Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Asukasbarometri
Kuva: Anna Strandell / SYKE

Suomalaiset arvostavat kaupunkimaista asumista

Tiedote 20.6.2017
Yhä useampi suomalainen haluaa asua urbaanissa ympäristössä, kertoo uusin Asukasbarometri. Kaupungistuminen näkyy myös elämäntapojen muuttumisena kuten kahviloiden suosion nousuna sekä pyöräilyn lisääntymisenä. Sijainti, hyvät liikenneyhteydet sekä luonnonympäristö ja rauhallisuus ovat tärkeimmät viihtyvyystekijät kaupunkimaisilla asuinalueilla. Lisää

Energianeuvonta
Kuva: Iisa Heinola

Energia-asiantuntijoiden täsmäiskut vähensivät pk-yritysten ja kuntien päästöjä

Tiedote 20.6.2017
Pk-yritysten ja kuntien päästöjen vähennystä saadaan vauhditettua, jos niille pystytään tarjoamaan paikanpäällä räätälöityä energianeuvontaa. Tämä kävi ilmi Lounais-Päijänteellä ja Länsi-Uudellamaalla toteutetussa Välke-hankkeessa, johon palkattiin kaksi energia-asiantuntijaa auttamaan yrityksiä ja kuntia päästövähennyksissä ja energiatehokkuudessa. Lisää

Ratkaisuja-blogi

Mikko Savolahti

Mikko Savolahti: Vähemmän lihaa vai enemmän multaa?

21.6.2017
On ehkä aika miettiä uutta lähestymistapaa ruuantuotantoon, jos myös suositeltujen ruokien tuottamisesta seuraa vakavia ympäristöhaittoja kuten kasvihuonekaasupäästöjä. Mikko Savolahti pohtii blogissa keinoja kasvattaa maatalousmaan hiilivarastoa.
www.syke.fi/ratkaisuja-blogi

SYKE YOUTUBE

Uutiskirjeet

vesien tilan parantaminen 200px
 
Vesien tilan parantaminen kiinnostaa suomalaisia

Vesikirje 2/2017

Juhannuksen jälkeen suomalaiset siirtyvät nauttimaan kesästä vesistöjen rannoille. Tämän voi tehdä melko turvallisin mielin, sillä Suomen järvistä 85 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Vesistöjen tilaa heikentävät kuitenkin kemikaalit, muovit sekä kaivosten vedenhallinnan ongelmat. Myös lääkeaineiden ja mikromuovien haitoista tarvitaan vielä lisää tietoa.

 

Jyri Seppala
 

Vauhtia vähäpäästöisiin hankintoihin

HINKU-uutiskirje 2/2017

Hankinnat on iso asia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Mitä Suomessa saataisiin aikaan, jos julkishallinnossa otettaisiin vähäpäästöisyys tosissaan ja se olisi mukana kaikissa vuosittaisissa 30 miljardin hankintapäätöksissä, pohtii professori Jyri Seppälä uusimmassa HINKU-uutiskirjeessä.

 

Kunnostus hyödyttää kosteikkolintuja

Punasotkat

Luonnon kirjo 1/2017

Kosteikkojen umpeenkasvua vähentävät toimet ovat paljon toivottu apu harvinaistuville vesilinnuille. Etenkin karjan laidunnus kosteikkojen rannoilla lisäsi huomattavasti sekä muutolla levähtävien että pesivien lintujen lukumääriä. Kunnostus kasvattaa yksilömääriä sekä yleisillä että uhanalaisilla lajeilla.

 

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Virtaamat pääasiassa pienenemässä (Tulvakeskus 25.6.) Lue lisää

YMPÄRISTÖ-LEHTI

Kiitos

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Ympäristö-lehden viimeinen numero on ilmestynyt. Julkaisu ehti elää reilut 30 vuotta ensin ympäristön- ja luonnonsuojeluun keskittyvänä ja lopulta kestävän kehityksen kysymyksiin painottuvana lehtenä. Lisää Ympäristö 3/2017

POLICY BRIEF

 
Policy Brief

Kemikaalit hallintaan ja materiaalikierrot toimiviksi

Kestävässä kiertotaloudessa on hallittava myös aineet, jotka antavat tuotteille haluttuja ominaisuuksia, mutta väärässä paikassa vaikeuttavat tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Suomen ympäristökeskuksen Policy Brief -julkaisussa annetaan suosituksia siitä, miten haitalliset aineet saadaan pois kierrosta. Lue lisää

Tapahtumat

Lisää tapahtumia