Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Finansiering

Finansieringen för Finlands miljöcentral (SYKE) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2017 var SYKE:s verksamhetsfinansiering cirka 53,9 miljoner euro:

  • direkt statlig budgetfinansiering 29,9 miljoner euro (46%)
  • extern finansiering 21,1 miljoner euro (54 %)

Under 2017 användes 4,3 miljoner euro för avvärjning av miljöskador.

 

 

 

 
 

 

 
 

Mera information

Tuula Pietilä, Finlands miljöcentral, förnamn.efternamn@ymparisto.fi [tuula.pietila]

 

Publicerad 27.8.2015 kl. 15.10, uppdaterad 9.5.2018 kl. 13.22
Ämne: