Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Första Föregående
1
2
3
4
5
6

Riksomfattande algöversikt 29.9.2011: I september rikligt med alger till havs, i sjöarna mindre än vanligt
Pressmeddelande | Publicerad: 29.9.2011

Den riksomfattande alguppföljningen pågick ännu i september och visar att läget i sjöarna var bättre än vanligt i september. I havsområdena fanns det däremot ställvis mer alger än i va......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 29.9.2011: I september rikligt med alger till havs, i sjöarna mindre än vanligt
Riksomfattande algsammandrag 15.9.2011: Blågrönalgläget var normalt i insjöarna men sämre än vanligt i havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 15.9.2011

Efter en lugn början på sommaren förekom det i månadsskiftet juli-augusti betydligt mer blågrönalger än vanligt under den tidpunkten. I augusti minskade algmängderna dock snabbt till följd av k......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 15.9.2011: Blågrönalgläget var normalt i insjöarna men sämre än vanligt i havsområdena
Riksomfattande algöversikt 1.9.2011: Endast lite alger till havs, algläget i sjöarna nu lugnare
Pressmeddelande | Publicerad: 1.9.2011

Algläget i havsområdena är fortfarande bättre än i genomsnitt, och det förekommer mindre blågrönalger än normalt i havet. I insjövattnen har man observerat mindre blågrönalger än förra veckan, ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 1.9.2011: Endast lite alger till havs, algläget i sjöarna nu lugnare
Riksomfattande algöversikt 18.8.2011: Blågrönalgerna fortsättar att minska i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 18.8.2011

Blågrönalgläget i både sjöarna och havsområdena är bättre än i genomsnitt den här tiden av året. Algobservationerna har minskat till följd av det ostadiga vädret. Enligt sakkunnigobservationer ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 18.8.2011: Blågrönalgerna fortsättar att minska i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 11.8.2011: Observationerna av blågrönalger har minskat
Pressmeddelande | Publicerad: 11.8.2011

På havsområdena har observationerna av blågrönalger minskat till följd av det blåsiga vädret. Blågrönalger förekommer uppblandade i vattnet i Bottenhavet och Finska viken. Även i sjöar ha......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 11.8.2011: Observationerna av blågrönalger har minskat
Riksomfattande algöversikt 4.8.2011: I sjöarna mer blågrönalger än vanligt
Pressmeddelande | Publicerad: 4.8.2011

Mängden blågrönalger i havsområdena är fortfarande stor, men antalet observationer av algförekomster har inte ökat sedan förra veckan. Ställvis utmed syd- och sydvästkusten har algerna samlat s......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 4.8.2011: I sjöarna mer blågrönalger än vanligt
Riksomfattande algöversikt 28.7.2011: Mängden blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 28.7.2011

Till följd av det varma vädret har mängden blågrönalgsblomningar ökat både i havsområdena och i insjöarna. Ställvis utmed sydkusten har algerna samlats vid ytan. Vidsträckta algmattor har inte ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 28.7.2011: Mängden blågrönalger har ökat i havsområdena och sjöarna
Riksomfattande algöversikt 21.7.2011: Blågrönalgerna har ökat i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 21.7.2011

I havsområdena har det blåsiga och ostadiga vädret upplöst bältena av blågrönalger och blågrönalger förekommer endast lokalt. Mängden alger i vattnet har dock inte minskat. Enligt medborgar- oc......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 21.7.2011: Blågrönalgerna har ökat i insjöarna
Riksomfattande algöversikt 14.7.2011: Blågrönalgerna har ökat i Skärgårdshavet och längs Finska vikens kust
Pressmeddelande | Publicerad: 14.7.2011

I Finlands havsområden har det ställvis förekommit rikligt med blågrönalger. Enligt expertobservationer har man under den gångna veckan påträffat rikligt med blågrönalger i Skärgårdshavet och n......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 14.7.2011: Blågrönalgerna har ökat i Skärgårdshavet och längs Finska vikens kust
Riksomfattande algöversikt 7.7.2011: Mängden blågrönalger har ökat tydligt i havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 7.7.2011

I havsområdena har man observerat betydligt mer blågrönalger än förra veckan. Det förekommer nu något mer blågrönalger än i genomsnitt vid denna tidpunkt. De observerade algmängderna var fortfa......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 7.7.2011: Mängden blågrönalger har ökat tydligt i havsområdena
Riksomfattande algöversikt 30.6.2011: Mängden blågrönalger har ökat i insjövattnen
Pressmeddelande | Publicerad: 30.6.2011

