Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
1
2
3
4
5
6
Nästa Sista

Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 19.6.2014

Det svala vädret och de kraftiga vindarna har förhindrat bildningen av blågrönalgsblomningar i havsområdena och sjöarna. Medborgarnas möjligheter att göra observationer av algläget blir större när Me......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 19.6.2014: Som en följd av det svala vädret är algläget lugnt
Riksomfattande algöversikt 12.6.2014: Algläget har förblivit lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 12.6.2014

Algläget är fortfarande lugnt. I sjöarna har man observerat mera blågrönalger än föregående vecka, men mängden är normal för tidpunkten. I havsområdena har man inte observerat blågrönalger med undant......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 12.6.2014: Algläget har förblivit lugnt
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 12.6.2014: Algläget har förblivit lugnt
Dinoflagellatgifter passerar genom näringskedjan – giftmängden bör uppföljas
Pressmeddelande | Publicerad: 10.6.2014

Alexandrium ostenfeldii © Daniel Eriksson Dinoflagellaten, d.v.s. pansaralgen Alexandrium ostenfeldii producerar giftiga saxitoxin-föreningar som påverkar det centrala nervsystem......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Dinoflagellatgifter passerar genom näringskedjan – giftmängden bör uppföljas
Forskning & utveckling > Vatten > Dinoflagellatgifter passerar genom näringskedjan – giftmängden bör uppföljas
Algprognos: Risken för algblomningar på Finlands havsområden ställvis betydlig
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2014

Enligt en prognos som Finlands miljöcentrals havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger i Finska vikens västra del, Skärgårdshavet och den sydligaste delen av Botten......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Algprognos: Risken för algblomningar på Finlands havsområden ställvis betydlig
Forskning & utveckling > Vatten > Algprognos: Risken för algblomningar på Finlands havsområden ställvis betydlig
Riksomfattande algöversikt: Algläget i början av juni är lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2014

Blomningarna av blågrönalger i sjöarna har hållits i styr trots att vattnet varit varmare än i genomsnitt. I havsområdena har inte heller iakttagits blomningar med undantag av enstaka observationer. A......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt: Algläget i början av juni är lugnt
Riksomfattande algsammandrag 13.9.2013: Blåalgssommaren var bättre än genomsnittet både i havet och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 13.9.2013

I havsområdena gjorde man i juli färre observationer av blågrönalger än genomsnittet och först i augusti ökade antalet observationer av blågrönager till det normala för tidpunkten. Under sommaren ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 13.9.2013: Blåalgssommaren var bättre än genomsnittet både i havet och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algsammandrag 13.9.2013: Blåalgssommaren var bättre än genomsnittet både i havet och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 29.8.2013: Det vindstilla och varma vädret har ökat observationerna av alger
Pressmeddelande | Publicerad: 29.8.2013

Observationerna av blågrönalger har ökat i Finlands havsområden. Nu har man observerat något mera blågrönalger. Mycket rikliga blågrönalger har observerat vid en observationsplats och en aning alg......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 29.8.2013: Det vindstilla och varma vädret har ökat observationerna av alger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 29.8.2013: Det vindstilla och varma vädret har ökat observationerna av alger
Riksomfattande algöversikt 22.8.2013: Observationerna av blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 22.8.2013

Observationerna av blågrönalger har ökat sedan föregående vecka både i havsområdena och i sjöarna. Antalet observationer har dock varit normalt för tidpunkten. Ökningen beror sannolikt på det vind......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 22.8.2013: Observationerna av blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 22.8.2013: Observationerna av blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 15.8.2013: Blomningarna av blågrönalger i havsområdena har varit liten, i sjöarna har observationerna blivit färre
Pressmeddelande | Publicerad: 15.8.2013

Endast små mängder blågrönalger har observerats i Finlands havsområden. Vid de riksomfattande observationsplatserna och i de observationer som medborgarna har anmält har det funnits endast lite bl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 15.8.2013: Blomningarna av blågrönalger i havsområdena har varit liten, i sjöarna har observationerna blivit färre
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 15.8.2013: Blomningarna av blågrönalger i havsområdena har varit liten, i sjöarna har observationerna blivit färre
Riksomfattande algöversikt 8.8.2013: Det varma vädret har ökat blomningarna av blågrönalger i sjöarna en aning
Pressmeddelande | Publicerad: 8.8.2013

Ytblomningar av blågrönalger har fortfarande observerats i Finlands havsområden under genomsnittet. Ställvis har man observerat en aning blågrönalger i Finska vikens, Skärgårdshavets och Bottenhav......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 8.8.2013: Det varma vädret har ökat blomningarna av blågrönalger i sjöarna en aning
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 8.8.2013: Det varma vädret har ökat blomningarna av blågrönalger i sjöarna en aning
Riksomfattande algöversikt 1.8.2013: Observationerna av blågrönalger i haven är fortfarande få, i sjöarna har blomningarna av blågrönalger ökat något
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2013

