Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
Nästa Sista

Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Pressmeddelande | Publicerad: 7.8.2014

I södra Skärgårdshavet och i norra delen av Östersjöns huvudbassäng förekommer fortfarande omfattande ansamlingar av blågrönalger. I kustområdena har mängden blågrönalger däremot minskat under det nor......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 7.8.2014: I de sydvästra öppna havsområdena förekommer fortfarande ytansamlingar av blågrönalger - i insjöarna är läget lugnare
Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Pressmeddelande | Publicerad: 31.7.2014

I Finlands sydvästra havsområden förekommer det fortfarande rikligt med ansamlingar av blågrönalger. I insjöarna är mängden alger däremot normal för årstiden. I sjöarna har några rikliga blomningar ob......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 31.7.2014:Ansamlingar av blågrönalger i de sydvästra havsområdena, i insjöarna är läget typiskt för sommaren
Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 29.7.2014

Omfattande blomningar av blågrönalger förekommer fortfarande i södra Skärgårdshavet, norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i västra Finska viken. Enligt satellitbilderna har det funnits blågrönal......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Fortfarande rikligt med blomningar av blågrönalger på de sydvästra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Pressmeddelande | Publicerad: 24.7.2014

I de sydvästra havsområdena förekommer det mycket rikligt med blomningar av blågrönalger. Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i södra Skärgårdshavet, västra Finska viken och norra de......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 24.7.2014: I havsområdena rikligt med blågrönalger, i insjöarna har algblomningarna ökat något
Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 21.7.2014

Ovanligt stora ytansamlingar av blågrönalger har bildats under helgen i västra Finska viken, Skärgårdshavet och i den nordöstra delen av Egentliga Östersjön. Flak av blågrönalger, som observerats av g......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Ovanligt stora och enhetliga ytansamlingar av blågrönalger i de västra havsområdena
Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 17.7.2014

Blomningarna av blågrönalger har minskat i insjöarna sedan förra veckan. Algobservationerna är färre än genomsnittet för denna tid på året, fastän några enstaka rikliga blomningar har observerats. Rik......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 17.7.2014: Blågrönalgsituationen har lugnat ner sig i insjöarna och öppna havsområdena
Riksomfattande algöversikt 10.7.2014: Rikligt med blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Pressmeddelande | Publicerad: 10.7.2014

Det förekommer mer blomningar av blågrönalger än normalt för tidpunkten både i insjöarna och havsområdena. Vädret som har blivit snabbt varmare har ökat blomningarna. I havsområdena har man observerat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 10.7.2014: Rikligt med blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 10.7.2014: Rikligt med blomningar av blågrönalger för tidpunkten
Riksomfattande algöversikt 3.7.2014: Blomningarna av blågrönalger ökar småningom
Pressmeddelande | Publicerad: 3.7.2014

Blomningarna av blågrönalger har ökat både i sjöarna och havet, men är fortfarande för tidpunkten få. I insjöarna har det funnits rikliga blomningar vid endast fyra observationsplatser. I havsområdena......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 3.7.2014: Blomningarna av blågrönalger ökar småningom
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 3.7.2014: Blomningarna av blågrönalger ökar småningom
Riksomfattande algöversikt 26.6.2014: Blågrönalgsblomningarna få
Pressmeddelande | Publicerad: 26.6.2014

Blomningarna av blågrönalger är fortfarande få i insjöarna och havsområdena. Rikliga blomningar har observerats under veckan endast på ett par observationsplatser i insjöarna. Vattentemperaturen som v......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 26.6.2014: Blågrönalgsblomningarna få
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 26.6.2014: Blågrönalgsblomningarna få
Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 19.6.2014

Det svala vädret och de kraftiga vindarna har förhindrat bildningen av blågrönalgsblomningar i havsområdena och sjöarna. Medborgarnas möjligheter att göra observationer av algläget blir större när Me......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt
Riksomfattande algöversikt 12.6.2014: Algläget har förblivit lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 12.6.2014

Algläget är fortfarande lugnt. I sjöarna har man observerat mera blågrönalger än föregående vecka, men mängden är normal för tidpunkten. I havsområdena har man inte observerat blågrönalger med undant......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 12.6.2014: Algläget har förblivit lugnt
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 12.6.2014: Algläget har förblivit lugnt
Dinoflagellatgifter passerar genom näringskedjan – giftmängden bör uppföljas
Pressmeddelande | Publicerad: 10.6.2014