Riksomfattande algöversikt 30.6.2011: Mängden blågrönalger har ökat i insjövattnen De första observationerna av ytterst rikliga algförekomster har gjorts i insjövattnen i Finland. Blågrön......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 30.6.2011: Mängden blågrönalger har ökat i insjövattnen
Medborgarna är välkomna att sända algobservationer med smarttelefon
Pressmeddelande | Publicerad: 22.6.2011

SYKE, VTT, IBM och WWF Medborgarna kan i sommar sända egna algobservationer med sin smarttelefon. Algvakten (Levävahti) är ett......

Aktuellt > Pressmeddelanden > Medborgarna är välkomna att sända algobservationer med smarttelefon
Riksomfattande algöversikt 22.6.2011: Blågrönalgläget lugnt
Pressmeddelande | Publicerad: 22.6.2011

I de finländska havsområdena har påträffats knappast alls blomning av blågrönalger. Också i insjövattnen är blågrönalgläget lugnt med tanke på tidpunkten. Svag blågrönalgblomning påträffades i ......

Aktuellt > Algöversikter > Riksomfattande algöversikt 22.6.2011: Blågrönalgläget lugnt
Riksomfattande algsammandrag 7.10.2010: Till havs var algläget normalt, i insjövattnen bättre än vanligt
Pressmeddelande | Publicerad: 7.10.2010

Man kan säga att algsommaren i Finlands havsområden motsvarade medelnivån och de värsta farhågorna om vidsträckta, långvariga algblomningar besannades inte. Mängden blågrönalger ökade i månadsskiftet ......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 7.10.2010: Till havs var algläget normalt, i insjövattnen bättre än vanligt
Riksomfattande algsammandrag 24.9.2009: Under sommarmånaderna uppstod inga kraftiga blågröna algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 24.9.2009

Förekomsten av blågröna alger under sommaren 2009 reglerades av väderleksfaktorerna, såsom även under andra år. Avsaknaden av långa sammanhängande perioder med värmebölja dämpade algtillväxten och......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 24.9.2009: Under sommarmånaderna uppstod inga kraftiga blågröna algblomningar
Riksomfattande algsammandrag 5.9.2008: Det ostadiga sommarvädret hindrade kraftiga algblomningar
Pressmeddelande | Publicerad: 5.9.2008

Finlands miljöcentral, Havsforskningsinstitutet och regionala miljöcentraler informerar: Finlands miljöcentrals, Havsforskningsinstitutets, de regionala miljöcentralernas och Gränsbevakningsväs......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 5.9.2008: Det ostadiga sommarvädret hindrade kraftiga algblomningar
Riksomfattande algsammandrag 12.9.2007: Algsommaren var kort men intensiv
Pressmeddelande | Publicerad: 12.9.2007

Finlands miljöcentral, Havsforskningsinstitutet och regionala miljöcentraler informerar: Även i år reglerades förekomsten av blågröna alger till största delen av vädret. Jämfört med de lån......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 12.9.2007: Algsommaren var kort men intensiv
Riksomfattande algsammandrag 13.9.2006: Trots den heta sommaren har mängden blågröna alger varit genomsnittlig
Pressmeddelande | Publicerad: 13.9.2006

Ute på öppet hav i Finska viken var sommaren 2006 lugn vad gäller de blågröna algerna. Vid den sydfinska kusten, i Skärgårdshavet och i Ålands hav förekom ställvis större mängder blågröna alger än......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 13.9.2006: Trots den heta sommaren har mängden blågröna alger varit genomsnittlig
Riksomfattande algsammandrag 14.9.2005: Sommarens förekomster av blågröna alger följde prognosen
Pressmeddelande | Publicerad: 14.9.2005

Sommaren 2005 var massaförekomsterna av blågröna alger omfattande i Finlands sydliga sjödistrikt. De kraftigaste förekomsterna var koncentrerade till Östersjöns huvudbassäng som utsattes för en av......

Aktuellt > Algöversikter > Algsammandrag > Riksomfattande algsammandrag 14.9.2005: Sommarens förekomster av blågröna alger följde prognosen

Första Föregående
1
2
3
4
5
6