Observationerna av blomningar av blågrönalger har fortfarande varit under genomsnittet. Några observationer har gjorts vid Skärgårdshavets, östra Finska vikens och Bottenvikens officiella observat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 1.8.2013: Observationerna av blågrönalger i haven är fortfarande få, i sjöarna har blomningarna av blågrönalger ökat något
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 1.8.2013: Observationerna av blågrönalger i haven är fortfarande få, i sjöarna har blomningarna av blågrönalger ökat något
Riksomfattande algöversikt 25.7.2013: Observationerna av blågrönalger har förblivit små tack vare blåsigt väder
Pressmeddelande | Publicerad: 25.7.2013

Blågrönalger förekommer i havet fortfarande mindre än långtidsgenomsnittet. Några observationer har gjorts i Skärgårdshavet och östra Finska viken. Dessutom har man gjort några observationer i det......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 25.7.2013: Observationerna av blågrönalger har förblivit små tack vare blåsigt väder
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 25.7.2013: Observationerna av blågrönalger har förblivit små tack vare blåsigt väder
Riksomfattande algöversikt 18.7.2013: Mängden blågrönalger har förblivit liten
Pressmeddelande | Publicerad: 18.7.2013

Endast små mängder blågrönalger har observerats i de finska havsområdena. De flesta observationerna har gjorts vid några observationsplatser i Skärgårdshavet och östra Finska viken. I havet har ob......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.7.2013: Mängden blågrönalger har förblivit liten
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 18.7.2013: Mängden blågrönalger har förblivit liten
Riksomfattande algöversikt 11.7.2013: I haven och sjöarna endast lite blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 11.7.2013

Mängden blågrönalger är liten både i havsområdena och sjöarna. I havsområdena har observerats små mängder blågrönalger i östra Finska viken och Åbo skärgård samt i Skärgårdshavets södra delar. För......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.7.2013: I haven och sjöarna endast lite blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 11.7.2013: I haven och sjöarna endast lite blågrönalger
Riksomfattande algöversikt 4.7.2013: Få observationer av blågrönalger i havet, i sjöarna har mängderna minskat
Pressmeddelande | Publicerad: 4.7.2013

I havsområdena har det observerats små mängder blågrönalger vid sammanlagt fyra observationsplatser i Finska viken och södra Skärgårdshavet. Vid Finska vikens östra kust har det inte längre observ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.7.2013: Få observationer av blågrönalger i havet, i sjöarna har mängderna minskat
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 4.7.2013: Få observationer av blågrönalger i havet, i sjöarna har mängderna minskat
Riksomfattande algöversikt 27.6.2013: Lite blågrönalger i havet, i sjöarna har algblomningarna ökat
Pressmeddelande | Publicerad: 27.6.2013

I havsområdena har man observerat små mängder blågrönalger. De flesta observationerna har gjorts i östra Finska viken och inre Bottenviken. Ställvis i östra Finska viken har man observerat rikliga......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 27.6.2013: Lite blågrönalger i havet, i sjöarna har algblomningarna ökat
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 27.6.2013: Lite blågrönalger i havet, i sjöarna har algblomningarna ökat
Riksomfattande algöversikt 20.6.2013: Lite blågrönalger under midsommarveckan
Pressmeddelande | Publicerad: 20.6.2013

Man har fortfarande inte observerat blågrönalger i de finska havsområdena. I insjöarna har man observerat små mängder blågrönalger och endast vid en observationsplats riklig blomning och vid en my......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 20.6.2013: Lite blågrönalger under midsommarveckan
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 20.6.2013: Lite blågrönalger under midsommarveckan
Riksomfattande algöversikt 13.6.2013: Fortfarande lite blågrönalger
Pressmeddelande | Publicerad: 13.6.2013

Inga blågrönalger har observerats i havsområdena. Det kyliga vädret i början av sommaren har hämmat utvecklingen av alger i havsområdena. I sjöarna har man observerat endast lite blågrönalger vilk......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 13.6.2013: Fortfarande lite blågrönalger
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 13.6.2013: Fortfarande lite blågrönalger
Prognos för blågröna alger: Risken för algblomningar på Finlands havsområden obetydlig eller måttlig
Pressmeddelande | Publicerad: 6.6.2013

Enligt en prognos för blågrönalger gjord av Finlands miljöcentrals havscentrum är risken för blågrönalgsblomningar på Finlands havsområden i sommar huvudsakligen obetydlig. På västra Finska viken, i s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Pressmeddelanden > Prognos för blågröna alger: Risken för algblomningar på Finlands havsområden obetydlig eller måttlig
Forskning & utveckling > Vatten > Prognos för blågröna alger: Risken för algblomningar på Finlands havsområden obetydlig eller måttlig
Riksomfattande algöversikt 6.6.2013: Blågrönalgläget är lugnt i havet och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 6.6.2013

Inga blågrönalgblomningar har påträffats i de finska havsområdena. I sjöarna är läget gott, endast på sju observationsplatser har påträffats en liten mängd blågrönalger. Mera på finska ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 6.6.2013: Blågrönalgläget är lugnt i havet och sjöarna
Forskning & utveckling > Vatten > Riksomfattande algöversikt 6.6.2013: Blågrönalgläget är lugnt i havet och sjöarna

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
Nästa Sista