Jump to content

Finnish Environment Institute | Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral

sykefi header valkoinen

Open jobs and vacancies

Open vacancies are listed below. If the list is empty, there are no open vacancies.

You can submit an open internship application by filling in the "Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE" form.

 • Assistentti
  Haemme SYKEn ympäristöpolitiikkakeskukseen assistenttia määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ajalle 30.8.2021 - 2.9.2022. Assistenttina huolehdit keskuksen sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta, uuden henkilöstön yleisperehdytyksestä, työvälineistä ja käyttöoikeuksista sekä henkilöstön työaikojen tuntikirjausten tarkastamisesta. Osallistut monipuolisten hallinnollisten prosessien hoitamiseen ja varmistat niiden sujuvuuden. Neuvot ja avustat keskuksen johtoa ja henkilöstöä menettelytavoissa sekä järjestelmien (mm. valtion talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Kieku ja matkanhallintajärjestelmä M2) käytössä suomeksi ja englanniksi. Tarvittaessa avustat keskuksen johtoa ja henkilöstöä matkustamiseen liittyvissä asioissa, järjestät erilaisia tilaisuuksia ja osallistut tutkimus- ja kehitysprojektien hallinnointiin. Toimit keskuksen johdon sihteerinä, Kieku-lähitukihenkilönä ja sijaistat tarvittaessa SYKEn muita assistentteja. Tehtävä on sijoitettu SYKEn ympäristöpolitiikkakeskukseen, Helsingin toimipaikkaan, joka sijaitsee Viikin kampuksella. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Tutkija - elinkaariarviointi
  Haemme elinkaariarvioinnin tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2021 - 30.9.2023. Tutkijana tehtäväsi on tuotteiden ja palvelujen elinkaaristen päästö-, jäte- ja luonnonvaratietojen keruu, käsittely ja niiden pohjalta tehtävien ympäristövaikutuksien arviointi sekä tulosten raportointi ja esittely. Tehtävääsi kuuluu tietojen soveltamista yhdessä tiedon käyttäjien kanssa. Tulet työskentelemään asiantuntevassa työyhteisössä mielenkiintoisten, kestävyysarviointeihin liittyvien tehtävien parissa. Tehtävät voivat liittyä erityyppisiin tuotteisiin, palveluihin tai materiaaleihin. Työsi tuottaa tärkeää tietoa eri sidosryhmien käyttöön niin SYKEn sisällä kuin ulkopuolellakin. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Kemisti
  Haemme kemistiä vakituiseen työsopimussuhteeseen. Kemistinä tehtäväsi on - kehittää otsonikerrosta heikentävien aineiden ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (ODS/F-kaasut) kaasukromatografia-analytiikkaa ja vastata analytiikan toteutuksesta - vastata muista sovituista orgaanisen kemian analyysimenetelmistä ml. niiden ylläpito ja kehitys - ohjata teknisen henkilöstön analysointityötä sovittujen menetelmävastuiden puitteissa - raportoida tuloksia ja neuvoa asiakkaita - osallistua kemian asiantuntijana tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin Tehtävä on sijoitettu SYKEn laboratoriokeskuksen ympäristökemian tutkimus -ryhmään Helsingin toimipaikkaan Viikissä.
 • Tutkija – ympäristötilastoaineistot
  Haemme tutkijaa monipuolisiin kestävän kulutuksen ja tuotannon tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.9.2021 - 31.8.2024. Olemme vahvistamassa kokonaiskestävyyden kvantitatiivisen arvioinnin osaamistamme. Tutkijana tehtävänäsi on koostaa ja analysoida erilaisia ympäristötilinpitoaineistoja (esim. ilmapäästöt, luonnonvarat, vesi, ravinteet) ja kehittää menetelmiä tietojen keruun ja käsittelyn helpottamiseksi. Lisäksi laajennat aineistopohjaa (uusiomateriaalit, jätteet, muovit, haitalliset aineet/kemikaalit), jotta uusia kokonaisuuksia voidaan kytkeä osaksi systeemisiä kestävyystarkasteluita. Tuotat tietoa mm. ympäristölaajennetun talousmallinnuksen, erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käyttöön sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tehtävässäsi analysoit ja raportoit tietoa sekä osallistut raporttien ja artikkelien kirjoittamiseen. Työsi, jota teet yhteistyökumppaniemme kanssa, tuottaa tärkeää tietoa kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin, Oulun, Jyväskylän tai Joensuun toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Tutkija/erikoistutkija – ympäristölaajennettu panos-tuotosmallinnus
  Haemme tutkijaa/erikoistutkijaa monipuolisiin kestävän kulutuksen ja tuotannon tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.9.2021 - 31.8.2024. Olemme vahvistamassa kokonaiskestävyyden kvantitatiivisen arvioinnin osaamistamme. Tutkijana tehtävänäsi on kehittää ympäristölaajennettuja panos-tuotosmalleja ja analysoida niiden avulla tuotannon ja kulutuksen ympäristö- ja talousvaikutuksia. Lisäksi osallistut skenaarioanalyysien suunnitteluun ja lähtötietojen koostamiseen. Tuotat tietoa päätöksenteon tueksi sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden käyttöön. Tehtävässäsi laadit raportteja ja laskentamalleja, analysoit tietoa ja raportoit työsi tuloksista. Työssäsi pääset tekemään yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Työsi tuottaa tärkeää tietoa kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tehtävä on sijoitettu SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskukseen, Helsingin, Oulun, Jyväskylän tai Joensuun toimipaikkaan. Tarjoamme sinulle modernit työskentelyolosuhteet monitilaympäristössä.
 • Research Scientist - Microplastics in the marine environment
  The Marine management unit in the Marine Research Centre of SYKE coordinates the production, gathering and reporting of national information related to marine management, in close cooperation with the management teams for inland water. The unit takes part in expert work lead by the European commission, the European Environment Agency (EEA) and the Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM). The group develops tools to support decision making among them indicators and assessment tools on environmental status and human-induced pressures. The group investigates marine litter, benthic fauna, macroalgae and plankton, among others, and monitors them. The aim of the microplastic-related research- and development work is to increase our understanding and develop solutions to strengthen the wellbeing and sustainable use of the marine environment. We are looking for a research scientist on a permanent contract, starting from 15th September 2021. Your is to combine the microplastics-related expertise within SYKE and enable SYKE to take part in national and international projects, through supporting the coordination and participating in project work. You are also expected to expand our expertise of societal impacts, while producing information to support environmental decision-making. In your work you will combine knowledge on the production, transfer routes, management options, environmental impacts as well as societal risks related to microplastics in the marine environment. The assignment has been placed in SYKE's Marine Research Center, in Helsinki, where we work in a modern multispace office.
 • Avoin harjoittelupaikkahakemus - Suomen ympäristökeskus SYKE
  Suomen ympäristökeskus ottaa vuosittain yliopistoharjoittelijoita, hakemukset www.aarresaari.net -sivuston kautta. Avoimen harjoittelijapaikkahakemuksen voit jättää täällä. Täytä kaikki pyydetyt kohdat, jotta harjoittelupaikkahakemuksesi osataan kohdentaa oikeaan paikkaan.
https://haku.valtiolle.fi/
Published 2013-07-05 at 14:16, updated 2020-11-18 at 12:45
Topic: