Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Finansiering

Finansieringen för Finlands miljöcentral (SYKE) består av direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering. År 2014 var SYKE:s verksamhetsfinansiering cirka 60,5 miljoner euro:

  • direkt statlig budgetfinansiering 31,4 miljoner euro (52%)
  • extern finansiering 29,2 miljoner euro (48 %)

Under 2014 användes 4,7 miljoner euro för avvärjning av miljöskador.

 

 

 

 
 

 

 
SYKEinfo_FI_ulkop suora_rahoitusgraafi_L556px_2015_SWE
Direkt statlig budgetfinansiering och extern finansiering

 

SYKEinfo_FI_EU SA TEKES_rahoitusgraafi_L556px_2015_SWE
Finansiering av EU, Finlands Akademi och Tekes

ostnader

År 2014 var totalkostnaderna för SYKE  65,5 miljoner euro.  Kostnaderna gick ned med 1,3 miljoner euro jämfört med året innan. Den största delen av helhetskostnadsstrukturen utgörs av lönekostnader. En del av SYKE:s kostnader för ADB-tjänster, laboratorieverksamhet, data- och bibliotekstjänster samt utbildnings- och publikationsverksamhet utgöras av tjänster för hela miljöförvaltningen.

Mera information

Tuula Pietilä, Finlands miljöcentral, förnamn.efternamn@ymparisto.fi [tuula.pietila]

 

Publicerad 27.8.2015 kl. 15.10, uppdaterad 11.1.2016 kl. 12.51
Ämne: