Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinenTjänster
Innehållssidå | Publicerad: 11.5.2017

SYKE skapar en stor mängd tjänster och erbjuder experter, beslutsfattare, företag och samfund kunskaps- och informationsmaterial. SYKE ser till att miljöinformation distribueras riksomfattande via de...

Tjänster
Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum
Pressmeddelande | Publicerad: 28.4.2014

Enligt en utredning som publicerades idag har stadsregionernas centrumområden fortfarande en tämligen stark ställning i fråga om boende. I många stadsregioner har det dock vid sidan av centrumområden ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Ställningen för stadsregionernas centrumområden har försvagats i och med att detaljhandeln har koncentrerats till områden utanför centrum
Miljöministeriets, SYKEs och ARAs telefonnummer förnyas
Pressmeddelande | Publicerad: 25.10.2013

Miljöförvaltningens telefonnummer förnyas den 29–30 oktober 2013 som en del av statsförvaltningens gemensamma Hansel-ramavtal. Elisa fungerar nu som ny leverantör av miljöministeriets, Finlands miljöc......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Miljöministeriets, SYKEs och ARAs telefonnummer förnyas
Mångsidig efterfrågan på tjänsten Tarkkailija om närmiljön
Pressmeddelande | Publicerad: 16.10.2013

Nästan 7 000 personer har redan bekantat sig med bevakningstjänsten Tarkkailija som varit tillgänglig under sommaren. Efterfrågan på tjänsten har gällt mycket olika livsområden. Via den elektroniska t......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Mångsidig efterfrågan på tjänsten Tarkkailija om närmiljön
Forskning & utveckling > Byggda miljön > Mångsidig efterfrågan på tjänsten Tarkkailija om närmiljön