Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesihana, kuva: Pexels.
Kuva: Pexels

Ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä vähäistä

Tiedote 15.11.2018, SYKE, THL ja VVY
Suomalaiset talousvedet sisältävät alustavan selvityksen mukaan vain vähän mikromuovia. Vedenkäsittelyprosessit poistavat tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi valmistetaan, kertoo Suomen ympäristökeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vesilaitosyhdistyksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä vesihuoltolaitosten selvitys.Lue lisää

Ratkaisuja-blogi

Jussi Kauppila
 

Jussi Kauppila: Digitaalinen ravinnetietokanta voisi olla kaikkien etu

Peltojen lohkokohtainen digitaalinen ravinnetietokanta voisi olla kaikkien etu. Se avaisi mahdollisuuden maatalouden turhan byrokratian purkamiselle ja mahdollistaisi vesiensuojelutoimenpiteiden tarkoituksenmukaisen kohdentamisen. Lisää

Uusin uutiskirje

Miten kotitalouden ruokakorilla voi vaikuttaa vesistöjen tilaan. Kuva: Ilkka Sammalkorpi
© Kuva: Ilkka Sammalkorpi

Vesikirje 3/2018: Miten kotitalouden ruokakorilla voi vaikuttaa vesistöjen tilaan?

Minkälaisia ovat erilaisten ruokavalioiden ilmasto- ja vesistövaikutukset? Entä kuinka suomalainen maatalous vastaa kysynnän muutoksiin? Miten valmistan ruokaa särkikaloista? Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin haetaan vastauksia Maa- ja kotitalousnaisten ja SYKEn koordinoiman Vesistökunnostusverkoston yhteisessä Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hankkeessa.

       

Kaikki uutiskirjeet

 

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Lähiviikkojen pakastuva ja vähäsateinen sää pitää vedenkorkeudet laskussa tai nykyisellään (Tulvakeskus 16.11.)
Pohjavedet alhaalla maan länsi- ja keskiosassa (1.11.)
Lue lisää

SYKE muuttaa

Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka muuttaa 19.11.2018 Töölöstä Helsingin yliopiston Viikin kampukselle osoitteeseen Latokartanonkaari 11. Viikissä SYKE tulee toimimaan modernissa työympäristössä, jossa on huomioitu ympäristöllisesti kestäviä ratkaisuja. Lisää

Tapahtumat

  • Suomen ympäristökeskus Finnmateria-messuilla 20.-22.11.2018 20.11.2018 klo 10.00
    SYKE on mukana Finnmateria-messuilla Jyväskylässä 20.-22.11.2018. SYKEllä on vahva osaaminen kaivostoiminnan luonnonvesiin liittyvien riskien arvioinnissa. SYKE tarjoaa ympäristöasiantuntemusta kaivostoiminnan kestävyyden varmistamiseksi kaikissa kaivostoiminnan vaiheissa sekä laatii oppaita ja työkaluja ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointiin, ennakointiin ja hallintaan.
  • Tammilaidun Luontotyyppien uhanalaisuus 2018 - julkistamistilaisuus 18.12.2018 klo 9.15
    Miten maamme luontotyypit voivat? Olemmeko onnistuneet pysäyttämään luonnon köyhtymisen? Suomen luontotyyppien punainen kirja on valmistunut. Se on syntynyt 120 tutkijan ja asiantuntijan yhteistyönä.
Lisää tapahtumia

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista

Näin vaikutamme

Luontopohjaiset ratkaisut käyttöön eurooppalaisissa kunnissa 

Kaupunkimaisema
© Panoramio.com

SYKE tutkimuskumppaneineen rakensi suunnittelijoiden ja kansalaisten kanssa työkalupakin luontopohjaisten ratkaisujen arviointiin ja hyödyntämiseen. Työkaluja on jo käytetty mm. kaupunkisuunnittelussa ja luonnon terveyshyötyjen arvioinnissa useissa kaupungeissa.

POLICY BRIEF

Maapallolle mahtuva tulevaisuus
Maapallon rajallisuuden kunnioittaminen on ihmiskunnan hyvinvoinnin edellytys. Kiertotalous, vähähiilisyys ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vievät yhteiskuntaa kestävään suuntaan. Lue lisää