Alexandrium ostenfeldii © Daniel Eriksson Dinoflagellaten, d.v.s. pansaralgen Alexandrium ostenfeldii producerar giftiga saxitoxin-föreningar som påverkar det centrala nervsystem......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Dinoflagellatgifter passerar genom näringskedjan – giftmängden bör uppföljas
Forskning & utveckling > Vatten > Dinoflagellatgifter passerar genom näringskedjan – giftmängden bör uppföljas
Algprognos: Risken för algblomningar på Finlands havsområden ställvis betydlig
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2014

Enligt en prognos som Finlands miljöcentrals havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger i Finska vikens västra del, Skärgårdshavet och den sydligaste delen av Botten......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Algprognos: Risken för algblomningar på Finlands havsområden ställvis betydlig
Forskning & utveckling > Vatten > Algprognos: Risken för algblomningar på Finlands havsområden ställvis betydlig
Riksomfattande algöversikt: Algläget i början av juni är lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2014

Blomningarna av blågrönalger i sjöarna har hållits i styr trots att vattnet varit varmare än i genomsnitt. I havsområdena har inte heller iakttagits blomningar med undantag av enstaka observationer. A......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt: Algläget i början av juni är lugnt
Riksomfattande algsammandrag 13.9.2013: Blåalgssommaren var bättre än genomsnittet både i havet och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.9.2013

I havsområdena gjorde man i juli färre observationer av blågrönalger än genomsnittet och först i augusti ökade antalet observationer av blågrönager till det normala för tidpunkten. Under sommaren ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 13.9.2013: Blåalgssommaren var bättre än genomsnittet både i havet och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 13.9.2013: Blåalgssommaren var bättre än genomsnittet både i havet och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 29.8.2013: Det vindstilla och varma vädret har ökat observationerna av alger
Pressmeddelande | Publicerad: 29.8.2013

Observationerna av blågrönalger har ökat i Finlands havsområden. Nu har man observerat något mera blågrönalger. Mycket rikliga blågrönalger har observerat vid en observationsplats och en aning alg......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 29.8.2013: Det vindstilla och varma vädret har ökat observationerna av alger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 29.8.2013: Det vindstilla och varma vädret har ökat observationerna av alger
Riksomfattande algöversikt 22.8.2013: Observationerna av blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 22.8.2013

Observationerna av blågrönalger har ökat sedan föregående vecka både i havsområdena och i sjöarna. Antalet observationer har dock varit normalt för tidpunkten. Ökningen beror sannolikt på det vind......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 22.8.2013: Observationerna av blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 22.8.2013: Observationerna av blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 15.8.2013: Blomningarna av blågrönalger i havsområdena har varit liten, i sjöarna har observationerna blivit färre
Pressmeddelande | Publicerad: 15.8.2013

Endast små mängder blågrönalger har observerats i Finlands havsområden. Vid de riksomfattande observationsplatserna och i de observationer som medborgarna har anmält har det funnits endast lite bl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 15.8.2013: Blomningarna av blågrönalger i havsområdena har varit liten, i sjöarna har observationerna blivit färre
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 15.8.2013: Blomningarna av blågrönalger i havsområdena har varit liten, i sjöarna har observationerna blivit färre
Riksomfattande algöversikt 8.8.2013: Det varma vädret har ökat blomningarna av blågrönalger i sjöarna en aning
Pressmeddelande | Publicerad: 8.8.2013

Ytblomningar av blågrönalger har fortfarande observerats i Finlands havsområden under genomsnittet. Ställvis har man observerat en aning blågrönalger i Finska vikens, Skärgårdshavets och Bottenhav......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 8.8.2013: Det varma vädret har ökat blomningarna av blågrönalger i sjöarna en aning
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 8.8.2013: Det varma vädret har ökat blomningarna av blågrönalger i sjöarna en aning
Riksomfattande algöversikt 1.8.2013: Observationerna av blågrönalger i haven är fortfarande få, i sjöarna har blomningarna av blågrönalger ökat något
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2013

Observationerna av blomningar av blågrönalger har fortfarande varit under genomsnittet. Några observationer har gjorts vid Skärgårdshavets, östra Finska vikens och Bottenvikens officiella observat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 1.8.2013: Observationerna av blågrönalger i haven är fortfarande få, i sjöarna har blomningarna av blågrönalger ökat något
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 1.8.2013: Observationerna av blågrönalger i haven är fortfarande få, i sjöarna har blomningarna av blågrönalger ökat något

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
Nästa Sista