Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenÖppen information
Innehållssidå | Publicerad: 3.11.2016

Finlands miljöcentral SYKE erbjuder öppna data för att stöda en hållbar miljö- och samhällsutveckling. Data är tillgängliga bland annat om yt- och grundvatten, Östersjön, miljöbelastning, värdefulla ...

Öppen information
Frågetjänsten Harava färdig – uppmuntrar invånare att engagera sig i sin livmiljö
Pressmeddelande | Publicerad: 17.6.2013

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Dimenteq Oy informerar Hur kan invånarnas åsikter om utvecklingen av parkerna i närområdet enkelt förmedlas till planerarna? Hur kan kommunen informer......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Frågetjänsten Harava färdig – uppmuntrar invånare att engagera sig i sin livmiljö
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Frågetjänsten Harava färdig – uppmuntrar invånare att engagera sig i sin livmiljö