansallisissa ja kansainvälisissä mikromuoveihin liittyvissä hankkeissa osallistumalla rahoitushakuihin, tukemalla hankkeiden koordinointia ja osallistumalla hanketöihin. Tehtäviisi kuuluu myös laajentaa SYKEn mikromuoveihin liittyvää osaamista yhteiskunnallisen vaikuttamisen suuntaan, tuottaen samalla luotettavaa mikromuoveihin liittyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Tutkijan tehtävässä yhdistyy tietoa mikromuovien tuotannosta, kulkeutumisreiteistä, vähentämiskeinoista sekä niiden eliöstövaikutuksista meressä ja vesistöissä, samoin kuin mikromuovien yhteiskunnalle koituvista riskeistä. Tehtävä on sijoitettu SYKEn merikeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, missä työskentelemme nykyaikaisessa monitilaympäristössä.
 • Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE
  Suomen ympäristökeskus ottaa vuosittain yliopistoharjoittelijoita, hakemukset www.aarresaari.net -sivuston kautta. Avoimen harjoittelijapaikkahakemuksen voit jättää täällä. Täytä kaikki pyydetyt kohdat, jotta harjoittelupaikkahakemuksesi osataan kohdentaa oikeaan paikkaan.
https://haku.valtiolle.fi/
Julkaistu 5.7.2013 klo 13.37, päivitetty 18.11.2020 klo 12.42
Aihealue: